DOKTORA SOR
1000 sola karakterler

DOĞUM TARİHİ - YERİ: 1969 - Adana
EĞİTİM : 1975-1980 Atatürk İlkokulu, Adana
1980-1983 Tepebağ Ortaokulu, Adana
1983-1986 Özel Yeni Kolej, Adana
1986-1992 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Adana
UZMANLIK EĞİTİMİ: 28.01.1993 - 27.05.1998 tarihleri arasında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalında Tıpta uzmanlık öğrencisi
UZMANLIK TARİHİ: 27.05.1998 tarihinde Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı (Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı)
DOÇENT ÜNVANINI ALDIĞI TARİH: 26.04.2004 tarihinde Kadın Hastalıkları ve Doğum Doçenti (Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı)
PROFESÖR ÜNVANINI ALDIĞI TARİH: 16.03.2011 tarihinde Kadın Hastalıkları ve Doğum Profesörü (Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı)
YABANCI DİL: İngilizce
ASKERLİK DURUMU: 15.01.2000 - 13.02.2000 tarihleri arasında 800 yataklı İzmir Hava Hastanesi Baştabipliği, Güzelyalı, İzmir de kısa dönem askerlik.
MEDENİ HALİ: Evli, iki çocuk babası.

GÖREVLER:
1. 27.05.1998 - 28.07.2000 tarihleri arasında Ege Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalında 2547 sayılı kadroda Uzman Doktor
2. 28.07.2000-15.07.2004 tarihleri arasında Ege Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalında 2547 sayılı kadroda Yardımcı Doçent
3. 15.07.2004 tarihinden itibaren Ege Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalında 2547 sayılı kadroda Doçent olarak çalışmaktayım.
4. 16.03.2011 tarihinden itibaren Ege Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalında 2547 sayılı kadroda Profesör olarak çalışmaktayım.

EĞİTİMLER:
1. 1 Eylül 2001- 30 Kasım 2001 tarihleri arasında Gazi Üni. Tıp Fak. Kadın Hast. ve
Doğum Anabilim Dalında (Ankara) ileri düzey endoskopik cerrahi eğitimi
2. Mayıs 2005-Aralık 2005 tarihleri arasında Hacettepe Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalında Reprodüktif Endokrinoloji ve Tüp Bebek eğitimi ve sertifikasyonu
3. Ekim 2007 de A.B.D. Atlanta Northside Hospitalda Laparoskopik cerrahi ve robotik cerrahi eğitimi
4. Ekim 2008 de A.B.D. Louisville University, Department of Minimally Invasive Gynecology de Laparoskopik cerrahi eğitimi

AKTİVİTELER
• Jinekolojik Endoskopi Eğitim Programı Direktörlüğü (Şubat 2008den itibaren)
Türkiyedeki tek Jinekolojik Endoskopi Eğitim Programı olan Ege Üniversitesi Jinekolojik Endoskopi Eğitim Programı direktörlüğünü yürütmekteyim. Yılda 3 defa (her yılın Şubat, Haziran, Kasım aylarında) 1 er aylık eğitim programları düzenlenmektedir. Her programa maksimum 5 Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı kabul edilmektedir. Aralık 2010 tarihine kadar 9 program gerçekleştirilmiş ve toplam 43 Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı eğitilmiştir.
• Türkiyede ilk defa tek porttan laparoskopik histerektomi operasyonu (Mart 2009)
• Jinekolojik Endoskopi Derneği Web sitesi editörlüğü (2004 den beri)
• Türkiyede ilk defa jinekolojik laparoskopide sanal gerçeklik eğitiminin başlatılması (Ocak 2008 den itibaren).

DERNEKLERDEKİ GÖREVLER
1. Jinekolojik Endoskopi Derneği Başkanı (2011 den beri)
2. Üreme Sağlığı ve İnfertilite Derneği Yönetim Kurulu Üyesi (2007 den beri)
3. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi (2004 den beri)
4. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Denetleme Kurulu Üyesi ( 2008 den beri)
5. Middle East Society of Gynecological Endoscopy (MESGE): Scientific Secreteriat (2010 dan beri)
6. European Society of Gynecological Endoscopy (ESGE): International Scientific Committee (2008 den beri)

MESLEK KURULUŞLARINA ÜYELİKLER:
• Türk Jinekoloji Obstetrik Derneği
• Türkiye Osteoporoz Derneği
• American Society for Reproductive Medicine
• Jinekolojik Endoskopi Derneği
• Üreme Sağlığı ve İnfertilite Derneği
• European Society of Human Reproduction and Embryology
• American Association of Gynecological Laparoscopists
• European Society of Gynecolocigal Endoscopy
• Middle East Society of Gynecological Endoscopy (MESGE)

DİPLOMALAR VE BAŞARI BELGELERİ
1. Tıp Fakültesi Diploması
2. Uzmanlık Belgesi
3. Doçentlik Belgesi
4. Yabancı Dil Başarı Belgesi
5. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem Birinciliği
6. Üremeye Yardımcı Tedavi Yöntemleri Eğitim Sertifikası
7. Klinik Laparoskopi ve Vaginal Ultrasonografi Yeterlilik Belgesi
8. Laparoskopi Uygulama Kursu Sertifikası

YAYIN LİSTESİ VE YAYINLAR
YAYIN LİSTESİ

Uzmanlık Tezi: Siklik Kombine Transdermal ve Oral Hormon Replasman Tedavilerinin Kardiyovasküler Sistem Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması. 1998, İzmir.
Danışman: Doç. Dr. Nedim Karadadaş
Tezden Yayınlanan Makaleler
1. Sendag, F., Karadadas, N., Ozsener, S., Bilgin, O., "Effects of Sequential Combined Transdermal and Oral Hormone Replacement Therapies on Serum Lipid and Lipoproteins in Postmenopausal Women", Arch Gynecol Obstet, 266, 38-43 (2002).
2. Sendag, F., Terek, M.C., Kardadas, N., Bilgin, O., "Comparison of The Effects of Oral and Transdermal Hormone Replacement Therapies on The Internal Carotid Artery Pulsatility Indices in Postmenopausal Women: A Prospective Randomized Study", J Reprod Med, 46, 962-968 (2001).

Tezler Dışındaki Araştırma Yayınları
Bilimsel Makaleler

A- Yurtiçinde Yayınlanan Makaleler
1. Tavmergen, E., Şendağ, F., Tavmergen, Göker, E.N., Benli, H., Koçyiğit, F., "Kısa Protokol GnRHa ve Gonadotropinlerle Ovulasyon İndüksiyonu Yapılan YÜT Uygulamalarında; Siklus Başı FSH, LH, E2 Düzeylerinin; Ovarian Cevap ve Gebelik Sonuçları Üzerine Etkileri", Türk Fertilite Dergisi, 3: 192-203 (1997).
2. Karadadaş, N., Şendağ, F., Kılavuz, H., Ulukuş, M., "Ege Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalında 1990-1997 Yılları Arasındaki Kalp Hastalıklı Gebelerin Değerlendirilmesi", Ege Tıp Dergisi, 38(1), 17-20 (1999).
3. Şendağ, F., Saydam, G., Terek, M.C., "Trombotik Mikroangiopati ve Gebelik: Olgu Sunumu", Klinik Bilimler ve Doktor, 6(2), 2876-277 (2000).
4. Sağol, S., Tavmergen, Göker, E.N., Tavmergen, E., Şendağ, F., Yılmaz, H., Dinçer, Ö., "Premenopozal ve Postmenopozal Dönemdeki Kadınlarda Vajinal Mikronize Progesteron Uygulaması Sonrası Uterin ve Radial Arter Serum Progesteron Seviyeleri", Türk Fertilite Dergisi, 1-2, 113-119 (2000).
5. Tavmergen, E., Sendag, F., Tavmergen, Goker, E.N., Sendag, H., Levi, R., "The Impact of Womans Age on the Success of ART Applications", Artemis, 1, 17-21 (2000).
6. İtil, İ.M., Sağol, S., Kazandı, M., Şendağ, F., Terek, M.C., Aşkar, N., "Üriner İnkontinansı Olan Olguda Kauda Ekina Sendromu", Klinik Bilimler & Doktor, 6(6), 814-815 (2000).
7. Özşener, S., Kazandı, M., Şendağ, F., Terek, M.C., Vidinli, H., Yücebilgin, S., "Management of Single Fetal Death in Twin Pregnancy: A Case Report", Gynecol Obstet Reprod Med, 6, 217-218 (2000).
8. Kazandı, M., Şendağ, F., Özçakır, T., Terek, M.C., Tuncay, G., "Nonketotic Hyperglycinemia in a Newborn: A Case Report", Gynecol Obstet Reprod Med, 6, 224-225 (2000).
9. Şendağ, F., Uçkan, H., Kazandı, M., Terek. M.C., Öztekin, K., Bilgin, O., "Do Plasma Ferritin, C-Reactive Protein Or Alpha-Fetoprotein Predict Pregnancy Outcome in Women with Preterm Premature Rupture of Membrans?", Gynecol Obstet Reprod Med, 7, 86-89 (2001).
10. Akercan, F., Sağol, S., Şendağ, F., Terek, M.C., "Mekonyum İleusu: Olgu Sunumu", Klinik Bilimler & Doktor, 7(5), 708-709 (2001).
11. Şendağ, F., Akercan, F., "Tiroid Hastalığı Olan Gebelerin Maternal ve Perinatal Sonuçlar Açısından Değerlendirilmesi", Klinik Bilimler & Doktor, 7(5), 680-683 (2001).
12. Şendağ, F., Kazandı, M., Terek, M.C., Vidinli, H., Öztekin, K., "Retrospective Analysis of Twin Pregnancies in Ege University Hospital", Gynecol Obstet Reprod Med, 7, 182-184 (2001).
13. Şendağ, F., Akercan, F., "Vulvar Distrofi Olgularının Değerlendirilmesi", Klinik Bilimler & Doktor, 7(5), 698-701 (2001).
14. Şendağ, F., Terek, M.C., Gündem, G., "Pregnancy After Renal Transplantation: Report of Five Cases and Literature Review", T Klin Jinekol Obst, 11, 228-232 (2001).
15. Şendağ, F., Özşener, S., Göl, M., Öztekin, K., Bilgin, O., "Tibolone un Postmenopozal Kadınlarda Kemik Dansitesi Üzerine Olan Etkileri", T Klin J Gynecol Obst, 11, 374-377 (2001).
16. Kazandı, M., Şendağ, F., Akercan, F., Terek, M.C., Aşkar, N., "Prolapse Olan Pedinküllü Submüköz Myomlarda Cerrahi Yaklaşım: Olgu Serisi", Klinik Bilimler & Doktor, 7(4), 555-557 (2001).
17. Şendağ, F., Terek, M.C., Gündem, G., "Kalp Hastalığı Olan Gebelere Yaklaşım", Klinik Bilimler & Doktor, 7(6), 864-868 (2001).
18. Şendağ, F., Akercan, F., "Serviksin İntraepitelyal Hastalıkları: Derleme", Klinik Bilimler & Doktor, 7(4), 561-565 (2001).
19. Şendağ, F., Kazandı, M., Akercan, F., Terek, M.C., Özkınay, E., "Over Kökenli Matür Kistik Teratom Olgularının Analizi", Klinik Bilimler & Doktor, 7(6), 1-3 (2001).
20. Şendağ, F., Akercan, F., "Kordon Kanında Ölçülen Prolaktin ve Kortizol Düzeyinin Gestasyonel Hafta, Yenidoğan Ağırlığı ve Yenidoğanda Respiratuar Distres Sendromu ile İlişkisi", Klinik Bilimler & Doktor, 7(5), 676-679 (2001).
21. Akercan, F., Şendağ, F., "İntraamniyotik Enfeksiyona Yaklaşım", Klinik Bilimler & Doktor, 7(5), 720-722 (2001).
22. Kazandı, M., Şendağ, F., Yörükalp, V., İtil, İ.M., Akercan, F., Terek, M.C., Aşkar, N., "Hasta Öyküsü ve Jinekolojik Muayenenin Üriner İnkontinansın Ayırıcı Tanısındaki Yeri", Klinik Bilimler ve Doktor, 8(6), 780-784 (2002).
23. Kazandı, M., Şendağ, F., Akercan, F., Akşehirli, S., Yörükalp, V., Tuncay, G., "Pelviste Primer Kist Hidatid: Olgu Sunumu", Klinik Bilimler & Doktor, 8(4), 524-525 (2002).
24. Şendağ, F., Terek, M.C., Özcan, Ö., Öztekin, K., Bilgin, O., "Does Maternal Glycemic Regulation Affect Perinatal Outcome in Women with Gestational Diabetes Mellitus", T Klin Gynecol Obst, 12, 43-46 (2002).
25. Şendağ, F., Kazandı, M., Akercan, F., Terek, M.C., Öztekin, K., "Aktif Doğum Eyleminde Maternal Analjezide Petidin ve Morfin Kullanımının Randomize Karşılaştırılması", Klinik Bilimler & Doktor, 8(3), 371-373 (2002).
26. Şendağ, F., İtil, İ.M., "Laparoskopik Gonadektomi Uygulanan Swyer Sendromu Olgusu", T Klin Jinekol Obst, 12, 174-176 (2002).
27. Şendağ, F., İtil, İ.M., Terek, M.C., Aşkar, N., Asena, U., "Postmenapozal Ürogenital Atrofi ve İnkontinans", Klinik Bilimler & Doktor, 8(5), 665-667 (2002).
28. Kazandı, M., Şendağ, F., İtil, İ.M., Özyürek, E., Terek, M.C., Zekioğlu, O., "Spontaneous Uterine Rupture in a Primigravid Term Pregnancy Caused by Placenta Percreta: A Case Report", Gynecol Obstet Reprod Med, 8, 65-67 (2002).
29. Akercan, F., Şendağ, F., Göl, M., Terek, M.C., "Moebius Syndrome: A Case Report", Gynecol Obstet Reprod Med, 8, 56-57 (2002).
30. Şendağ, F., Terek. M.C., Yılmaz, H., Aşkar, N., "Hormonal Kontrasepsiyonda Yeni Görüşler", Klinik Bilimler & Doktor, 8(2), 259-264 (2002).
31. Dikmen, Y., Terek, M.C., Sendag, F., Akercan, F., Zekioglu, O., Ozsaran, A., Erhan, Y., "Expression of Chemoresistance Marker P-Glycoprotein in Women with Epitelial Ovarian Carcinoma", Artemis, 3, 63-69 (2002).
32. Şendağ, F., Kazandı, M., İtil, İ.M., Terek, M.C., "Landry Guillain-Barre Strohl Syndrome in Twin Pregnancy: A Case Report", T Klin J Gynecol Obst, 12, 478-480 (2002).
33. Şendağ, F., Terek, M.C., Akercan, F., Öztekin, K., Bilgin, O., "The Comparison of Maternal and Perinatal Outcomes of Gestational Diabetic Patients Diagnosed Before and After 28th Gestational Week", Gynecol Obstet Reprod Med, 8, 23-26 (2002).
34. Göl, M., Şendağ, F., Üretmen, S., Öztekin, K., "Obez ve Non-Obez Postmenopozal Kadınlarda Tibolon Kullanımının Serum Lipid Profili Üzerine Olan Etkilerinin Karşılaştırılması", T Klin J Gynecol Obst, 12, 466-470 (2002).
35. Akercan, F., Göl, M., Kazandı, M., Şendağ, F., Sağol, S., Gündem, G., "Komplet Fetal Üretral Atrezi: Olgu Sunumu", T Klin J Gynecol Obst, 12, 276-278 (2002).
36. Şendağ, F., Yılmaz, A., Çırpan, T., Yücebilgin, S., Erdener, D., Mutaf, I., Turgan, N., "Postmenopozal Hormon Replasman Tedavisinin Serum Homosistein, Malondialdehid, Vitamin B12, Folik Asid, Apolipoprotein A1, Apolipoprotein B ve Lipid Profili Üzerine Etkisi", Türk Fertilite Dergisi, 10, 219-227 (2002).
37. Şendağ, F., Terek, M.C., Aşkar, N., "Gebelikte HIV Enfeksiyonu ve Perinatal Geçişin Önlenmesi", T Klin Jinekol Obst, 12, 288-292 (2002).
38. Şendağ, F., Tıraş, B., "Pelvik Taban Cerrahisinde Laparoskopinin Yeri", T Klin Jinekol Obst, 13, 332-337 (2003).
39. Şendağ, F., Tıraş, B., "Myom, İnfertilite ve Abortus İlişkisi", T Klin Jinekol Obst, 13, 260-265 (2003).
40. Şendağ, F., Kazandı, M., Terek, M.C., "İmmun Trombositopenik Purpura ve Gebelik", T Klin J Gynecol Obst, 13, 415-418 (2003).
41. Şendağ, F., Özşener, S., Öztekin, K., Bilgin, O., "Continuous Combined Postmenopausal Hormone Replacement Therapy Regimens and Mammographic Density Changes", T Klin J Gynecol Obst, 13, 199-204 (2003).
42. Kazandı, M., Şendağ, F., Akercan, A., Çırpan, T., Yücebilgin, S., "The Effects of Tibolone on Serum Lipid Levels in Postmenopausal Women", Gynecol Obstet Reprod Med, 9, 187-189, (2003).

DOÇENTLİK SONRASI YURTİÇİNDE YAYINLANAN MAKALELER
43. Çırpan, T., Akercan, F., Kazandı, M., Şendağ, F., Yücebilgin, S., Özşener, S., "Ektopik Gebeliklerde Cerrahi Tedavi", Klinik Bilimler & Doktor, 10(4), 449-452, (2004).
44. Terek MC, Akercan F, Şendağ F, Kazandı M, Zekioğlu O, İtil İM, Öztekin K, "Management of Ovarian Tumors in Pregnancy: Description of A Case and Review of the Literature", J Turkish German Gynecol Assoc, 5(1), 76-79, (2004).
45. Sendag, F., Terzioglu, T., Terzioglu, E., Terek, M.C., Oztekin, K., Ozsener, S., Bilgin, O., "The Effect of Postmenopausal Hormone Replacement Therapy on the Number and the Activation of T-Cell Subpopulations andon the Number of B Cells and Natural Killer Cells", J Turk Soc Obstet Gynecol; 2(2), 98-102, (2005)
46. Sendag, F., Akcay, Y.D., Oztekin, K., Sozmen, E.Y., "The Effect of Estrogen Replacement Therapy on Paraoxonase, Erythrocyte Catalase and Erythrocyte Mda in Postmenopausal Women", J Turk Soc Obstet Gynecol, 2(2), 107-110, (2005)
47. Terek, MC., Akercan, F., Çırpan, T., Yıldız, P, S., Ozsener, S., Sendag, F., "Alendronat, Risedronat ve Östradiol Hemihidrat-Noretisteron Asetat Kombinasyonunun Kemik Dansitometrik Etkilerinin Değerlendirilmesi", Türkiye Klinikleri J Gynecol Obst, (15), 128-131, (2005)
48. Sendag, F., "Uterin ve Vajinal Kaf Prolapsusu Tedavisinde Laparoskopik Yaklaşımlar", Türkiye Klinikleri J Surg Med Sci, 3(48), 80 - 86, (2007) (çağrılı derleme)
49. Sendag, F., Akman, L., Bilgin, O., Yücebilgin, S., Karadadas, N., Oztekin, K., "Benign Adneksiyal Kitlelere Laparoskopik Yaklaşım", Türkiye Klinikleri J Gynecol Obst 2007; 17(3), 168-172
50. Sendag, F., Akman, L., Bilgin, O., Oztekin, K., "Postmenopozal Uterin Kanama veya Endometrial Kalınlaşması Olan Kadınlarda Histeroskopik Değerlendirme", J Turk Soc Obstet Gynecol, 4(2), 144-147, (2007)
51. Sendag, F., Akman, L., Oztekin, K., Bilgin, O., "Uterusunun Korunması İsteyen Uterovajinal Prolapsuslu Kadınlarda Laparoskopik Sakroservikopeksi Yöntemi", J Turk Soc Obstet Gynecol, 4(2), 148-151 (2007)
52. Sendag, F., Erdal, S.F., "Yardımcı Üreme Teknikleri Öncesi Reprodüktif Cerrahi Yaklaşımlar", Türkiye Klinikleri J Surg Med Sci , 3(13), 32-40, (2007) (çağrılı derleme)
53. Sendag, F., Akdemir, A., "Single Incision Laparoscopic Surgery (SILS) Tekniği ile Histerektomi", Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Dergisi, 7(1), 43-46 (2010)
54. Akdemir, A., Zeybek, B., Oztekin, K., Sendag, F., Bilgin, O., "Ovaryen Hiperstimulasyon Sendromu ve Adneksiyal Torsiyon", Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Dergisi, 7(1), 70-72 (2010)
55. Mehdiyev, M., İtil, İ.M, Sendag, F., Akdemir, A., Aşkar, N., "Stres İnkontinans Olgularının Cerrahi Tedavisinde Transvaginal Tape (TVT) ve Transobturator Tape (TOT) Uygulamalarının Etkinliğinin ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması", Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Dergisi, 7(2), 117-1124 (2010)
56. Sendag, F., Akdemir, A., "Her İki Overin Laparoskopik Olarak Lateral Transpozisyonu", Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Dergisi, 7(3), 243-245 (2010)
57. Sendag, F., Akdemir, A., "Histeroskopik Tubal Sterilizasyon", Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Dergisi, 7(3), 185-188 (2010)
58. Sendag, F., Turan, V., Oztekin, K., Bilgin, O., "Transvajinal Sonografi İle Servikal Uzunluk Ölçümünün Erken Doğumun Belirlenmesinde Kullanımı", Türkiye Klinikleri Jinekoloji Obstetrik Dergisi, (2010), baskıda
59. Karaman, S., Kocabas, S., Ergun, S., Fırat, V., Uyar, M., Sendag, F., "Jinekolojik Laparoskopik Cerrahide İntraperitoneal Ropivakain ve Ropivakain ile Meperidin Kombinasyonu", Ağrı Dergisi, (2010), baskıda.

B- Yurtdışında Yayınlanan Makaleler
1. Sendag, F., Terek, C., Oztekin, K., Sagol, S., Asena, U., "Comparison of Epidural and General Anaesthesia for Elective Caesarean Delivery According to the Effects on APGAR Scores and Acide-Base Status", Aust NZ J Obstet Gynaecol, 39(4), 464-468 (1999).
2. Sendag, F., Terek, C., Tuncay, G., Ozkinay, E., Guven, M., "Single Dose Oral Azithromycin Versus Seven Day Doxycycline In The Treatment of Non-Gonococcal Mucopurulent Endocervicitis", Aust NZ J Obstet Gynaecol, 40(1), 44-47 (2000).
3. Sendag, F., Kazandi, M., Terek, M.C., "Splenectomy Combined with Cesarean Section in a Patient with Severe Immunological Thrombocytopenic Purpura Refractory to Medical Therapy", J Obstet Gynaecol Res, 27, 85-88 (2001).
4. Tavmergen, E., Sendag, F., Tavmergen Goker, E.N., Levi, R., "Value of Serum CA 125 Concentrations as Predictors of Pregnancy in Assisted Reproduction Cycles", Hum Reprod, 16, 1129-1134 (2001).
5. Sendag, F., Terek, M.C., Ozsener, S., Oztekin, K., "Mammographic Density Changes in Postmenopausal Women Using Tibolone Therapy", Int J Gynaecol Obstet, 74, 63-64 (2001).
6. Sendag, F., Terek, M.C., Ozsener, S., Oztekin, K., Bilgin, O., Bilgen, I., Memis, A., "Mammographic Density Changes During Different Postmenopausal Hormone Replacement Therapies", Fertil Steril, 76, 445-450 (2001).
7. Ozsener, S., Sendag, F., Koc, T., Terek, M.C., Oztekin, K., Bilgin, O., "A Comparison of Continuous Combined Hormone Replacement Therapy, HMG-CoA Reductase Inhibitor and Combined Treatment for the Management of Hypercholesterolemia in Postmenopausal Women", J Obstet Gynaecol Res, 27, 353-358 (2001).
8. Sendag, F., Terek, M.C., Itil, I.M., Oztekin, K., Bilgin, O., "Maternal and Perinatal Outcomes in Women with Gestational Diabetes Mellitus as Compared to Nondiabetic Controls", J Reprod Med, 46, 1057-1062 (2001).
9. Sendag, F., Terek, M.C., Karadadas, N., "Sequential Combined Transdermal and Oral Postmenopausal Hormone Replacement Therapies: Effects on Bleeding Patterns and Endometrial Histology", Arch Gynecol Obstet, 265, 209-213 (2001).
10. Tavmergen Goker, E.N., Sendag, F., Tavmergen, E., Levi, R., Zekioglu, O., "Successful Pregnancy in an Infertile Women with Endometrial Hyperplasia and Embryo Transfer", J Reprod Med, 46, 859-862 (2001).
11. Sendag, F., Terek, M.C., Kardadas, N., Bilgin, O., "Comparison of The Effects of Oral and Transdermal Hormone Replacement Therapies on The Internal Carotid Artery Pulsatility Indices in Postmenopausal Women: A Prospective Randomized Study", J Reprod Med, 46, 962-968 (2001). (bakınız 2.4. tezden yayınlanan makaleler)
12. Kazandi, M., Sendag, F., Akercan, F., Terek, M.C., Ozsaran, A., Dikmen, Y., "Ovarian Cysts in Postmenopausal Tamoxifen-treated Breast Cancer Patients with Endometrial Thickening Detected by Transvaginal Sonography", Eur J Gynaecol Oncol, 23, 257-260 (2002).
13. Tavmergen, E., Tavmergen Goker, E.N., Sendag, F., Sendag, H., Levi, R., "Comparison of Short and Long Ovulation Induction Protocols Used in ART Applications According to the Ovarian Response and Outcome of Pregnancy", Arch Gynecol Obstet, 266, 5-11 (2002).
14. Tavmergen Goker, E.N., Sendag, F., Levi, R., Sendag, H., Tavmergen, E., "Comparison of the ICSI Outcome of Ejaculated Sperm with Normal, Abnormal Parameters and Testicular Sperm", Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol, 104, 129-136 (2002).
15. Sendag, F., Karadadas, N., Ozsener, S., Bilgin, O., "Effects of Sequential Combined Transdermal and Oral Hormone Replacement Therapies on Serum Lipid and Lipoproteins in Postmenopausal Women", Arch Gynecol Obstet, 266, 38-43 (2002). (bakınız 2.4. tezden yayınlanan makaleler)
16. Saylam, C., Ozdemir, N., Itil, I.M., Sendag, F., Terek, M.C., "Distribution of Fibronectin, Laminin, and Collagen Type 4 in the Materno-Fetal Boundary Zone of the Developing Mouse Placenta", Arch Gynecol Obstet, 266, 83-85 (2002).
17. Sendag, F., Itil, I.M., Terek, M.C., Yilmaz, H., "The Changes of Circulating Lymphocyte Subpopulations in Women with Preterm Labor: A Case -Controlled Study", Aust NZ J Obstet Gynaecol, 42, 358-361 (2002).
18. Sendag, F., Vidinli, H., Kazandi, M., Itil, I.M., Askar, N., Vidinli, B., Paurbagher, A., "The Role of Perineal Sonography in the Evaluation of Patients with Stress Urinary Incontinence", Aust NZ J Obstet Gynaecol, 43, 54-57, (2003).
19. Kazandi, M., Sendag, F., Akercan, F., Terek, M.C., Gundem, G., "Different Types of Variable Decelerations and Their Effects to Neonatal Outcome", Singapore Med J, 44(3), 131-135 (2003).
20. Gundem, G., Sendag, F., Kazandi, M., Akercan, F., Mgoyi, L., Terek, M.C., Zekioglu, O., "Pre-operative And Post-operative Correlation Of Histopathological Findings In Cases Of Endometrial Hyperplasia", Eur J Gynaecol Oncol, 3-4, 330-333 (2003).
21. Dikmen, Y., Terek, M.C., Zekioglu, O., Sendag, F., Akercan, F., Ozsaran, A., Erhan, Y., " MDR1 Gene Expression in Endometrial Carcinoma", Int J Gynecol Cancer, 13(5), 673-677 (2003).

DOÇENTLİK SONRASI YURTDIŞINDA YAYINLANAN MAKALELER
22. Akercan, F., Kazandi, M., Sendag, F., Cirpan, T., Mgoyi, L., Terek, M.C., Sagol, S., "The Value of Cervical Phosphorylated Insulin-Like Growth Factor Binding Protein-1 in The Prediction of Preterm Labor", J Reprod Med, 49(5), 368-372 (2004).
23. Tiras, M.B., Sendag, F., Guner, H., Dilek, U., "Laparoscopic Burch Colposuspension: Comparison Of Effectiveness Of Extraperitoneal And Transperitoneal Techniques", Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol, 116(1), 79-84 (2004).
24. Oztekin K., Akercan F, Yucebilgin MS, Kazandi M, Terek MC, Sendag F, Zekioglu O., "Pelvic actinomycosis in a postmenopausal patient with systemic lupus erythematosus mimicking ovarian malignancy: case report and review of the literature", Clin Exp Obstet Gynecol, 31(2), 154-157 (2004).
25. Dursun, A., Şendağ, F., Terek, C., Yılmaz, H., Öztekin, K., Baka, M., Tanyalçın, T., "The Morphometric Changes of Endometrium and Serum Leptin Levels During the Implantation Period of the Embryo in the Rat in Response to Exogenous Ovarian Stimulation", Fertil Steril, 82(3), 1121-6 (2004).
26. Gol M, Ozsener S, Sendag F, Uretmen S, Oztekin K, Tanyalcin T, Bilgin O. "Does tibolone affect serum leptin levels and body weight in postmenopausal women?" Arch Gynecol Obstet, 272(2):127-30 (2005)
27. Akçay YD, Sagin FG, Sendag F, Oztekin K, Sozmen EY., "Effects of estrogen-only therapy on LDL oxidation in women with hysterectomy: does paraoxonase genotype play a role?" Maturitas. 20;53(3):325-32 (2006)
28. Cummings SR, Ettinger B, Delmas PD, Kenemans P, Stathopoulos V, Verweij P, Mol-Arts M, Kloosterboer L, Mosca L, Christiansen C, Bilezikian J, Kerzberg EM, Johnson S, Zanchetta J, Grobbee DE, Seifert W, Eastell R; LIFT Trial Investigators., "The effects of tibolone in older postmenopausal women"., N Engl J Med. 14;359(7):697-708 (2008)
29. Sendag, F., Sahin, C., Zeybek, B., Terek M.C., Oztekin, K., Bilgin, O., "Retrospective Analysis of Hysteroscopic Findings in Breast Cancer Patients Having Adjuvant Tamoxifen Treatment", European Journal of Gynaecological Oncology, 31(4), 415-417 (2010)
30. Sendag, F., Kazandi, M., Akercan, F., Kazandi, A.C., Karadadas, N., Sagol, S., "Vaginal Fluid pH, Cervicovaginitis and Cervical Length in Pregnancy", Clinical and Experimental Obstetrics & Gynecology, 37(2), 127-130 (2010)
31. Gharehbagni, M., Sendag, F., Akercan, F., Zeybek, B., Sezer, E., Terek, M.C., Karadadas, N., "Effects of Tamoxifen on Tissue Nitrite/Nitrate Levels and Plasma Lipid Peroxidation in Female Rats", Clinical and Experimental Obstetrics & Gynecology, 37(2), 112-114 (2010)
32. Sendag F, Akdogan A, Ozbilgin K, Giray G, Oztekin K., "Effect of ovarian stimulation with human menopausal gonadotropin and recombinant follicle stimulating hormone on the expression of integrins alpha3, beta1 in the rat endometrium during the implantation period" ., Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol; 150(1):57-60 (2010)
33. Sendag, F., Mermer, T., Yucebilgin, S., Oztekin, K., Bilgin, O., "Reproductive Outcomes After Hysterescopic Metroplasty For Uterine Septum", Clin. Exp. Obst. & Gyn., 37(4), 287-289, (2010)

Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Sözlü Bildiriler

1. Tavmergen, E., Sendag, F., Tavmergen Göker, E.N., Benli, H., Koçyiğit, F., "The Effect of Day 2 FSH, LH, E2 Levels on Ovarian Response and Pregnancy Outcome in ART Cycles Induced by Short Protocol GnRHa and Gonadotropins", Türk-Alman Jinekoloji Derneği, 2. Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, Antalya, 1997.

Doçentlik Sonrası Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Sözlü Bildiriler
2. Sendag, F., Akman, L., Oztekin, K., Bilgin, O., "Laparoscopic Sacro-Cervicopexy Procedure for Uterovaginal Prolapse in Woman Wishing Uterine Preservation", Global Congress of Minimally Invasive Gynecology AAGL 37th Annual Meeting, Las Vegas, 28 Ekim- 1 Kasım 2008
3. Sendag, F., Akdemir, A., Bilgin, O., Oztekin, K, "Virtual Reality Technology in Laparoscopic Surgical Education", ESGE 18th Annual Congress, Florence, 28-31 Ekim 2009
4. Atay, N., Sendag, F., Şirin, A., "Development of Endoscopic Surgery Nursing in Turkey", 19th Annual Congress ESGE, Barselona, 29 Eylül - 2 Ekim 2010
5. Sendag, F., Turan, V., Zeybek, B., Bilgin, O., "Transumbilical Single Incision Total Laparoscopic Hysterectomy : Technique and Inıtial Experience", 39th Global Congress of Minimally Invasive Gynecology, Las Vegas, 8-12 Kasım 2010

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Poster Bildiriler
1. Tavmergen, E., Tavmergen Göker, E.N., Sendag, F., Sendag, H., Levi R., "Comparison of Short and Long Ovulation Induction Protocols Used in ART Applications According to the Ovarian Response and Outcome of Pregnancy", Treatment of Fertility: The New Frontiers, Boca Raton, Florida, 70, 1998.
2. Tavmergen, E., Sendag, F., Tavmergen Goker, E., Sendag, H., Levi, R., "The Impact of Womans Age on the Success of ART Applications", IFFS 98 16th World Congress on Fertility and Sterility and 54th Annual Meeting of the American Society for Reproductive Medicine, San Francisco, California, S419, 1998.
3. Tavmergen, E., Sendag, F., Tavmergen Goker, E.N., Levi, R., "Value of Serum CA-125 Levels As Predictors of Pregnancy In ART Cycles", 11th World Congress on In Vitro Fertilization and Human Reproductive Genetics, Sydney, Australia, 285, 1999.
4. Sendag, F., Terek, C., Oztekin, K., Sagol, S., Asena, U., "Comparison of Epidural and General Anaesthesia for Elective Caesarean Delivery According to the Effects on APGAR Scores and Acide-Base Status of The Newborn", II. Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, Antalya, P5, 1999.
5. Tavmergen E., Şendağ, F., Tavmergen Göker, E. Levi, R., Adakan, Ş., " Comparison of ICSI Outcome of Totally Immotile Spermatozoa Obtained by Testicular Extraction From Non-Obstructive Azoospermic Men", 17th Annual Meeting of the European Society of Human Reproduction and Embryology, Hum Reprod, 16, Abstract Book 1, 221 (Read by Title), Lausanne, 2001.
6. Ozsener, S., Sendag, F., Koc, T., Terek, M.C., Oztekin, K., Bilgin, O., "A Comparison of Continuous Combined Hormone Replacement Therapy, HMG-CoA Reductase Inhibitor and Combined Treatment For The Management of Hypercholesterolemia in Postmenopausal Women", The 9th World Congress of Gynecological Endocrinology, Hong Kong, Gynecol Endocrinol, 15(S5), 178, 2001.
7. Sendag, F., Terzioglu, T., Terzioglu E., Terek, M.C., Oztekin, K., Ozsener, S., Bilgin, O., "The Effect of Postmenopausal Hormone Replacement Therapy on The Number and The Activation of T-Cell Sub-populations and on The Number of B Cells and Natural Killer Cells", The 9th World Congress of Gynecological Endocrinology, Hong Kong, Gynecol Endocrinol, 15(S5), 178, 2001.
8. Sendag, F., Terek, M.C., Kardadas, N., Bilgin, O., "Comparison of The Effects of Oral and Transdermal Hormone Replacement Therapies on The Internal Carotid Artery Pulsatility Indices in Postmenopausal Women: A Prospective Randomized Study", The 9th World Congress of Gynecological Endocrinology, Hong Kong, Gynecol Endocrinol, 15(S5), 177, 2001.
9. Ozsener, S., Gol, M., Sendag, F., Oztekin, K., Bilgin, O., "The Influence of Tibolone on Serum Leptin Levels in Obese and Nonobese Postmenopausal Women", The 10th World Congress on the Menopause, Berlin, Climacteric, 5(S1), 125, 2002.
10. Sendag, F., Ozsener, S., Oztekin, K., Bilgin, O., "Continuous Combined Postmenopausal Hormone Replacement Therapy Regimens and Mammographic Density Changes", The 10th World Congress on the Menopause, Berlin, Climacteric, 5(S1), 140, 2002.
11. Şendağ, F., Yılmaz, A., Çırpan, T., Yucebilgin, S., Erdener, D., Mutaf, I., Turgan, N., "The Effect of Postmenopausal Hormone Replacement Therapy on Serum Homocsyteine, Malondialdehide, Vitamin B12, Folic Acid, Apolipoprotein-A1, Apolipoprotein-B and Lipid Profile", 2nd International & 5th National Congress on Menopause & Osteoporosis, İstanbul, P14, 2002.
12. Terek, M.C., Dikmen, Y., Sendag, F., Akercan, F., Zekioglu, O., Ozsaran, A., Erhan, Y., "Expression of Chemoresistance Marker P-Glycoprotein in Women with Epitelial Ovarian Carcinoma", Ninth Biennial Meeting of the International Gynecologic Cancer Society, Seoul, 527, 2002.
13. Terek, M.C., Zekioglu, O, Ozsaran, A., Dikmen, Y., Sendag, F., Akercan, F., Erhan, Y., " MDR1 Gene Expression in Endometrial Carcinoma", Ninth Biennial Meeting of the International Gynecologic Cancer Society, Seoul, 647, 2002.
14. Terek, M.C., Zekioglu, O., Ozsaran, A., Dikmen, Y., Sendag, F., Erhan, Y., "Endometrial Neoplasia With Adjuvant Tamoxifen Treatment in Breast Cancer Patients", Ninth Biennial Meeting of the International Gynecologic Cancer Society, Seoul, 647, 2002.
15. Kazandi, M., Sendag, F., Akercan, F., Cirpan, T., Yucebilgin, S., "The Effects of Tibolone on Serum Lipid Levels in Postmenopausal Women", EMAS 6th European Congress on Menopause, Bucharest, 2003.
16. Ozsener, S., Sendag, F., Oztekin, K., Bilgin, O., Yucebilgin, S., Tanyalcin, T., "The Effect of Sequential Combined Hormone Replacement Therapy on Serum Levels of Endotheline-1 in Postmenopausal Women: A Prospective, Controlled Study", 14th Annual Meeting of The North American Menopause Society, 102, Miami Beach, 2003.
17. Dursun, A., Şendağ, F., Terek, C., Yılmaz, H., Öztekin, K., Baka, M., Tanyalçın, T., "The Morphometric Changes of Endometrium and Serum Leptin Levels During the Implantation Period of the Embryo in the Rat in Response to Exogenous Ovarian Hyperstimulation by Human Menopausal Gonadotropin and Recombinant Follicle Stimulating Hormone", 59th Annual Meeting of the American Society for Reproductive Medicine, Fertil Steril, 80(Suppl 3), S263, San Antonio, 11-15 October, 2003.

Doçentlik Sonrası Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Poster Bildiriler
18. Sendag, F., Akçay, Y., Oztekin, K., Sozmen, E., "The effect of oestrogen replacement therapy on paraoxonase, erythrocyte catalase and erythrocyte MDA in postmenopausal women", 3rd International & 6th National Congress on Menopause and Osteoporosis, Antalya, 19-23 May 2004.
19. Cirpan, T., Akercan, F., Sendag, F., Terek, M.C., Özsener, S., "Evaluation of the Effects of Alendronate, Risedronate and Oestradiol Hemihydrate-Norethisterone Acetate Combinations on Bone Mineral Density", EMAS 7th European Congress on Menopause, 3-7 Haziran 2006, İstanbul
20. Sendag, F., Akman, L., Bilgin, O., Oztekin, K., "Hysteroscopic Evaluation of the Postmenopausal Woman with Uterine Bleeding and Endometrial Thickness, Global Congress of Minimally Inv asive Gynecology AAGL 37th Annual Meeting, Las Vegas, 28 Ekim- 1 Kasım 2008
21. Sendag, F., Akdogan, A., Ozbilgin, K., Giray, G., Oztekin, K., "Effect of Ovarian Stimulation with Hmg and Recombinant Fsh on the Expression of Integrins Alpha (3), Beta (1) in the Rat Endometrium During the Implantation Period", American Society for Reproductive Medicines 64th Annual Meeting, San Francisco, 8-12 Kasım 2008
22. Sendag, F., Mermer, T., Yucebilgin, S., Oztekin, K., Bilgin, O., "Reproductive Outcomes After Hysteroscopic Metroplasty for Uterin Septum", Esge 17th Annual Congress, Amsterdam, 8-11 Ekim 2008
23. Sendag, F., Akdemir, A., "Single Incision Laparoscopic Surgery (SILS) for Hysterectomy, 38th Global Congress of Minimally Invasive Gynecology", 15-19 Kasım 2009, Florida
24. Sendag, F., Turan, V., Oztekin, K., Bilgin, O., "Laparoscopic Management of Ovarian Dermoid Cysts", 39th Global Congress of Minimally Invasive Gynecology, Las Vegas, 8-12 Kasım 2010
25. Sendag, F., "Single Incision Total Laparoscopic Hysterectomy with Temperature Controlled Advaced Bipolar System", 39th Global Congress of Minimally Invasive Gynecology, Las Vegas, 8-12 Kasım 2010 (video poster)
26. Sendag, F., Zeybek, B., Turan, V., Oztekin, K., Bilgin, O., "Laparoscopic Management of Ovarian Endometriomas", 19th Annual Congress Esge, 29 Eylül - 2 Ekim 2010, Barcelona

Uluslararası Toplantılarda Verilen Konferanslar (Doçentlik Sonrası)
1. NESA Days 2007, 1-3 Eylül 2007, İstanbul
- The Value of Virtual Reality - Simulator Training in Gynecologic Laparoscopy Education
2. 6th Annual Meeting of Mediterranean Society for Reproductive Medicine, 20-23 Nisan 2007 Antalya
- Adhesions and Adhesiolysis : Impacts on Pregnancy Rates
3. ESGE 18th Annual Congress, 28-31 Ekim 2009, Florence
- Should Endometriomata Be Removed Before IVF?"
4. 19th Annual Congress ESGE, 29 Eylül - 2 Ekim 2010, Barcelona
- Single Incision Laparoscopic Hysterectomy
5. AAGL 4th International Congress on Minimally Invasive Gynecology, 23-26 Haziran 2010, Dubrovnik
- Role of IVF in Treating Infertility : IVF Against Laparoscopy
6. AAGL 4th International Congress on Minimally Invasive Gynecology, 23-26 Haziran 2010, Dubrovnik
- Status of IVF in Turkey
7. AAGL 4th International Congress on Minimally Invasive Gynecology, 23-26 Haziran 2010, Dubrovnik
- Laparoscopic Suturing Skills

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Sözlü Bildiriler

1. Tavmergen Göker, E., Şendağ, F., Levi, R., Şendağ, H., Tavmergen, E., "Comparison of Sperm of Normal and Abnormal Ejaculated Semen and Testicular Sperm in Intracytoplasmic Sperm Injection Cycles in Respect to Fertilization and Pregnancy Rates", 21. Yüzyılda Üreme Sağlığı ve Endoskopik Cerrahi Kongresi,15, Kuşadası, 2000.
2. Tavmergen E., Şendağ, F., Tavmergen Göker, E. Levi, R., Adakan, Ş., "ICSI Outcome of Totally Immotile Spermatozoa Obtained by Testicular Extraction", 21. Yüzyılda Üreme Sağlığı ve Endoskopik Cerrahi Kongresi,15, Kuşadası, 2000.
3. Tavmergen Göker, E., Özçakır, T., Adakan, Ş., Levi, R., Şendağ, F., Tavmergen, E., "ART Uygulamalarında Ovulasyon İndüksiyon Günü Saptanan Over Kistlerinin IVF Sonuçları Üzerine Etkisi", 21. Yüzyılda Üreme Sağlığı ve Endoskopik Cerrahi Kongresi, 25, Kuşadası, 2000.
4. Dursun, A., Şendağ, F., Terek, C., Yılmaz, H., Öztekin, K., Baka, M., Tanyalçın, T., "The Morphometric Changes of Endometrium and Serum Leptin Levels During the Implantation Period of the Embryo in the Rat in Response to Exogenous Ovarian Hyperstimulation by Human Menopausal Gonadotropin and Recombinant Follicle Stimulating Hormone", V. Türk-Alman Jinekoloji Derneği ve II. Reproductive Medicine Tartışmalı Konular ve Çözümler Ortak Kongresi, Artemis, 4(2) Suppl, 105, Antalya, 2003.
5. Sendag, F., Itil, I.M., Terek, M.C., Yilmaz, H., "The Changes of Circulating Lymphocyte Subpopulations in Women with Preterm Labor: A Case -Controlled Study", V. Türk-Alman Jinekoloji Derneği ve II. Reproductive Medicine Tartışmalı Konular ve Çözümler Ortak Kongresi, Artemis, 4(2) Suppl, Antalya, 2003.
6. Akercan, F., Kazandi, M., Sendag, F., Cirpan, T., Mgoyi, L., Terek, M.C., Sagol, S., "The Value of Cervical Phosphorylated Insulin-Like Growth Factor Binding Protein-1 in The Prediction of Preterm Labor", Fetal Medicine & Prenatal Diagnosis, 13-14, Antalya, 2003
7. Sendag, F., Bozdogan, B., Bilgin, O., Oztekin, K., "Laparoscopic Hysterectomy for Benign Disorders", 1. Jinekolojik Endoskopi Kongresi, Ankara, 18-21 Mart 2004.
8. Sendag, F., Gök, M., Bilgin, O., Oztekin, K., "Laparoscopic Surgery for Pelvic Floor Repair", 1. Jinekolojik Endoskopi Kongresi, Ankara, 18-21 Mart 2004.
9. Sendag, F., İtil, İ.,M., Bozdoğan, B., Bilgin, O., Oztekin, K., "Transperitoneal Approach to Laparoscopic Burch Colposuspension for Stress Urinary Incontinence", 1. Jinekolojik Endoskopi Kongresi, Ankara, 18-21 Mart 2004.

Doçentlik Sonrası Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Sözlü Bildiriler
10. Sendag, F., Gök, M., Bilgin, O., Oztekin, K., "Pelvik Taban Bozukluklarında Laparoskopik Cerrahi Uygulamaları", 2. Ege Jinekolojik Endoskopi Sempozyumu & Workshop, İzmir, 10-12 Mart 2005
11. Sendag, F., İtil, İM., Bozdogan, SB., Bilgin, O., Oztekin, K., "Stres İnkontinans Tedavisinde Laparoskopik Burch Kolposüspansiyon", 2. Ege Jinekolojik Endoskopi Sempozyumu & Workshop, İzmir, 10-12 Mart 2005
12. Sendag, F., Akman, L., Yucebilgin, S., Karadadas, N., Oztekin, K., Bilgin, O., "Endometriomalarda Laparoskopik Cerrahi Uygulamalar", 2. Ege Jinekolojik Endoskopi Sempozyumu & Workshop, İzmir, 10-12 Mart 2005
13. Sendag, F., Yılmaz, A., Yucebilgin, S., Karadadas, N., Bilgin, O., "Laparoskopik Myomektomi Olgularımız", 2. Ege Jinekolojik Endoskopi Sempozyumu & Workshop, İzmir, 10-12 Mart 2005
14. Yılmaz, A., Terek, C., Sendag, F., Oztekin, K., Bilgin, O., "Koyun Modelinde Transperitoneal Laparoskopik Pelvik Lenfadenektomi" 2. Ege Jinekolojik Endoskopi Sempozyumu & Workshop, İzmir, 10-12 Mart 2005
15. Sendag, F., Akman, L., Bilgin, O., Yucebilgin, S., Karadadas, N., Oztekin, K.., "Benign Adneksiyal Kitlelere Laparoskopik Yaklaşım", 2. Ege Jinekolojik Endoskopi Sempozyumu & Workshop, İzmir, 10-12 Mart 2005
16. Sendag, F., Bozdogan, SB., Oztekin, K., Bilgin, O., "Benign Uterin Patolojilerde Laparoskopik Histerektomi", 2. Ege Jinekolojik Endoskopi Sempozyumu & Workshop, İzmir, 10-12 Mart 2005
17. Sendag F., Tosun, G., Oztekin, K., Bilgin, O., "Benign Uterin Patolojilerde Laparoskopik Histerektomi Güvenilir Bir Yöntem midir?", 2. Jinekolojik Endoskopi Kongresi, İzmir, 4-7 Nisan 2007
18. Sendag, F., Mehdiyev, M., Yucebilgin, S., Karadadas, N., Oztekin, K., Bilgin, O., "Uterin Fibroidlere Laparoskopik Yaklaşım", 2. Jinekolojik Endoskopi Kongresi, İzmir, 4-7 Nisan 2007
19. Sendag, F., Akman, L., Yucebilgin, S., Karadadas, N., Oztekin, K., Bilgin, O., "Endometriomalarda Laparoskopik Cerrahi Uygulamalar", 2. Jinekolojik Endoskopi Kongresi, İzmir, 4-7 Nisan 2007
20. Sendag, F., Biler, A., Karadadas, N., Yucebilgin, S., Oztekin, K., Bilgin, O., "Ovarian Dermoid Kistlere Laparoskopik Yaklaşım", 2. Jinekolojik Endoskopi Kongresi, İzmir, 4-7 Nisan 2007
21. Sendag, F., Kayacık, O., Akman, L., Oztekin, K., Bilgin, O., "Hematometra İle Birlikte Seyreden Mülleriyan Anomalili Olgunun Histeroskopik Yönetimi", 2. Jinekolojik Endoskopi Kongresi, İzmir, 4-7 Nisan 2007
22. Sendag, F., Solmaz, U., İtil, İ.M., Bilgin, O., Oztekin, K., "Stres İnkontinans Tedavisinde Laparoskopik Burch Kolposüspansiyon", 2. Jinekolojik Endoskopi Kongresi, İzmir, 4-7 Nisan 2007
23. Sendag, F., Filiz, S., Oztekin, K., Bilgin, O., "Laparoskopik Histerektomi Sırasında Profilaktik Yüksek Uterosakral Ligaman-Vajinal Kaf Süspansiyonu (McCall Kuldoplasti), 2. Jinekolojik Endoskopi Kongresi, İzmir, 4-7 Nisan 2007
24. Mehdiyev, M., İtil, İ.M., Sendag, F., Akdemir, A., Askar, N., "Stres İnkontinans Olgularının Cerrahi Tedavisinde Transvaginal Tape (TVT) ve Transobturator Tape (TOT) Uygulamalarının Etkinliğinin ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması", 6. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 14-19 Mayıs 2008, Antalya
25. Tosun, G., Sendag, F., Guven, C., Oztekin, K., Bilgin, O., Zeki oglu, O., "Servikal İntraepitelyal Neoplazilerde ve Normal Serviks Dokusunda P53 ve P16nın İmmünhistokimyasal Olarak Boyanma Özelliklerinin Değerlendirilmesi", 6. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 14-19 Mayıs 2008, Antalya
26. Sendag, F., Habibovic, Z., Bilgin, O., "Tubal Sterilizasyon Uygulanmış Olgularda Laparoskopik Tubal Reanastamoz", 3. Ege Jinekolojik Endoskopi Sempozyumu, İzmir, 20-22 Mart 2008
27. Sendag, F., Guven, C., Karadadas, N., Oztekin, K., Bilgin, O.,"Submüköz Myomlarda Histeroskopik Yaklaşım", 3. Ege Jinekolojik Endoskopi Sempozyumu, İzmir, 20-22 Mart 2008
28. Sendag, F, Binbir, B., "Tubal Ektopik Gebelik Olgusunda Laparoskopik Yaklaşım: Tubal Milking", 3. Ege Jinekolojik Endoskopi Sempozyumu, İzmir, 20-22 Mart 2008
29. Sendag, F., Osmanova, S., Bilgin, O., "Abdominal Rahim içi Araç Dislokasyonunda Laparosokpik Yaklaşım: Olgu Sunumu", 3. Ege Jinekolojik Endoskopi Sempozyumu, İzmir, 20-22 Mart 2008
30. Sendag, F., Dikmen, A., oztekin, K., Bilgin, O., "Histeroskopik İntrauterin Adezyolizis", 3. Ege Jinekolojik Endoskopi Sempozyumu, İzmir, 20-22 Mart 2008
31. Sendag, F., Demirtas, Ö., Oztekin, K., "Rudimenter Horn Gebeliklerine Laparoskopik Yaklaşım: Olgu Sunumu," 3. Ege Jinekolojik Endoskopi Sempozyumu, İzmir, 20-22 Mart 2008
32. Sendag, F., Ulusoy, D., Oztekin, K., Bilgin, O., "Laparoskopik Histerektomide Üriner Sistem Komplikasyonları ve Yönetimi", 3. Ege Jinekolojik Endoskopi Sempozyumu, İzmir, 20-22 Mart 2008
33. Sendag, F, Akdemir A., "Histeroskopik Tubal Sterilizasyon", 3. Ege Jinekolojik Endoskopi Sempozyumu, İzmir, 20-22 Mart 2008
34. Sendag, F., Akdemir, A., Bilgin, O., Öztekin, K., " Laparoskopik Cerrahi Eğitiminde Sanal Gerçeklik Teknolojisi", 7. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, KKTC, 14-19 Mayıs 2009.
35. Sendag, F., Akdemir, A., "Single Incision Laparoscopic Surgery (SILS) For Hysterectomy", 3. Jinekolojik Endoskopi Kongresi, İzmir, 7 - 11 Nisan 2009
36. Sendag, F., Akdemir, A., Baglan, Z., "Derin Endometriozis ve Üreter Tutulumu : Olgu Sunumu", 3. Jinekolojik Endoskopi Kongresi, İzmir, 7 - 11 Nisan 2009
37. Sendag, F., Akdemir, A., Oncul, S., "Torsiyene Dev Tubal Kitlenin Laparoskopik Yönetimi : Olgu Sunumu", 3. Jinekolojik Endoskopi Kongresi, İzmir, 7 - 11 Nisan 2009
38. Sendag, F., Akdemir, A., "Laparoskopik Tubal Reanastomoz : Vaka Serisi", 3. Jinekolojik Endoskopi Kongresi, İzmir, 7 - 11 Nisan 2009
39. Sendag, F., Guven, C., Karadadas, N., Bilgin, O., "İntrauterin Sineşilerin Histeroskopik Yönetimi", 3. Jinekolojik Endoskopi Kongresi, İzmir, 7 - 11 Nisan 2009
40. Sendag, F., Akdemir, A., Oztekin, K., Bilgin, O., "Benign Uterin Patolojilerde Laparoskopik Histerektomi", 3. Jinekolojik Endoskopi Kongresi, İzmir, 7 - 11 Nisan 2009
41. Sendag, F., Akdemir, A., "Laparoscopic Lateral Ovarian Transposition in Woman With Vulvar Malignancy", 3. Jinekolojik Endoskopi Kongresi, İzmir, 7 - 11 Nisan 2009
42. Sendag, F., Akdemir, A., Sahingoz, A., Yucebilgin, S., Bilgin, O., "Uterin Fibroidlere Laparoskopik Yaklaşım", 3. Jinekolojik Endoskopi Kongresi, İzmir, 7 - 11 Nisan 2009

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Poster Bildiriler
1. Sendag, F., Karadadas, N., Ozsener, S., Bilgin, O., "Effects of Cyclic Combined Transdermal and Oral Hormone Replacement Therapies on Serum Lipid and Lipoproteins in Postmenopausal Women", Türk Alman Jinekoloji Derneği, 3. Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 28, Antalya, 1999.
2. Sendag, F., Terek, C., Tuncay, G., Ozkinay, E., "Single Dose Oral Azithromycin Versus Seven Day Doxycycline In The Treatment of Non-Gonococcal Mucopurulent Endocervicitis", Türk Alman Jinekoloji Derneği, 3. Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 27, Antalya, 1999.
3. Şendağ, F., Kazandı, M., Terek, M.C., Vidinli, H., Öztekin, K., "Retrospective Analysis of Twin Pregnancies in Ege University Hospital", 21. Yüzyılda Üreme Sağlığı ve Endoskopik Cerrahi Kongresi, 47, Kuşadası, 2000.
4. Şendağ, F., Kazandı, M., Terek, M.C., "Splenectomy Combined with Cesarean Section in a Patient with Severe Immunological Thrombocytopenic Purpura Refractory to Medical Therapy", 21. Yüzyılda Üreme Sağlığı ve Endoskopik Cerrahi Kongresi, 62, Kuşadası, 2000.
5. Kazandı, M., Şendağ, F., İtil, İ.M., Özçakır, T., Özyürek, E., Terek, M.C., "Spontaneous Uterine Rupture in a Primigravid Term Pregnancy Caused by Placenta Percreta: A Case Report", 21. Yüzyılda Üreme Sağlığı ve Endoskopik Cerrahi Kongresi, 61, Kuşadası, 2000.
6. Kazandı, M., Şendağ, F., İtil, İ.M., Terek, C., Tuncay, G., "Landry Guillain-Barré Strohl Syndrome in Twin Pregnancy: A Case Report", 21. Yüzyılda Üreme Sağlığı ve Endoskopik Cerrahi Kongresi, 60, Kuşadası, 2000.
7. Şendağ, F., Saydam, G., Terek, C., "Trombotik Mikroangiopati ve Gebelik: Olgu Sunumu", 21. Yüzyılda Üreme Sağlığı ve Endoskopik Cerrahi Kongresi, 58, Kuşadası, 2000.
8. Şendağ, F., Terek, M.C., Gündem, G., "Pregnancy After Renal Transplantation: Review of the Current Literature and Our Experience", 21. Yüzyılda Üreme Sağlığı ve Endoskopik Cerrahi Kongresi, 57, Kuşadası, 2000.
9. Kazandı, M., Şendağ, F., Özçakır, T., Terek, C., Tuncay, G., "Nonketotic Hyperglycinemia: A Case Report", 21. Yüzyılda Üreme Sağlığı ve Endoskopik Cerrahi Kongresi, 48, Kuşadası, 2000.
10. Özşener, S., Kazandı, M., Şendağ, F., Terek, M.C., Vidinli, H., Yücebilgin, S., "Management of Single Fetal Death in Twin Pregnancy: A Case Report", 21. Yüzyılda Üreme Sağlığı ve Endoskopik Cerrahi Kongresi, 59, Kuşadası, 2000.
11. Şendağ, F., Uçkan, H., Kazandı, M., Terek. M.C., Öztekin, K., Bilgin, O., "Plazma Ferritin, C-Reaktif Protein Ya da Alfa-Fetoprotein Düzeyleri Preterm Prematür Membran Rüptürü Olan Hastalarda Gebelik Sonuçlarını Tahmin Edebilir mi?", Türk-Alman Jinekoloji Derneği 4. Kongresi, Artemis, 2(Suppl 1), 75, Antalya, 2001.
12. Şendağ, F., Terek, M.C., Özcan, Ö., Öztekin, K., Bilgin, O., "Gestasyonel Diabetes Mellitusu Olan Kadınlarda Maternal Glisemik Regülasyon Perinatal Sonuçları Etkiler mi?", Türk-Alman Jinekoloji Derneği 4. Kongresi, Artemis, 2(Suppl 1), 75-76, Antalya, 2001.
13. Kazandı, M., Şendağ, F., Yörükalp, V., İtil, İ.M., Akercan, F., Aşkar, N., "Hasta öyküsü ve Jinekolojik Muayenenin Üriner İnkontinansın Ayırıcı Tanısındaki Yeri", Türk-Alman Jinekoloji Derneği 4. Kongresi, Artemis, 2(Suppl 1), 74-75, Antalya, 2001.
14. Şendağ, F., Kazandı, M., Akercan, F., Terek, M.C., Özkınay, E., "Over Kökenli Matür Kistik Teratom Olgularının Analizi", Türk-Alman Jinekoloji Derneği 4. Kongresi, Artemis, 2(Suppl 1), 112, Antalya, 2001.
15. Kazandı, M., Şendağ, F., Akercan, F., Terek, C., Aşkar, N., "Prolapse Olan Pedinküllü Submüköz Myomlarda Cerrahi Yaklaşım: Olgu Serisi", Türk-Alman Jinekoloji Derneği 4. Kongresi, Artemis, 2(Suppl 1), 112-113, Antalya, 2001.
16. Şendağ, F., Özşener, S., Göl, M., Öztekin, K., Bilgin, O., "Tibolonun Postmenopozal Kadınlarda Kemik Mineral Dansitesi Üzerine Olan Etkileri", Türk-Alman Jinekoloji Derneği 4. Kongresi, Artemis, 2(Suppl 1), 76, Antalya, 2001.
17. Terek, C., Akercan, F., Şendağ, F., Kazandı, M., Zekioğlu, O., İtil, İ.M., Öztekin K., "The Management of Ovarian Tumors in Pregnancy: Description of A Case and Review of the Literature", Güncel İnfertilite ve Yardımcı Üreme Teknikleri Sempozyumu, 77, Çeşme, 2003.
18. Öztekin, K., Terek, C., Şendağ, F., Akercan, F., İtil, İ.M., Ergenoğlu, M., Zekioğlu, O., "Pelvic Actinomycosis in a Systemic Lupus Erythematosus Patient: Case Report and Review of the Literature", Güncel İnfertilite ve Yardımcı Üreme Teknikleri Sempozyumu, 71, Çeşme, 2003.
19. Çırpan, T., Akercan, F., Kazandı, M., Şendağ, F., Yucebilgin, S., Özşener, S., "Surgical Approach to Ectopic Pregnancies", V. Türk-Alman Jinekoloji Derneği ve II. Reproductive Medicine Tartışmalı Konular ve Çözümler Ortak Kongresi, Artemis, 4(2) Suppl, 132, Antalya, 2003.
20. Gundem, G., Sendag, F., Kazandi, M., Akercan, F., Mgoyi, L., Terek, M.C., Zekioglu, O., "Pre-operative And Post-operative Correlation Of Histopathological Findings In Cases Of Endometrial Hyperplasia", V. Türk-Alman Jinekoloji Derneği ve II. Reproductive Medicine Tartışmalı Konular ve Çözümler Ortak Kongresi, Artemis, 4(2) Suppl, 145, Antalya, 2003.
21. Sendag, F., Vidinli, H., Kazandi, M., Itil, I.M., Askar, N., Vidinli, B., Paurbagher, A., "The Role of Perineal Sonography in the Evaluation of Patients with Stress Urinary Incontinence", V. Türk-Alman Jinekoloji Derneği ve II. Reproductive Medicine Tartışmalı Konular ve Çözümler Ortak Kongresi, Artemis, 4(2) Suppl, 145, Antalya, 2003.
22. Şendağ, F., Kazandı, M., Akercan, F., Kazandı, A.,C., Karadadaş, N., Sağol, S., "Vaginal Fluid pH, Cervico-Vaginitis and Cervical Length in Pregnancy", Perinatal Tıp 2003, 96, İzmir (Çeşme), 2003.
23. Şendağ, F., Akman, L., Bilgin, O., Yücebilgin, S., Karadadaş., N., Oztekin, K., "Benign Adneksiyal Kitlelere Laparoskopik Yaklaşım", 1. Jinekolojik Endoskopi Kongresi, Ankara, 18-21 Mart 2004.
24. Şendağ, F., "Prenatal Sonographic Findings of the Ileal Duplication Cyst in the View of Abdominal Cystic Masses in Differential Diagnosis", 4. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, Antalya, 20-25 Nisan, 2004.
Doçentlik Sonrası Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Poster Bildiriler
25. Sendag, F., Akman, L., Yucebilgin, S., Karadadas, N., Oztekin, K., Bilgin, O., "Laparoscopic Surgery Procedures in Endometriomas", 6th Congress of the Turkish German Gynecological Association, Antalya, 18-22 Mayıs 2005
26. Sendag, F., Akman, L., Oztekin, K., Bilgin, O., "Farklı Postmenopozal Hormon Tedavilerinin Hemostaz Parametrelerine Etkilerinin Karrşılaştırılması", 2. Ulusal Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite Kongresi, Antalya, 7-10 Eylül 2006
27. Sendag, F., Akman, L., Bilgin, O., Oztekin, K., "Postmenopozal Uterin Kanama veya Endometrial Kalınlaşması Olan Kadınlarda Histeroskopik Değerlendirme", 2. Ulusal Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite Kongresi, Antalya, 7-10 Eylül 2006
28. Sendag, F., Habil, M., Yucebilgin, S., Karadadas, N., Oztekin, K., Bilgin, O., "İnfertil Hastalarda Uterin Patolojilerin Tanı ve Tedavisinde Ofis Histeroskopinin Rolü", 2. Jinekolojik Endoskopi Kongresi, İzmir, 4-7 Nisan 2007
29. Sendag, F., Habibovic, Z., Akman, L., Bilgin, O., Oztekin, K., " Disfonksiyonel Uterin Kanaması Olan Kadınların Ofis Histeroskopi İle Değerlendirilmesi", 2. Jinekolojik Endoskopi Kongresi, İzmir, 4-7 Nisan 2007
30. Sendag, F., Bozdogan, B., Akdemir, A., Oztekin, K., Bilgin, O.,"Sıvı Bazlı Bir Adezyon Bariyeri Olan SprayGelin Etkinliğinin Tavşan Modelinde Değerlendirilmesi", 2. Jinekolojik Endoskopi Kongresi, İzmir, 4-7 Nisan 2007
31. Ozturk, S., Ulukus, M., Ulukus, E.C., Sezak, M., Habibovic, Z., Sendag, F., Karadadas, N., Akercan, F., "Endometriyum ve Adenomyoziste BCL-2 ve BAX Expresyonu", 6. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 14-19 Mayıs 2008, Antalya
32. Filiz, S., Sendag, F., Okmen, F., Gundem, G., Bilgin, O., "İntrauterin İnseminasyon Sikluslarında Gebelik Sonuçlarını Etkileyen Faktörler", 6. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 14-19 Mayıs 2008, Antalya
33. Biler, A., Sendag, F., Akdemir, A., Ates, U., Sezer, E., Yucebilgin, S., "Sıçanlarda Oluşturulmuş Laparoskopi Modelinde, Farklı İntraabdominal Basınç Protokollerinin Oksidatif Stres Markerlerı ve Morfoloji Üzerine Olan Etkileri", 6. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 14-19 Mayıs 2008, Antalya (üçüncülük ödülü)
34. Gharehbagni, M., Sendag, F., Zeybek, B., Karadadas, N., Akercan, F., "Tamoksifenin Dişi Sıçanlarda Doku Nitrit/Nitrat Seviyelerine ve Plazma Lipid Peroksidasyonuna Etkileri", 6. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 14-19 Mayıs 2008, Antalya
35. Sendag, F., Şahin, Ç., Öztekin, K., Bilgin, O., "Tamoksifen Kullanan Meme kanserli hastalarda Histeroskopik Sonuçlar", 7. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, KKTC, 14-19 Mayıs 2009

Ulusal Toplantılarda Verilen Konferanslar
1. I. Ege Jinekolojik Endoskopik Cerrahi Sempozyumu, 13-14 Aralık 2002, İzmir
-Pelvik Taban Cerrahisinde Laparoskopik Yaklaşımlar
2. I. Ege Menopoz Osteoporoz Sempozyumu, 4-6 Nisan 2003, Çeşme
-Osteoporoz Workshop-İnteraktif Olgu Sunumları
3. Adolesan Sağlığı, 16 Nisan 2003, İzmir
-Adolesanda Üreme Sağlığı
4. II. Ege Ürojinekoloji ve Pelvik Rekonstüktif Cerrahi Sempozyumu, 11-12 Mart 2004, İzmir
-Üriner İnkontinans ve Laparoskopi
5. 4. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 20-25 Nisan 2004, Antalya
-Cinsel Fonksiyon ve Disfonksiyonların Anatomi ve Fizyolojisi
Doçentlik Sonrası Ulusal Toplantılarda Verilen Konferanslar
6. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği İzmir Şubesi Aylık Bilimsel Toplantısı, 30 Nisan 2004, İzmir
- Adneksiyal Kitlelere Yaklaşımda Laparoskopinin Yeri
7. 1st International Congress on Reproductive Medicine, 22-25 Eylül 2004, İstanbul
- Ofis Histeroskopi
8. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği İzmir Şb, Cinsel Fonksiyon Bozuklukları Konulu Panel, 28.10.2004, İzmir
- Kadında cinsel disfonksiyon patofizyolojisi
9. 2. Ege Jinekolojik Endoskopi Sempozyumu & Workshop, 10-12 Mart 2005, İzmir
- Pelvik Taban Cerrahisinde Laparoskopinin Yeri
10. 2. Ege Jinekolojik Endoskopi Sempozyumu & Workshop, 10-12 Mart 2005, İzmir
- Temel Laparoskopik Motor Beceri Modüllerinde Uygulamalı Eğitim
11. 6. Türk - Alman Jinekoloji Derneği Kongresi, 18-22 Mayıs 2005, Antalya
- IUI için Sperm Parametrelerinin Eşik Değerleri
12. 1. Çukurova Bölgesi Üreme Endokrinolojisi Endoskopi ve Adölesan Kongresi, 18-20 Kasım 2005, Adana
- Laparoskopik pelvik Taban Cerrahisi, Kime? Nasıl?
13. 7. Uludağ Jinekoloji ve Obstetrik Kış Kongresi, 13-16 Ocak 2005
- Laparoskopik Aletler
14. 4. Uluslararası Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi, 20-23 Nisan 2005, Ankara
- Postmenopozal Dönemde Androjen Replasman Tedavisi
15. 4. Uluslararası Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi, 20-23 Nisan 2005, Ankara
- Laparoskopinin Pelvik İnflamatuar Hastalık ve Tuboovaryen Abse Tedavisinde Yeri
16. Jinekolojik Endoskopi Sempozyum ve Çalıştayı, 26-29 Ocak 2006, Bursa
- Verres ve Trokar Giriş Teknikleri, İnsuflasyon
17. Jinekolojik Endoskopi Sempozyum ve Çalıştayı, 26-29 Ocak 2006, Bursa
- Laparoskopik Burch - Sling
18. Türk Jinekoloji ve Obstetri Derneği İzmir Şubesi Bilimsel Toplantısı, Ürojinekoloji Oturumu, 31 Mart 2006, İzmir
- Postmenopozal Olgularda Ürogenital Atrofi ve Tedavisi
19. Updates in ART And Obstetrics & Gynecology, Ege - Haddassah Hebrew Colloborative Meeting, 1-2 Haziran 2006, İzmir
- Endometriomalar IVF Öncesi Çıkarılmalı mıdır?
20. Palandöken Kadın Doğum Kış Kongresi, 15-19 Mart 2006, Erzurum
- Pelvik Taban Cerrahisinde Laparoskopik Uygulamalar
21. 5. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 16-21 Mayıs 2006, Antalya
- Endometrioziste Cerrahi Tedavi : Kime, ne zaman?
22. 2. Ulusal Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite Kongresi, 7-10 Eylül 2006, Antalya
- Myomlar İçin Yeni Tedavi Seçenekleri, Embolizasyon, Ultrasonografik Miyolizis
23. Üreme Endokrinolojisi İnfertilite ve Yardımla Üreme Teknikleri Derneği Kurs Programı, Manisa, 09.12.2006
- IUI Olgularında KOH
24. Üreme Endokrinolojisi İnfertilite ve Yardımla Üreme Teknikleri Derneği Kurs Programı, Manisa, 09.12.2006
- Anovulasyonun Sınıflaması - Nedenleri, Over Rezervinin Değerlendirilmesi
25. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Ulusal Eğitim Sempozyumu, 25-29 Ekim 2007, Antalya
- İnfertil Hastaların Değerlendirilmesinde Laparoskopinin Yeri Nedir?
26. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Ulusal Eğitim Sempozyumu, 25-29 Ekim 2007, Antalya
- Sınıf I hastalar İçin Ovülasyon İndüksiyonu
27. Ege Obez Hasta Osteoporozlu Hasta Diyabetle Yaşamı Kolaylaştırma Derneği 5. Halk Kongresi, 7-9 Şubat 2007, İzmir
- Kadınlarda Cinsel İşlev Kusurları
28. 8. Uludağ Jinekoloji ve Obstetri Kış Kongresi, 17-21 Ocak 2007, Uludağ
- HSDS da Testosteron Tedavisinin Yeri
29. 8. Uludağ Jinekoloji ve Obstetri Kış Kongresi, 17-21 Ocak 2007, Uludağ
- HRT ve Beyin
30. 8. Uludağ Jinekoloji ve Obstetri Kış Kongresi, 17-21 Ocak 2007, Uludağ
- Androjen replasman Tedavisinde Gelinen Nokta Gerçekten Etkili mi?
31. 2. Jinekolojik Endoskopi Kongresi, 4-7 Nisan 2007, İzmir
- Ege Üniversitesinde Endoskopik Sanal Gerçeklik Uyulamaları
32. 2. Jinekolojik Endoskopi Kongresi, 4-7 Nisan 2007, İzmir
- Laparoskopik Retropubik Cerrahiler
33. 2. Jinekolojik Endoskopi Kongresi, 4-7 Nisan 2007, İzmir
- Pelvik Prolapsusta Laparoskopik Yaklaşımlar
34. Türk - Alman Jinekoloji Derneği Kongresi, 16-20 Mayıs 2007, Antalya
- Antimüllerian Hormon : Erkek ve Kadınlarda İnfertilite Araştırması İçin İyi Bir Test
35. 5. Uluslararası Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi, 19-22 Nisan 2007, Ankara
- Adelosanlarda Kontraseptif Yöntem Kullanımı
36. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği İzmir Şubesi, Bilimsel Toplantı, 25 Mayıs 2007, İzmir
- Ürogenital Atrofi
37. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği İzmir Şubesi, Bilimsel Toplantı, 30 Kasım 2007, İzmir
- İnfertilitede Tanısal Laparoskopinin Günümüzdeki Yeri
38. 2. Jinekolojik Endoskopi Sempozyum ve Çalıştayı, 17-20 Ocak 2008, Uludağ
- Pelvik Organ Prolapsusunda Laparoskopik Yaklaşım
39. 2. Jinekolojik Endoskopi Sempozyum ve Çalıştayı, 17-20 Ocak 2008, Uludağ
- Sutur Teknikleri
40. 2. Jinekolojik Endoskopi Sempozyum ve Çalıştayı, 17-20 Ocak 2008, Uludağ
- Pelvik Prolapsus Tedavisinde Laparoskopik Görüntüler ve Tartışma
41. 3. ZTB - Etlik Kadın Hastalıkları ve Doğumevleri Ürojinekoloji Günleri Kongresi, 8-9 Şubat 2008, Antalya
- Vajen Ön ve Arka Kompartman Defektlerinin Cerrahi Tedavisi
42. Palandöken Kadın Doğum Kış Kongresi, Yuvarlak Masa Toplantısı, 12-16 Mart 2008, Erzurum
- Ovulasyon İndüksiyonu
43. Zekai Tahir Burak Kadın sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi 8. Geleneksel Eğitim Günleri, 3-6 Nisan 2008, Antalya
- Stres İnkontinens Cerrahisinde Yenilikler
44. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Jinekolojik Endoskopi Sempozyumu, 21 Kasım 2008, Kahramanmaraş
- Jinekolojik Laparoskopi Eğitiminde Sanal Gerçeklik Uygulamaları
45. 6. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 14-19 Mayıs 2008, Antalya
- İnfertil Hastaların Değerlendirilmesinde Laparoskopinin Yeri
46. 6. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 14-19 Mayıs 2008, Antalya
- Histeroskopik Metroplasti
47. 6. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 14-19 Mayıs 2008, Antalya
- Histeroskopik Aletlerin Kursiyerlere Tanıtılması
48. 6. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 14-19 Mayıs 2008, Antalya
- Pelvik Taban Cerrahisi
49. 6. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 14-19 Mayıs 2008, Antalya
- Over Kistleri ve Endometrioma
50. Palandöken Kadın Doğum Kış Kongresi, 12-16 Mart 2008, Erzurum
- Tekrarlayan Gebelik kayıplarında Genetik Problemler
51. 3. Ege Jinekolojik Endoskopi Sempozyumu, 20-22 Mart 2008, İzmir
- Sanal Gerçeklik Uygulamaları
52. 3. Ege Jinekolojik Endoskopi Sempozyumu, 20-22 Mart 2008, İzmir
- Modüllerde Motor Beceri Uygulamaları
53. 3. Ege Jinekolojik Endoskopi Sempozyumu, 20-22 Mart 2008, İzmir
- Komplikasyonlar ve Korunma Yolları
54. 3. Ulusal Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite Kongresi (TSRM 2008), 16-19 Ekim 2008, Antalya
- Laparoskopide Ergonomi ve Sütur Teknikleri
55. 3. Ulusal Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite Kongresi (TSRM 2008), 16-19 Ekim 2008, Antalya
- Laparoskopik Myomektomi
56. 3. Ulusal Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite Kongresi (TSRM 2008), 16-19 Ekim 2008, Antalya
- Ofis Histeroskopi
57. TSRM 2008-2009 Uzmanlık Kursları, İnfertilite Tedavisine Güncel Yaklaşım Ovulasyon İndiksiyonu (OI) ve Kontrollü Ovaryan Hiperstimülasyon (KOH), 24 Şubat 2008, Adana
- İnfertiliteye Kanıta Dayalı Güncel Yaklaşım - Tubal Faktör ve Erkek Faktörü
58. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi 9. Geleneksel Eğitim Günleri, Antalya, 12-15 Mart 2009
- Adnexiel Kitlelere Yaklaşım
59. 3. Jinekolojik Endoskopi Kongresi, 7-11 Nisan 2009, İzmir
- Total Laparoskopik Histerektomi
60. 3. Jinekolojik Endoskopi Kongresi, 7-11 Nisan 2009, İzmir
- Apikal Prolapsusta Laparoskopik Yaklaşımlar
61. 3. Jinekolojik Endoskopi Kongresi, 7-11 Nisan 2009, İzmir
- Laparoskopik Histerektomi:Teknik ve Sonuçlar
62. Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ürojinekoloji Günleri-1, 5-6 Şubat 2009, İzmir
- Ürojinekolojide Laparoskopinin Yeri
63. 8th Turkish - German Gynecology Congress, 29 Nisan-3 Mayıs 2009, Antalya
- Laparoscopy for the Evaluation of Infertile Patient
64. 7. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 14-19 Mayıs 2009, KKTC
- Laparoskopik Myomektomi
65. 7. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 14-19 Mayıs 2009, KKTC
- Pelvik Taban Cerrahisinde Laparoskopinin Yeri
66. 7. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 14-19 Mayıs 2009, KKTC
- Laparoskopik Myomektomi: Teknikler, Sonuçlar
67. 7. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 14-19 Mayıs 2009, KKTC
- İnfertilite Nedeni ile İlk Defa Doktora Başvuran ve Endometrioma Düşünülen Genç Hastalara Cerrahi Düşünülmeli midir? Evet, Laparoskopi Düşünülmesi Gereken Esas Hasta Grubu Bunlardır.
68. 8. Türk - Alman Jinekoloji Kongresi, 29 Nisan - 3 Mayıs 2009, Antalya
- İnfertilitenin Değerlendirilmesinde Laparoskopi
69. 9. Uludağ Jinekoloji ve Obstetri Kış Kongresi, 15-18 Ocak 2009, Bursa
- İnfertilitede Laparoskopinin Yeri
70. 9. Uludağ Jinekoloji ve Obstetri Kış Kongresi, 15-18 Ocak 2009, Bursa
- Endometriozis tanısı en hızlı nasıl konulur?
71. 9. Uludağ Jinekoloji ve Obstetri Kış Kongresi, 15-18 Ocak 2009, Bursa
- Androjen replasman tedavisinde gelinen nokta, gerçekten etkili mi?
72. 9. Uludağ Jinekoloji ve Obstetri Kış Kongresi, 15-18 Ocak 2009, Bursa
- İnfertil hastada ne zaman endoskopi? Ne zaman histeroskopi yapalım? Polipler ne kadar önemli? Ne zaman laparoskopi önerelim? L/S değerlendirme algoritması var mı?
73. TSRM Uzmanlık Sonrası Eğitim Kursu: KOH ve IUI Optimizasyonu 8 Mart 2009, İzmir
- IUI için KOH ta doz seçimi ve over yanıtının izlemi
74. 2. Üreme Endokrinolojisi ve Endoskopi Kongresi, 3-6 Aralık 2009, Adana
- Tek İnsizyondan Laparoskopik Histerektomi
75. Ege Jinekolojik Endoskopi Eğitim Günleri - 4 "Minimal İnvazif Cerrahide Gelişmeler", 22-24 Nisan 2010, İzmir
- Tek İnsizyondan Laparoskopik Histerektomi : Hayal mi? Gerçek mi?
76. Ege Jinekolojik Endoskopi Eğitim Günleri - 4 "Minimal İnvazif Cerrahide Gelişmeler", 22-24 Nisan 2010, İzmir
- Tek İnsizyondan Laparoskopik Cerrahi
77. 8. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, Antalya, 18-23 Mayıs 2010
- Endometriozis ve İnfertilite : Cerrahi vs IVF
78. Palandöken Kadın Doğum Kongresi, Erzurum, 3-7 Mart 2010
- Tek İnsizyondan Laparoskopik Histeroktomi
79. 2. Adolesan Sağlığı Sempozyumu, 13-14 Ekim 2010, İstanbul
- Adolesanlarda Minimal İnvaziv Cerrahi
80. Ürojinekolojide Güncel Yaklaşımlar ve Cerrahi Uygulamalar Kursu, 3-4 Aralık 2010, Ankara
- L/S Sakroservikopeksi ve Mac Call Kuldoplasti
81. Ankara Ürojinekoloji Günleri - 2 , 6-7 Şubat 2010, Ankara
- Meş Cerrahisi (Avantaj ve Dezavantajlar), POP +SUI Tedavisi, Uterus Korunmalı mıdır?, POP Cerrahisinden Sonra Gelişen Nükslerin Yönetimi
82. Jinekolojide Video-Laparoskopik Cerrahi Kursu, 28 Şubat 2010, İstanbul
- Single Port Histerektomi
83. Jinekolojide Video-Laparoskopik Cerrahi Kursu, 28 Şubat 2010, İstanbul
- Laparoskopik Sakrokolpopeksi
84. 3. Jinekolojik Endoskopi Sempozyum ve Çalıştayı, 10 - 14 Şubat 2010, Bursa
- Spreylenebilir Adezyon Bariyerindeki Gelişmeler
85. 3. Jinekolojik Endoskopi Sempozyum ve Çalıştayı, 10 - 14 Şubat 2010, Bursa
- Tek İnsizyondan Laparoskopik Cerrahi
86. 3. Jinekolojik Endoskopi Sempozyum ve Çalıştayı, 10 - 14 Şubat 2010, Bursa
- Endometrial Ablasyon - Rezeksiyon
87. 3. Jinekolojik Endoskopi Sempozyum ve Çalıştayı, 10 - 14 Şubat 2010, Bursa
- Sütür Teknikleri
88. 4. Ulusal Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite Kongresi, 7-10 Ekim 2010, Antalya
- Tubal İnfertilite- Cerrahi mi? ART mi?
89. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği İzmir Şubesi, Ürojinekoloji Konulu Bilimsel Eğitim Toplantısı, 24 Aralık 2010, İzmir
- Kontrasepsiyon ve Ek Yararları

Kitaplar
Yurtiçi yayınlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1. Şendağ, F., "Ürojinekolojide laparoskopik cerrahi", Ürojinekoloji-Ayın Kitabı, ed. İtil, İ.M., Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Yayın Bürosu, İzmir, 2003
2. Bilgin, O., Şendağ, F., "Tanısal Laparoskopi ve Tekniği", Jinekolojide Laparoskopik Cerrahi, ed. Hassa, H., Pabuçcu, R., Gürgan, T., Çetin, T., Dünder, İ., Şatıroğlu, H., Karaman, Y., Urman, B., Yaralı, H., Tıraş, B., Zorlu, G., Bilgin, O., Yücebilgin, S., Atlas Kitapçılık, 2004.
3. Şendağ, F., "Laparoskopik Pelvik Taban Cerrahisi", Jinekolojide Laparoskopik Cerrahi, ed. Hassa, H., Pabuçcu, R., Gürgan, T., Çetin, T., Dünder, İ., Şatıroğlu, H., Karaman, Y., Urman, B., Yaralı, H., Tıraş, B., Zorlu, G., Bilgin, O., Yücebilgin, S., Atlas Kitapçılık, 2004.

Doçentlik Sonrası Yurtiçinde Yayınlanan Kitaplarda Bölüm Yazarlığı
4. Sendag, F., "Kadının Pelvisinin Cerrahi Anatomisi", Te Lindes Operative Gynecology, ed. Tavmergen, E., Güven Kitabevi, 2005 (çeviri)
5. Sendag, F., "Pelvik İnflamatuar Hastalık", Te Lindes Operative Gynecology, ed. Tavmergen, E., Güven Kitabevi, 2005 (çeviri)
6. Tıraş, M.B., Sendag, F., "Vajen Kaf Prolapsusu Operasyonları", Jinekolojik ve Obstetrikal Cerrahi, ed. Güner, H., Güneş Kitabevi, 2005
7. Sendag, F., "Yara İyileşmesi : Temel Prensipler", Jinekolojik ve Obstetrikal Cerrahi, ed. Güner, H., Güneş Kitabevi, 2005
8. Sendag, F., Bilgin, O., "Karbonhidrat Metabolizması Bozuklukları ve Üreme", Üreme Jinekolojisi & İnfertilite Jinekolojik Onkoloji, ed. Beksaç, M.S., Demir, N., Tuncer, Z.S., Hassa, H., Tıraş, M.B., Yaralı, H., Ayhan, A., Kösebay, D., Yüce, K., Medical Network, 2006
9. Sendag, F., Zeybek, B., "Jinekolojide Laparoskopik Cerrahi", Laparoskopik Cerrahi ve Anestezi, ed. Karaman, S., Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Yayın Bürosu, İzmir, 2008
10. Sendag, F., "Üriner İnkontinansta Laparoskopik Cerrahi", Temel Ürojinekoloji, ed. Yalcin, Ö., Nobel Tıp Kitabevleri, 2009
11. Sendag, F., Akdemir, A., "Laparoskopik Cerrahi", Danforths Obstetrik ve Jinekoloji, ed. Ayhan. A., Güneş Tıp Kitabevleri, 2010 (çeviri)
12. Sendag, F., Zeybek, B., "Temel Cerrahi Eğitiminde Laparoskopi Simülatörleri", Nezhats Operative Gynecologic Laparoscopy and Hysteroscopy, ed. Tıraş, B., Güneş Kitabevi, (dizgide). (çeviri)
13. Sendag, F., Zeybek, B., "Laparoskopik Uterin Suspansiyon, Sakrokolpopeksi, Kaf Suspansiyonu", Nezhats Operative Gynecologic Laparoscopy and Hysteroscopy, ed. Tıraş, B., Güneş Kitabevi, (dizgide). (çeviri)
14. Sendag, F., Turan, V., "Operative Hysteroscopy", Te Lindes Operative Gynecology, çev. ed. Yıldırım, Y., Güven Tıp Kitabevi, (dizgide). (çeviri)
15. Sendag, F., Turan, V., "Preoperatif Değerlendirme ve Postoperatif İzlem", Berek&Novaks Gynecology, ed. Erk, A., Nobel Tıp Kitabevi, (dizgide). (çeviri)
16. Sendag, F., Zeybek, B., "PCOS Tedavilerinde Laparoskopik Yaklaşımlar (Ovarian Drilling ve Diğerleri)", Jinekolojik Cerrahi, ed. Guner, H., Güneş Tıp Kitabevi, (dizgide)
17. Sendag, F., Zeybek, B., "Laparoskopide Eğitim", Laparoskopi: Klinik uygulamalar ve Güncel yaklaşımlar, ed. Özay, O., Kayabaşoğlu, F., dizgide.

Diğer Yayınlar
1. Huntsman Cancer Institute, Increases in Breast Density Related to HRT Depend on Hormone Regimen, 25 Eylül 2001
2. F, Sendag., Terek, MC., S, Ozsener., "Mammographic Density Changes During HRT", Menopause Digest, 14(3), 2002
3. F, Sendag., B, Bozdogan., K, Oztekin., O, Bilgin., "Benign Uterin Patolojilerde Laparoskopik Histerektomi", Endoskopik Bülten, Mart 2005
4. "Sanal Gerçeklik Uygulamasını Başlattık", Medikal Tribün, 17 Ocak 2008

Başlıca Araştırma Eseri
Sendag F, Akdogan A, Ozbilgin K, Giray G, Oztekin K., Effect of ovarian stimulation with human menopausal gonadotropin and recombinant follicle stimulating hormone on the expression of integrins alpha3, beta1 in the rat endometrium during the implantation period., Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol; 150(1):57-60 (2010) (Bakınız Yurtdışında yayınlanan makaleler no:32)

Yayına ve Yayıncılığa Katkılar, Editörlük, Yayın Kurulu Üyeliği ve Hakemlik Faaliyetleri
1. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Dergisi: Editörlük
2. The Journal of Obstetrics and Gynaecology Research: Hakemlik (SCI)
3. Türkiye Klinikleri Jinekoloji Obstetrik Dergisi, Danışma Kurulu Üyesi
4. Türkiye Klinikleri Jinekoloji Obstetrik Dergisi, Hakemlik

Atıflar
1. Mammographic density changes during different postmenopausal hormone replacement therapies", F Sendag, M Cosan Terek, S Ozsener, K Oztekin, O Bilgin, I Bilgen, A Memis, Fertil Steril, 76, 445-450 (2001). 64 atıf (doçentlik sonrası 43)
2. Role of Perineal Sonography in the Evaluation of Patients with Stress Urinary Incontinence, F Sendag, H Vidinli, M Kazandi, I Itil, N Askar, B Vidinli, A Paurbagher, Aust NZ J Obstet Gynaecol, 43, 54-57, (2003). 14 atıf (doçentlik sonrası 14)
3. Maternal and Perinatal Outcomes in Women with Gestational Diabetes Mellitus as Compared to Nondiabetic Controls, F Sendag, MC Terek, IM Itil, K Oztekin, O Bilgin, J Reprod Med, 46, 1057-1062 (2001). 15 atıf (doçentlik sonrası 11)
4. Value of Cervical Phosphorylated Insulin-Like Growth Factor Binding Protein-1 in The Prediction of Preterm Labor, F Akercan, M Kazandi, F Sendag, T Cirpan, L Mgoyi, MC Terek, S Sagol, J Reprod Med, 49(5), 368-372 (2004). 18 atıf (doçentlik sonrası 18)
5. Value of Serum CA 125 Concentrations as Predictors of Pregnancy in Assisted Reproduction Cycles, E Tavmergen, F Sendag, ENT Goker, Levi, R., Hum Reprod, 16, 1129-1134 (2001). 10 atıf (doçentlik sonrası 7)
6. Different Types of Variable Decelerations and Their Effects to Neonatal Outcome, M Kazandi, F Sendag, F Akercan, MC Terek, G Gundem, Singapore Med J, 44(3), 131-135 (2003). 5 atıf (doçentlik sonrası 5)
7. Laparoscopic Burch Colposuspension: Comparison Of Effectiveness Of Extraperitoneal And Transperitoneal Techniques, MB Tiras, F Sendag, H Guner, U Dilek, Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol, 116(1), 79-84 (2004). 11 atıf (doçentlik sonrası 11)
8. Comparison of the ICSI outcome of ejaculated sperm with normal, abnormal parameters and testicular sperm, EG Tavmergen, F Sendag, R Levi, H Sendag, E Tavmergen, European journal of obstetrics, gynecology, and reproductive biology, vol. 104(2) 129-136 (2002). 8 atıf (doçentlik sonrası 7)
9. Effects of Oral and transdermal hormone replacement therapy on internal Carotid artery pulsatility indices in postmenopausal women a prospective, randomized, comparative study, F Sendag, MC Terek, N Karadadas, O Bilgin, Journal Of Reproductive Medicine, 46, 962-968, (2001). 6 atıf (doçentlik sonrası 4)
10. Does tibolone affect serum leptin levels and body weight in postmenopausal women?, M Gol, S Ozsener, F Sendag, http://www.springerlink.com/content/?Author=Sevin%c3%a7+UretmenS Uretmen, K Oztekin, T Tanyalcin, O Bilgin, Archives of Gynecology and Obstetrics, 272(2) 127-130, (2005). 6 atıf (doçentlik sonrası 6)
11. Comparison of Epidural and General Anaesthesia for Elective Caesarean Delivery According to the Effects on APGAR Scores and Acide-Base Status, F Sendag, MC Terek, K Oztekin, S Sagol, U Asena, Aust NZ J Obstet Gynaecol, 39(4), 464-468 (1999). 12 atıf (doçentlik sonrası 10)
12. The Changes of Circulating Lymphocyte Subpopulations in Women with Preterm Labor: A Case -Controlled Study, F Sendag, IM Itil, MC Terek,H Yilmaz, Aust NZ J Obstet Gynaecol, 42, 358-361 (2002). 3 atıf (doçentlik sonrası 3)
13. Ozsener, S., Sendag, F., Koc, T., Terek, M.C., Oztekin, K., Bilgin, O., "A Comparison of Continuous Combined Hormone Replacement Therapy, HMG-CoA Reductase Inhibitor and Combined Treatment for the Management of Hypercholesterolemia in Postmenopausal Women", J Obstet Gynaecol Res, 27, 353-358 (2001). 5 atıf (doçentlik sonrası 4)
14. "Splenectomy Combined with Cesarean Section in a Patient with Severe Immunological Thrombocytopenic Purpura Refractory to Medical Therapy", F Sendag, M Kazandi, MC Terek, J Obstet Gynaecol Res, 27, 85-88 (2001). 3 atıf (doçentlik sonrası 2)
15. Effects of estrogen-only therapy on LDL oxidation in women with hysterectomy: Does paraoxonase genotype play a role? YD Akçay, FG Sagin, F Sendag, K Oztekin, EY Sozmen, Maturitas Journal, 53(3), 325-332, (2006). 4 atıf (doçentlik sonrası 4)
16. Morphometric Changes of Endometrium and Serum Leptin Levels During the Implantation Period of the Embryo in the Rat in Response to Exogenous Ovarian stimulation, A Dursun, F Sendag, MC Terek, H Yilmaz, K Oztekin, M Baka, T Tanyalcin, Fertility and Sterility, 82(3), 1121-1126, (2004). 3 atıf (doçentlik sonrası 3)
17. Expression of Chemoresistance Marker P-Glycoprotein in Women with Epitelial Ovarian Carcinoma, Y Dikmen, MC Terek, F Sendag, F Akercan, O Zekioglu, A Ozsaran, Y Erhan, J Turkish German Gynecol Assoc., 3(1), 63-66 (2002). 1 atıf
18. Mammographic Density Changes During Different Postmenopausal Hormone Replacement Therapies, F Sendag, MC Terek, S Ozsener, K Oztekin, O Bilgin, I Bilgen, A Memis, Fertil Steril, 76, 445-450 (2001). 1 atıf (doçentlik sonrası 1)
19. MC Terek, F Akercan, F Şendağ, M Kazandı, O Zekioğlu, İM İtil, K Öztekin, Management of Ovarian Tumors in Pregnancy: Description of A Case and Review of the Literature, J Turkish German Gynecol Assoc, 5(1), 76-79, (2004). 1 atıf (doçentlik sonrası 1)
20. Preoperative and postoperative correlation of histopathological findings in cases of endometrial hyperplasia, Author(s): Gundem G, Sendag F, Kazandi M, et al.
Source: EUROPEAN JOURNAL OF GYNAECOLOGICAL ONCOLOGY Volume: 24 Issue: 3-4 Pages: 330-333 Published: 2003, Times Cited: 3 3 Atıf (Doçentlik Sonrası 3)
21. Ovarian cysts in postmenopausal tamoxifen-treated breast cancer patients with endometrial thickening detected by transvaginal sonography Author(s): Kazandi M, Sendag F, Akercan F, et al., Source: EUROPEAN JOURNAL OF GYNAECOLOGICAL ONCOLOGY Volume: 23 Issue: 3 Pages: 257-260 Published:2002
Times Cited: 6 6 Atıf (Doçentlik Sonrası 4)
22. Successful pregnancy in an infertile woman with endometrial hyperplasia and embryo transfer - A case report Author(s): Goker ENT, Sendag F, Tavmergen E, et al., Source: JOURNAL OF REPRODUCTIVE MEDICINE Volume: 46 Issue: 9 Pages: 859-862 Published: SEP 2001, Times Cited: 2, 2 Atıf (Doçentlik Sonrası 1)
23. Mammographic density changes in postmenopausal women using tibolone therapy
Author(s): Sendag F, Terek MC, Ozsener S, et al., Source: INTERNATIONAL JOURNAL OF GYNECOLOGY & OBSTETRICS Volume: 74 Issue: 1 Pages: 63-64 Published: JUL 2001, Times Cited: 9 9 Atıf (Doçentlik Sonrası 5)
24. Single dose oral azithromycin versus seven day doxycycline in the treatment of non-gonococcal mucopurulent endocervicitis, Author(s): Sendag F, Terek C, Tuncay G, et al. Source: AUSTRALIAN & NEW ZEALAND JOURNAL OF OBSTETRICS & GYNAECOLOGY Volume: 40 Issue: 1 Pages: 44-47 Published: FEB 2000
Times Cited: 3 3 Atıf (Doçentlik Sonrası 2)

Araştırma Projeleri ve Ödüller
Yurtiçinde tamamlanan araştırma projeleri

1. Transvajinal Sonografi ile Servikal Uzunluk Ölçümünün Erken Doğumun Belirlenmesinde Kullanımı, 2007
2. Laparoskopik Cerrahi Eğitiminde Sanal Gerçeklik Teknolojisi, 2007
3. Jinekolojik Laparoskopi Eğitiminde High Definition ve Konvansiyonel Video Sistemlerinin Karşılaştırılması, 2009
4. Cerrahi Menopoz Sonrası Hormon Replasman Tedavisi altında Olmayan Osteopenik veya Osteoporotik Kadınlarda Bifosfanat Kullanımının Güvenlilik ve Hasta Uyumu Yönünden Deperlendirildiği Gözlem Çalışması, 2007

Yurtdışı destekli ve tamamlanan araştırma projeleri
1. "A Multinational, Multicenter, Randomized, Double-Blind, Prallel Group, Placebo-Controlled Clinical Trial of the Effects of Tibolone (Org OD-14 1.25 mg) on the Incidence of New Vertebral Fractures in Osteoporotic Postmenopausal Women", 2007

Ödüller
1. Şendağ, F., Yılmaz, A., Çırpan, T., Yucebilgin, S., Erdener, D., Mutaf, I., Turgan, N., "The Effect of Postmenopausal Hormone Replacement Therapy on Serum Homocsyteine, Malondialdehide, Vitamin B12, Folic Acid, Apolipoprotein-A1, Apolipoprotein-B and Lipid Profile", 2nd International & 5th National Congress on Menopause & Osteoporosis, İstanbul, 18-21 Eylül 2002. Sekizincilik ödülü
2. Dursun, A., Şendağ, F., Terek, C., Yılmaz, H., Öztekin, K., Baka, M., Tanyalçın, T., "The Morphometric Changes of Endometrium and Serum Leptin Levels During the Implantation Period of the Embryo in the Rat in Response to Exogenous Ovarian Hyperstimulation by Human Menopausal Gonadotropin and Recombinant Follicle Stimulating Hormone", V. Türk-Alman Jinekoloji Derneği ve II. Reproductive Medicine Tartışmalı Konular ve Çözümler Ortak Kongresi, 16 - 20 Mayıs Antalya, 2003. Birincilik ödülü.

Doçentlik Sonrası Ödüller
3. Sendag F., Tosun, G., Oztekin, K., Bilgin, O., "Benign Uterin Patolojilerde Laparoskopik Histerektomi Güvenilir Bir Yöntem midir?", 2. Jinekolojik Endoskopi Kongresi, İzmir, 4-7 Nisan 2007. Birincilik ödülü
4. Biler, A., Sendag, F., Akdemir, A., Ates, U., Sezer, E., Yucebilgin, S., "Sıçanlarda Oluşturulmuş Laparoskopi Modelinde, Farklı İntraabdominal Basınç Protokollerinin Oksidatif Stres Markerlerı ve Morfoloji Üzerine Olan Etkileri", 6. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 14-19 Mayıs 2008, Antalya (üçüncülük ödülü)
5. Sendag, F., Akdemir, A., Bilgin, O., Öztekin, K., " Laparoskopik Cerrahi Eğitiminde Sanal Gerçeklik Teknolojisi", 7. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, , KKTC, 14-19 Mayıs 2009. Birincilik Ödülü

Eğitim-Öğretim Faaliyetleri
Doçentlik Öncesi Verilen Dersler (Toplam 209 saat)

1. Ege Üniversitesi Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik Bölümü Kadın Sağlığı Dersi: 1999-2000 öğretim yılında toplam 14 hafta (1saat/hafta=14 saat).
2. Ege Üniversitesi Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği Bölümü Kadın Hastalıkları ve Doğum Acilleri Dersi: 2000-2001 öğretim yılında toplam 14 hafta (2saat/hafta=28 saat).
3. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Doktora Programı İleri Klinik Dersi: 28.03.2000-27.06.2000 tarihleri arasında toplam 14 hafta (3 saat/hafta=42 saat).
4. 2001-2002 öğretim yılında Tıp Fakültesi 4. Sınıf staj dersleri: 1 grup: 5 saat/6 hafta (Toplam 7 grup=35 saat)
5. 2002-2003 öğretim yılında Tıp Fakültesi 4. Sınıf staj dersleri: 1 grup: 5 saat/6 hafta (Toplam 7 grup=35 saat)
6. 2003-2004 öğretim yılında Tıp Fakültesi 4. Sınıf staj dersleri: 1 grup: 5 saat/6 hafta (Toplam 7 grup=35 saat)
7. 2001-2002 öğretim yılında 3. Sınıf 7. Ders Kurulu: Kadın Genital Sistemi, Meme ve Endokrin Sistemi: 2 saat entegre pratik, 2 saat teorik ders
8. 2002-2003 öğretim yılında 3. Sınıf 7. Ders Kurulu: Kadın Genital Sistemi, Meme ve Endokrin Sistemi: 2 saat entegre pratik, 2 saat teorik ders
9. 2003-2004 öğretim yılında 3. Sınıf 7. Ders Kurulu: Kadın Genital Sistemi, Meme ve Endokrin Sistemi: 2 saat entegre pratik, 2 saat teorik ders
10. 2002-2003 öğretim yılı 2. Sınıf 5. Ders Kurulu: endokrin, üreme, boşaltım: 4 saat pratik ders
11. 2003-2004 öğretim yılı 2. Sınıf 5. Ders Kurulu: endokrin, üreme, boşaltım: 4 saat pratik ders

Doçentlik Sonrası verilmiş dersler (Toplam 205 saat)
12. 2005-2006 eğitim-öğretim dönemi dersleri (Toplam: 41 saat)
Tıp Fakültesi 2. Sınıf: 2 saat
Tıp Fakültesi 3. Sınıf: 3 saat
Tıp Fakültesi 4. Sınıf staj dersleri: 6 saat/grup (Toplam 6 grup=36 saat)
13. 2006-2007 eğitim-öğretim dönemi dersleri (Toplam: 41 saat)
Tıp Fakültesi 2. Sınıf: 2 saat
Tıp Fakültesi 3. Sınıf: 3 saat
Tıp Fakültesi 4. Sınıf staj dersleri: 6 saat/grup (Toplam 6 grup=36 saat)
14. 2007-2008 eğitim-öğretim dönemi dersleri (Toplam: 41 saat)
Tıp Fakültesi 2. Sınıf: 2 saat
Tıp Fakültesi 3. Sınıf: 3 saat
Tıp Fakültesi 4. Sınıf staj dersleri: 6 saat/grup (Toplam 6 grup=36 saat)
15. 2008-2009 eğitim-öğretim dönemi dersleri (Toplam: 41 saat)
Tıp Fakültesi 2. Sınıf: 2 saat
Tıp Fakültesi 3. Sınıf: 3 saat
Tıp Fakültesi 4. Sınıf staj dersleri: 6 saat/grup (Toplam 6 grup=36 saat)
16. 2009-2010 eğitim-öğretim dönemi dersleri (Toplam: 41 saat)
Tıp Fakültesi 2. Sınıf: 2 saat
Tıp Fakültesi 4. Sınıf staj dersleri: 6 saat/grup (Toplam 6 grup=36 saat)
Tıp Fakültesi 3. Sınıf: 3 saat

Yönetilen uzmanlık tezleri
1. Bozdogan, B., "Sıvı Bazlı Bir Adezyon Bariyeri Olan SprayGelin Etkinliğinin Tavşan Modelinde Değerlendirilmesi", Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı, Uzmanlık Tezi, İzmir, 2006
2. Akdemir, A., "Laparoskopik Cerrahi Eğitiminde Sanal Gerçeklik Teknolojisi", Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı, Uzmanlık Tezi, İzmir, 2009
3. Turan, T., "Polikistik Over Sendromlu Hastalarda İnsulin Direnci ile Homosistein ve Oksidatif Stres Arasındaki İlişki", Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı, Uzmanlık Tezi, İzmir, 2010

Bilimsel Toplantı Düzenleme Etkinlikleri
Ulusal Bilimsel Toplantı Düzenleme Etkinlikleri

1. 21. Yüzyılda Üreme Sağlığı ve Endoskopik Cerrahi Kongresi, 14-17 Eylül 2000, Kuşadası
Etkinlik: Kongre Düzenleme Kurulu Üyeliği
2. I. Ege Jinekolojik Endoskopik Cerrahi Sempozyumu, 13-14 Aralık 2002, İzmir
Etkinlik: Sempozyum Sekreterliği
3. I. Ege Menopoz Osteoporoz Sempozyumu, 4-6 Nisan 2003, Çeşme
Etkinlik: Düzenleme Kurulu Üyeliği
4. 3. Uluslar arası Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi, 20-23 Nisan 2003, Ankara
Etkinlik: Bilimsel Kurul Üyeliği
5. Güncel İnfertilite ve Yardımcı Üreme Teknikleri Sempozyumu, 24-27 Nisan 2003, Çeşme
Etkinlik: Bilimsel Kurul Üyeliği
6. PCOS Güncel Durum Tedavi ve Ovulasyon İndüksiyonu Uluslar arası Sempozyum, 4-7 Eylül 2003, Antalya
Etkinlik: Bilimsel Kurul Üyeliği
7. II. Ege Ürojinekoloji ve Pelvik Rekonstüktif Cerrahi Sempozyumu, 11-12 Mart 2004, İzmir
Etkinlik: Düzenleme Kurulu Üyeliği

Doçentlik Sonrası Ulusal Bilimsel Toplantı Düzenleme Etkinlikleri
8. 2. Ege Jinekolojik Endoskopi Sempozyumu & Workshop, 10-12 Mart 2005, İzmir
Etkinlik : Sempozyum Sekreteri
9. Jinekolojik Endoskopi Sempozyum ve Çalıştayı, 26-29 Ocak 2006, Bursa
Etkinlik : Bilimsel Kurul Üyesi
10. 2. Jinekolojik Endoskopi Kongresi, 5 - 7 Nisan 2007, İzmir
Etkinlik : Kongre Genel Sekreteri
11. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği İzmir Şubesi, Bilimsel Toplantı, Menopoz Döneminde Yeni Yaklaşımlar, 25 Mayıs 2007, İzmir
Etkinlik : Yönetim Kurulu Üyesi
12. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği İzmir Şubesi, Bilimsel Toplantı, 28 Aralık 2007, İzmir
Etkinlik : Yönetim Kurulu Üyesi
13. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği İzmir Şubesi, Bilimsel Toplantı, Perinatal Enfeksiyonlara Yaklaşımda Son Durum, 25 Ocak 2008, İzmir
Etkinlik : Yönetim Kurulu Üyesi
14. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği İzmir Şubesi, Bilimsel Toplantı, Perinatolojide Çözüm Bekleyen Sorunlar, 29 Şubat 2008, İzmir
Etkinlik : Yönetim Kurulu Üyesi
15. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği İzmir Şubesi, Bilimsel Toplantı, Servikal Premalign Patolojilere Yaklaşımda Güncel Durum, 28 Mart 2008, İzmir
Etkinlik : Yönetim Kurulu Üyesi
16. Jinekolojik Endoskopi Eğitim Günleri, 26 - 28 Kasım 2008, İzmir
Etkinlik : Bilimsel Sekreter
17. 3. Ulusal Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite Kongresi (TSRM 2008), 16-19 Ekim 2008, Antalya
Etkinlik : Kongre Düzenleme Yönetim Kurulu Üyeliği
18. 3. Ege Jinekolojik Endoskopi Sempozyumu, 20-22 Mart 2008, İzmir
Etkinlik : Sempozyum Sekreteri
19. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği İzmir Şubesi, Bilimsel Toplantı, 25 Nisan 2008, İzmir
Etkinlik : Yönetim Kurulu Üyesi
20. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği İzmir Şubesi, Bilimsel Toplantı, 30 Mayıs 2008, İzmir
Etkinlik : Yönetim Kurulu Üyesi
21. Jinekolojik Endoskopi Eğitim Günleri, 9-11 Aralık 2009, İzmir
Etkinlik : Bilimsel Sekreter
22. Jinekolojik Endoskopi Eğitim Günleri, 17-19 Şubat 2009, İzmir
Etkinlik : Bilimsel Sekreter
23. 3. Jinekolojik Endoskopi Kongresi, 7-11 Nisan 2009, İzmir
Etkinlik : Kongre Genel Sekreteri
24. Jinekolojik Endoskopi Eğitim Günleri, 23 - 25 Haziran 2009, İzmir
Etkinlik : Bilimsel Sekreter
25. TSRM Uzmanlık Sonrası Eğitim Kursu, KOH ve IUI Optimizasyonu, 8 Mart 2009, İzmir
Etkinlik : Kongre Düzenleme Kurulu Üyeliği
26. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği İzmir Şubesi Bilimsel Eğitim Toplantıları, Ürojnekoloji, 25 Aralık 2009, İzmir
Etkinlik : Yönetim Kurulu Üyesi
27. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği İzmir Şubesi Bilimsel Eğitim Toplantıları, Kontrasepsiyon, 29 Ocak 2010, İzmir
Etkinlik : Yönetim Kurulu Üyesi
28. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği İzmir Şubesi Bilimsel Eğitim Toplantıları, Perinatoloji, 28 Mayıs 2010, İzmir
Etkinlik : Yönetim Kurulu Üyesi
29. Jinekolojik Endoskopi Eğitim Günleri, 22-24 Kasım 2010, İzmir
Etkinlik : Bilimsel Sekreter
30. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, 2010 - 2011 Bilimsel Toplantısı, İzmir
Etkinlik : Moderatör
31. 4. Ulusal Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite Kongresi, 7-10 Ekim 2010, Antalya
Etkinlik : Kongre Düzenleme Kurulu Üyesi
32. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Bilimsel Eğitim Toplantısı, 22 Ekim 2010, İzmir
Etkinlik : Yönetim Kurulu Üyesi
33. Ege Jinekolojik Endoskopi Eğitim Günleri, Minimal İnvazif Cerrahi Gelişmeler - 4, 22-24 Nisan 2010, İzmir
Etkinlik : Sempozyum Sekreteri
34. Jinekolojik Endoskopi Eğitim Günleri, 30 Haziran - 2 Temmuz 2010, İzmir
Etkinlik : Bilimsel Sekreter
35. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği İzmir Şubesi, Bilimsel Eğitim Toplantıları, Perinatoloji, 26 Kasım 2010, İzmir
Etkinlik : Yönetim Kurulu Üyesi
36. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği İzmir Şubesi, Bilimsel Eğitim Toplantıları, Ürojinekoloji, 24 Aralık 2010, İzmir
Etkinlik : Yönetim Kurulu Üyesi
37. Jinekolojik Endoskopi Eğitim Günleri, 17-18 Şubat 2011, İzmir
Etkinlik : Bilimsel Sekreter
38. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği İzmir Şubesi, Bilimsel Eğitim Toplantıları, Perinatoloji, 25 Şubat 2011, İzmir
Etkinlik : Yönetim Kurulu Üyesi
39. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği İzmir Şubesi, Bilimsel Eğitim Toplantıları, Menopoz / Jinekoloji, 25 Mart 2011, İzmir
Etkinlik : Yönetim Kurulu Üyesi

Uluslararası Bilimsel Toplantı Düzenleme Etkinlikleri
1. 1st International Congress on Reproductive Medicine, 22-25 Eylül 2004, İstanbul
Etkinlik: Bilimsel Kurul Üyesi
2. Updates in ART And Obstetrics & Gynecology, 1-2 Haziran 2006, İzmir
Etkinlik: Sempozyum Sekreteri
3. AAGL 5th International Congress on Minimally Invasive Gynecology, April 6-10, 2011, Istanbul
Etkinlik: Kongre Sekreteri
4. 6th Annual Meeting of Mediterranean Society for Reproductive Medicine, 20-23 Nisan 2007 Antalya
Etkinlik: Bilimsel Kurul Üyesi
5. 18th Annual Congress ESGE, 28-31 Ekim 2009, Floransa
Etkinlik: International Scientific Committee
6. 19th Annual Congress ESGE, 29 Eylül - 2 Ekim 2010, Barselona
Etkinlik: International Scientific Committee
7. 20th ESGE Annual Congress , 21-24 Eylül 2011, Londra
Etkinlik: International Scientific Committee

Diğer Faaliyetler
Jinekolojik Endoskopi Workshop DVD Editörlükleri

1. I. Ege Jinekolojik Endoskopi Sempozyum & Workshop İzmir, 13 - 14 Aralık 2002, DVD Kurgu Editörlüğü
2. 2. Ege Jinekolojik Endoskopi Sempozyumu & Workshop, İzmir, 10-12 Mart 2005, DVD Kurgu Editörlüğü
3. 3. Ege Jinekolojik Endoskopi Sempozyumu, İzmir, 20-22 Mart 2008, DVD Kurgu Editörlüğü
4. 3. Jinekolojik Endoskopi Kongresi, İzmir, 7-11 Nisan 2009, DVD Kurgu Editörlüğü
Ege Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Jinekolojik Endoskopi Eğitim Programı Direktörlüğü ve Eğitim Programı Tanıtım DVDsi Editörlüğü
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı 50. Yıl Tanıtım DVDsi editörlüğü
Endoskopik Bülten Editörlüğü
1. Endoskopik Bülten, Mart 2005 - Bülten Editörü
2. Endoskopik Bülten, Mart 2007 - Bülten Editörü
Bilimsel Toplantılarda Oturum Başkanlıkları
- Uluslararası Toplantılarda Oturum Başkanlıkları
1. 17th Annual Congress of ESGE, 8-11 Ekim 2008, Amsterdam
- Tips and Tricks, How To Diminish Risks in thr OR to the Patient and the Doctor? Chairman
2. 37th Global Congress of Minimally Invasive Gynecology, 28 Ekim - 1 Kasım 2008, Las Vegas
- Hysteroscopy and Endometrial Ablation, Chairman
3. AAGL 4th International Congress on Minimally Invasive Gynecology, 23-26 Haziran 2010, Dubrovnik
- MIGS, Chairman

- Ulusal Toplantılarda Oturum Başkanlıkları
1. 1. Jinekolojik Endoskopi Kongresi, 18-21 Mart 2004, Ankara
- Oturum Başkanı
2. 2. Ulusal Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite Kongresi, 7-10 Eylül 2006, Antalya
- Oturum Başkanı
3. 2. Jinekolojik Endoskopi Sempozyum ve Çalıştayı, 17-20 Ocak 2008, Uludağ
- Endometriozis, Oturum Başkanı
4. 2. Jinekolojik Endoskopi Sempozyum ve Çalıştayı, 17-20 Ocak 2008, Uludağ
- Histerektomi : Kime Hangi Yöntem?, Oturum Başkanı
5. 6. Ulusal Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi, 23-25 Nisan 2009, Ankara
- Oturum Başkanı
6. 4. Ulusal Ürojinekoloji Kongresi, 21-24 Ekim 2009, İstanbul
- Oturum Başkanı

Jinekolojik Endoskopi Eğitimi Verdiğim Uzmanlar
Şubat 2008
1. Murat İshakoğlu - Manisa
2. Hüsniye Özcan - İzmir
3. Saime Yetiş - İzmir
4. Suphi Toprak - İzmir
5. Şebnem Tandoğan - İzmir
Haziran 2008
1. Ümmühan Tütüncü İner - Edirne
2. Ahmet Görüş - Bergama
3. Banu Yıldırım - İzmir
4. Buğday Hepşen Tunç - Yalova
5. Aylin Akıncı - İstanbul
Kasım 2008
1. Murat Bakacak - Van
2. Özlem Nisanoğlu - İzmir
3. Yasemin Afşin - Van
4. Neriman Çelik - Menemen
Şubat 2009
1. Jule Esen - Konya
2. Günhal Karakaş - Istanbul
3. Gül Telci - Rize
4. Ali Ovayolu - G. Antep
5. Meltem Seğnen - İzmir
Haziran 2009
1. Ali Buhur - Uşak
2. Elif Ganime Aydeniz - Diyarbakır
3. Şenol Şentürk - Rize
4. Öztürk Şahin - Bingöl
5. Meliz Onbaşıoğlu - Lefkoşa
Kasım 2009
1. Safiye Genç - Samsun
2. Hakan Sabırlı - İzmir
3. Burcu Çetinkaya - İzmir
4. Burcu Kasap - İzmir
5. Ayşe Güler - Van
Şubat 2010
1. Birgül Karakoç - İstanbul
2. Zehra Kurdoğlu - Van
3. Emine Suat - İzmir
4. Hülya Koç - Niğde
Haziran 2010
1. İrem Özgüven Akın - Ankara
2. Nilgün Öztürk Doğan - Kocaeli
3. Hakan Güraslan - İstanbul
4. Fuat Karatepe - İstanbul
Kasım 2010
1. Külal Çukurova - İzmir
2. Cem Çelik - Tekirdağ
3. Nermin Akdemir - Ankara
4. Müride Çakartaş Dağdelen - Van
5. Veli Mihmanlı - İstanbul
Şubat 2011
1. Sevgi Türe - Ankara
2. Barbaros Ateşli - Bilecik
3. Çağlar Yazıcıoğlu - Kütahya
4. Ahmet Şahbaz - İstanbul
5. Mine Güray Uzun - Kocaeli Gebze
Haziran 2011
1. Şule Turhan Demiralp - Balıkesir
2. Yeşim Bayoğlu Tekin - Trabzon
3. Sakine Rehimli Ocakoğlu - Bursa
4. Nazan Karadeniz - Bursa
5. Diler Koyuncu - İstanbul

Gazete ve Dergi Röportajları :
1. "Jinekoloji Sempozyumu", Milliyet Ege, 12 Aralık 2002
2. "Tüp Bebek Uzmanı İsrailliler Ege Üniversitesinde", Gazetem Ege, 06 Haziran 2006
3. "İsrailli Doktorlar Egeye Konuk Oldu", Hürriyet Ege, 4 Haziran 2006
4. "Sanal Ortamda Ameliyat", Milliyet Ege, 19 Aralık 2006
5. "Bilgisayarda Ameliyat Eğitimi", Posta Ege, 23 Ocak 2007
6. "Ameliyatları Sanal Ortamda Deniyorlar", Milliyet Ege, 23 Ocak 2007
7. "Cinsellikten Anlamıyorlar", Gazetem Ege, 13 Şubat 2007
8. "Tabular ve Önyargılar Cinselliği Engelliyor", Milliyet Ege, 14 Şubat 2007
9. "Ah Şu Tabular", Posta Ege, 14 Şubat 2007
10. "Türk Kadınların Yarısında Cinsel İşlev Bozukluğu Var", Popüler Sağlık, Mart 2007
11. "İkinci Jinekolojik Endoskopi Kongresi Çeşmede Gerçekleştirildi", Sağlık Dergisi, Nisan 2007
12. "Neştersiz Ameliyat İlgi Görüyor", Hürriyet Ege, 09 Nisan 2007
13. "Neştersiz Ameliyat Eğitimle Yaygınlaşır", Popüler Sağlık, Mayıs 2007
14. "Endoskopik Cerrahi Kadınların Hizmetinde", Popüler Sağlık Derisi, Haziran 2007
15. "Kısırlığa Kansız Bıçaksız Tedavi", Milliyet Ege, 02 Aralık 2007
16. "Rahim Ameliyatında Gelişmeler", Günlük, 15 Mart 2009
17. "Kansız Yöntemle Şifa", Milliyet Ege, 16 Mart 2009
18. "Rahim Ameliyatında Bir İlk", Kadın Haberleri, 16 Mart 2009
19. "Şanslı Hekimler", Hürriyet Ege, 28 Haziran 2009
20. "Adı Kadar Sevimli Olmayan Sinsi Hastalık : Çikolata Kisti", Yeni Asır, 31 Ocak 2010
21. "Myomdan Korkma Ama Hafife de Alma", Yeni Asır, 19 Şubat 2010
22. "Artık Yara İzsiz Ameliyat Hayal Değil", Diva Dergisi, Şubat 2010
23. "Aileler Tüp Bebek, Doktorlar Yönetmelik Bekliyor", Yeni Asır, 13 Haziran 2010

Televizyon Programlarına Katılım
1. Günde 8 Programı, "Kadın Hastalıklarında Endoskopik Cerrahi", TV 8, 7 Nisan 2010
2. Ebruli, "Tüp Bebek Yöntemi & Endoskopik Cerrahi", TV 8, 7 Haziran 2010
3. Deryalı Günler, "Kısırlık & Endoskopik Cerrahi", Show TV, 11 Mayıs 2010

Bu kategoriden diğerleri: Mesleki Faaliyetlerim »

Sizden Gelen Paylaşımlar (Teşekkür Ederim)

Değerli doktorumuz, daha once gecirdigim 3 basarisiz tup bebek sonucunda İstanbul'da Acibadem Atakent Hastanesinde sizinle yollarimiz kesisti. Her detayi önemseyen ve isinizi şansa birakmayan... Devamını oku >>

Esin Arıtürk

Sn Fatih Şendağ;
Biz aile olmaya karar verdik.Ailemize yeni bir üyenin katılmasını sağlayacak ilk adımıda sizinle attık.Bebeğimizi sağ salim kucağımıza alacağiımız ilk ana kadar... Devamını oku >>

Ayşe Şimşek-Durmuş Şimşek

Başta hocama çok teşekkür ederim ve başarılarının dvamını dilerim.Hastamızın hiçbir doktor rahmini almamadan yana olmadılarkı Fatih hocamız başarılı bir operasyonla hastamızı... Devamını oku >>

Hacer Pamukçu

Hayatımda yeni başlangıç için,imkansızı başardığınız için,asla pes ve beni hiç yarıyolda bırakmadığınız için,size çok çok teşekkür ederim.İyiki varsınız.Bir ömür boyu... Devamını oku >>

Ebru Cenger

Değerli,hocam:
Prof.Dr.Fatih Şendağ
Laparoskopik yöntemle yapmış olduğu rahim ameliyatımı başarılı bir şekilde gerçekleştirdiğiniz için teşekkürlerimi sunarım.
A.Güner... Devamını oku >>

A. Güner Çelik

Sayın Prof Dr Fatış Şendağ.’a internet aracılığı ile ulaştım.2013 yılından beri rahmimde polip vardı.Fakat bir türlü cesaretimi toplayıp ve güvenip polipi aldırmaya karar... Devamını oku >>

Beyza Sertel

Sayın Fatıh Hocam;
Çok araştırmamız sonucu size ulaştık.İyikide ulaşmışız.Çok stresli bir süreçten geçtik.Rahmin içini dolduran 10 cm çapında bir myom olduğunu öğrendim ve... Devamını oku >>

Ayşe Hümeyra Alakuş

Sayın Fatih hocama;
Benim bu zor anımda karşıma çıkıp tüm rahatsızlıklarımı en iyi şekilde çare bulup beni tedavi ettiğiniz için çok teşekkür ederim.Ameliyatım çok başarılı... Devamını oku >>

Gülnur Bektaş

Sayın Prof Dr Fatih Şendağ ve ekibine beni hiçbir sıkıntı yaşatmadan sağlığıma kavusturdukları için çok teşekkür ederim.
18.04.2017
Dilek Top Kartı

Dilek Top Kartı

Değerli hocam benim için oldukça önemli bir operasyonu önemsiz kılmamı sağladıgınız için çok teşekkür ederim.Hekime hastanın güvenmesi ve bu güvenin boşa çıkmaması çok... Devamını oku >>

Sema Türkel

Sevgili hocam Sn.Fatih Şendağ ve ekibine
24.01.2017 Tarihinde geçirmiş olduğum rahim ve yumurtalık ameliyatından önce ve sonrasında göstermiş olduğunuz yakın ilgi,alaka ve... Devamını oku >>

Sıdıka Ayfer Tutar

Uzun yıllardır myomlarla yaşamak zorunda kalan biriydim.Bunlar içinde 6 ayda bir sürekli kontrole gidiyordum.En son kontrolumde doktorumun 2 tanesinin özellikle çok büyüdüğünü,ameliyat... Devamını oku >>

Burcu Yalvaç

Ben Tuba Şenol
Fatih Şendağ beyi myom rahatsızlığımı araştırırken buldum.İnternette incelediğim yazı ve videolarında alanında beklide dünya çapında tek olduğunu gördüm.Birçok... Devamını oku >>

Tuba Şenol

Sayın Fatih Şendağ; Ben Şeyma Başterzi. Size tesadüfen ulaştım ve çok kısa bir sürede karar verip ameliyat oldum. Sizin hakkınızdaki olumlu referanslar sayesinde size ameliyat olma... Devamını oku >>

Şeyma Başterzi

Daha önce sürekli gittiğimiz kadın doğum uzmanı Dr.Hüseyin Çevik’in Eşim Esra Kuzunun ameliyatını yapsa yapsa Prof.Dr Fatih Şendağ bey yapar demesi üzerine soluğu Fatih hocamızın... Devamını oku >>

Esra Kuzu

Başarı asla tesadüf değildir.Güven veren bakışlar,kendinden emin bir duruş ve çok fazla özveri.Sevgili Fatih Şendağ iyiki bizlere dokundu o becerikli cerrah elleriniz.
Kadınların... Devamını oku >>

Çiğdem Dündar

Günün ilk ışıklarına kadar saatler süren ameliyatımda büyük bir özveri ile çalışıp beni sağlığıma kavusturan çok degerli hocama sonsuz teşekkürler.
Gerek ameliyat öncesi,gerek... Devamını oku >>

Türkan Pöğün Cigeroğlu

Dünyanın en mükemmel, en merhametli, en güvenilir doktoru Fatih Şendağ
Öncelikle kendisine en derin saygılarımı ve teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Ameliyatım yıllardır gittiğim tüm... Devamını oku >>

Bilge Çevik

Uzun süredir çikolata kistleri, karın içi yapışıklığı şiddetli ağrıları ve düzensiz kanamaları için çok fazla jinekolog dolaşan sorununa net bir çözüm bulamamış ve daha... Devamını oku >>

Özge Gültekin

Rahimde ara kanamalar, miyomlar, kistler yıllardır yaşadığım sorunlar. Ama şimdiye kadar ameliyat konusunda güvenebileceğim bir doktorla sanırım karşılaşamadığımdan hiç zorlanmadan... Devamını oku >>

Gülsün Erdinç

Çok değerli hocamız Sayın Prof Dr.Fatih Şendağ’a bizim çocuk özlemi çektiğimiz zaman imdadımıza yetişmiş,bizlere iki küçük ve dünyanın en güzel hediyesini takdim eden Çınar Ve... Devamını oku >>

Leyla-Serkan Toprak

Sayın Prof Fatih Şendağ;
15.08.2016 da Kent hastanesinde geçirmiş olduğum başarılı miyom ameliyatı sonrası siz ve kıymetli ekibinize teşekkürlerimi iletmek istedim.Bu ameliyatı olmaya... Devamını oku >>

Füsun Türkoğlu

Sayın Fatih Şendağ;
Saygıdeğer kişiliğiniz,mesleki başarınız ve becerinizle beni ikinci kez sağlığıma kavuşturdunuz.İnsanlara şifa veren ellerinizin dert görmemesini diler,tüm... Devamını oku >>

Burcu İnan

Fatih hocam ameliyatım sonrası bu kadar iyi ve sağlıklı hissedeceğimi hiç düşünmedim.Sayenizde sorun tekil eden tüm durumlardan kurtuldum.Umarım bebeğimide sayenizde kucağıma... Devamını oku >>

Pelin Yurtsevenler

Sevgili Prof. Dr Fatih Şendağ Ve Ekibi;
Operasyonun başarılı geçmesi ve sonrası benim için çok önemliydi. Hocamın sayesinde bütün zorlukları atlattım. Fatih hocaya ben ve ailem çok... Devamını oku >>

Özge Duygu Yorulmaz

Öncelikle başta Fatih Bey olmak üzere tüm ekibine sonsuz teşekkürler. Baştan sona ilginiz ve alakanızı eksik etmediniz. Hep güler yüz ile karşılandık.Yapabileceğinizin fazlasını... Devamını oku >>

Seyhan ve Ersin Bircan

Sayın Prof. Dr. Fatih Şendağ;
10 Ağustos 2016 tarihinde siz ve kıymetli ekibiniz ile kent hastanesinde miyomlarımın alınması ile ilgili ameliyatı çok başarılı bir şekilde yaptınız.... Devamını oku >>

Ayşe Evinç

Dr .Fatih Şendağ ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Sırma hemşire hanım,Hare hnm ,Sevil hnm ilginizden dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.Sizlerin sayesinde kafamdaki kocaman... Devamını oku >>

Fatma Özdemir

Mr çektirirken öğrendiğim 10 cm miyomum olduğunda çok korkmuştum. Ve araştırmalarım sonucunda Dr. Fatih Şendağ’ı bu konuda diğer hastalıklar konusunda son derece uzman olması beni... Devamını oku >>

Naciye Öztürk

Sayın Prof.Dr.Fatih Şendağ;
Öncelikle başarılarınız için tebrik Etmek isterim.ben gerçekten çok memnun kaldım.ameliyatım çok güzel ve sorunsuz geçti.Ameliyat sonrasında da ağrım... Devamını oku >>

Sedanur Satılmış

Sn. Prof. Dr. Fatih Şendağ
Emeklerinize ve hasta olarak verdiğiniz değerlere çok teşekkür erdim.
Güven veren bir duruşunuz var. Tekrar teşekkür ediyorum.
Ayrıca çalışanlarınızın... Devamını oku >>

Beyza Kulaksız

Karın boşluğumda büyüyen 30 cm lika yumurtalık kistimin ameliyatını, küçücük bir kesik ile gerçekleştiren, bence İzmir’in değil, Türkiye nen değil, dünyanın en yürekli insanı,... Devamını oku >>

Tuğba Yüksek Şan


Laparoskopik cerrahi yöntemiyle, sağ yumurtalığımda bulunan 8 cm lık kistimin alınmasını başarı ile gerçekleştirip sağlığıma kavuşmamı sağlayan Sayın doktorum Fatih... Devamını oku >>

Gözde Aral

Laparoskopik histerektomi ve mesane sarkması ile ilgili operasyonlarımı, başarıyla gerçekleştiren saygıdeğer doktorum Prof. Fatih Şendağ’a sonsuz şükran ve... Devamını oku >>

İclal Ünder

Fatih Hoca; önce size çok teşekkür ederiz. Sizleri bir hastanız vasıtasıyla tanıdık. İyi ki sizi tanıdık. Ameliyat dendiği zaman çok korkmuştum ama sizleri tanıdıktan sonra size... Devamını oku >>

Şeniz Akçagün


29 Nisan 2016 da bir varmış bir yokmuş diye bir hikaye başladı. Ağrıdan öncesinde kısıtlanmış bir hayat, 29 nisan sonrası hafiflik ve özgürlük hissi. Yürürken bile dahi... Devamını oku >>

Ayça Satıcı Öz

Ameliyat masasında dediğim gibi iğne fobim olduğu için tek korkum damar yolunun açılması oldu. Ameliyat esnasında ve sonrasında size olan güvenimden dolayı ne bir endişe, ne de bir... Devamını oku >>

Buket İncirci

Sayın Fatih Hocam;
Uzun zamandır sıkıntısını yaşadığım, dert ettiğim bu sıkıntıdan beni bu kadar kolay ve çabuk şekilde kurtardığınız için çok teşekkür ederim. Bu kadar... Devamını oku >>

Yeşim Ergen

Fatih Hocam;
İyi ki sizin gibi güler yüzlü ve güven duygusu veren birini tanıdım. Sizin bana vermiş olduğunuz güç sayesinde yıllarca taşımış olduğum miyomdan kurtuldum. 15.01.2016... Devamını oku >>

Pınar Er

Sayın Fatih Hocam;
Rahatsızlığım boyunca gösterdiğiniz ilgi ve desteğe sonsuz teşekkür ederim. Tüm şikâyet ve kaygılarımı sabırla, ilgiyle ve anlayışla dinlediğiniz, yardımcı... Devamını oku >>

Sevil Deniz Atilla

Hayatımda ilk defa internetin ciddi anlamda işe yaradığı gördüm doktorumu bularak. Arama motoruna en iyi laporoskopik ameliyatı yapan doktor yazdığımda Prof. Dr. Fatih Şendağ’ın... Devamını oku >>

Ayten Adıgüzel

18.03.2016
Sayın Fatih hocam, Nuri hocam ve ekipleri ile 09.03.2016 tarihinde olduğum operasyon sonrası (histerektomi) hayata bir kere daha, bambaşka bir güvenle yeniden başladım.
Şu... Devamını oku >>

Ümran Ay

17.03.2016
LAPAROSKOPİK MYOM AMELİYATIM DÜŞÜNDÜĞÜMDEN KONFORLU GEÇTİĞİ İÇİN ÇOK MUTLUYUM.DR FARİH ŞENDAĞ VE TÜM EKİBİNE İÇTENLİK İLE TEŞEKKÜR EDERİM.KESİNLİKLE ÇOK... Devamını oku >>

Sevinç Çelik

Kesinlikle Laparoskopi ile gerçekleştirilemeyeceği öngörülmüş bir operasyonu; laparoskopik olarak başarılı, hiç bir komplikasyona sebep olmadan gerçekleştiren Prof. Dr. Fatih... Devamını oku >>

Yrd. Doç. Dr. Banu Köz

Endişeyle 2 yıl boyunca ertelediğim miyom ameliyatımı büyük bir başarıyla gerçekleştiren Fatih hocama ne kadar teşekkür etsem az... Onun ve ekibinin usta elleri sayesinde rahmim... Devamını oku >>

Şükran Bahar Akbulut

Hastanenizin hizmetlerinden , personnelerden ve hocamız Fatih ŞENDAĞ’dan çok memnun kaldık. Süreç çok başarılı geçti. Hoca dahil tüm personel çok ilgiliydi. İlginiz ve kaliteniz... Devamını oku >>

Nuriye – Haydar Pektaş

Acıbadem Atakent tüp bebek ekibine
7 Haziran 2015 de başlayan heyecan ile beklemenin sonucu muhteşem bir mutlulukla sonu aldığımızda dünyalar bizim oldu. Şu anda 22. Haftadayız. Bir... Devamını oku >>

Fikriye Yılmaz

Sevgili Fatih Şendağ
Kistinin alınması gerek dediklerinde hem sonrası için hemde oprasyon için bir çok korkularım olmuştu.Kısa bir süre içinde İstanbul dahil yoğun... Devamını oku >>

Aslı&Onur Kahyaoğlu

Sevgili Fatih Şendağ Hocam,
İlk öğrendiğimden beri uzun zamandır ertelediğim bir sorundan kurtulmanın sevinci, ameliyat korkusuyla birleşmişti. Doktor araştırma aşamasında internette... Devamını oku >>

Sibel

23.10.2015 tsrihinde rahatsızlığımdan dolayı geçirdiğim laparoskopik kistektomi ameliyatını başarıyla gerçekleştiren , ameliyat sırasında ve sonrasında sorunsuz bir süreç atlatmamı... Devamını oku >>

Özlem Ölmez

Çok Değerli Hocam
Yıllardır çektiğim sıkıntıların sonucu hocamla tanışmam hayatıma bir ışık oldu. Geçirdiğim başarılı operasyonun ardından kendimi daha güçlü ve umutlu... Devamını oku >>

Necmiye Aytar

Fatih hocam öncelikle size teşekkürlerimi sunmak isterim..2011 de 9 cm’lik bir miyomu ameliyat sonrası hiçbir komplikasyon yaşanmadan beni kurtardınız. Laoaroroskopik operasyonun bence... Devamını oku >>

Nilgün Ergun Aydın

Sayın Fatih Şendağ ve ekibine
Yıllardır birçok jinekolog dolaşmış ve bir türlü operasyon konusuna karar verememiş olan ben en sonunda müthiş Doktor Fatih Şendağ ‘ı tanıma... Devamını oku >>

Şeniz Akel Abatay

31.07.2015 tarihinde lalaroskopik myomektomi ameliyatı oldum. Öncesinde hiçbir şikâyetim olmamıştı ancak hızlı bir şekilde karnım büyüyordu. Kontrol için bir doktora gittiğimde çok... Devamını oku >>

Esra Şahin

Sn. Prof. Dr. Fatih Şendağ
Branşınızda en iyisi olduğunuzu öğrendikten sonra size geldim ve hiç pişman olmadım.
Son derece memnun kaldım. Çok teşekkür ederim.
Asistanınız Hare... Devamını oku >>

Ünhan Gelecek

Tüm muayenelerimde, ameliyat öncesi, ameliyatta ve sonrasında her türlü ilgisini esirgemeyen Sayın Fatih Şendağ’a, İsmail beye ve Hare hanıma ve tüm ekip üyelerine çok teşekkür... Devamını oku >>

Endam Çetinkaya

Sn. Prof. Dr. Fatih Şendağ
10.06.2015 tarihinde laparoskopi yöntemi ile yapmış olduğunuz operasyondan son derece memnun kaldığımızı ve teşekkürlerimizi iletmek isteriz. Ayrıca... Devamını oku >>

Rüya Buğur Karasu

Sn. Prof. Dr. Fatih Şendağ
5 Haziran 2015 tarihinde laparoskopi ve histeroskopi operasyonuna girerken içimde bir güven ve gözü kapalı girdim. Hocama ne kadar teşekkür etsem azdır.... Devamını oku >>

Pınar Cananoğlu

Prof.Dr. Fatih Şendağ tarafından gerçekleştirilen laparoskopi operasyonuyla dermoid kisti ameliyatım başarıyla sonlandı.
Kendisi hem operasyon öncesi detaylı bilgilendirmesi, gülen... Devamını oku >>

Pınar Karaatlı

Bir çok doktorla görüşmem sonucunda miyomlarımın çok büyük olmasından dolayı hepsi açık ameliyatı önerdi.Tesadüf sonucu TV programında Prof. Dr. Fatih Şendağ’a denk... Devamını oku >>

Ece Aytop

Çok değerli Fatih Hocam;
Size ve ekibinize sonsuz teşekkürler…
Ne kadar doğru ellere teslim olduğumu daha ilk anda verdiğiniz güvenden anlamıştım ve başarılı geçen operasyonum bunu... Devamını oku >>

Evren Bayoğlu

Sayın Fatih Bey,yıllarca ertelemiş olduğum ameliyat kararını sizinle verebildim.Şimdi diyorum ki iyiki ertelemişim.Kısmet sizim gibi usta ellerle tanışmakmış.Gerek ameliyat sonrası... Devamını oku >>

Zekiye Kubak

Sn. Prof. Dr. Fatih Şendağ
Tüm korku ve endişelerime rağmen tarafıma sağladığınız güven, samimi ve içten ilginize sağlığıma kavuşmamdaki çabanız için çok teşekkür... Devamını oku >>

Serap Gökçe

16 mayıs 2015 tarihinde değerli hocam Fatih Şendağ ve ekibinin gerçekleştirmiş olduğu başarılı bir operasyonla 2 yıldır yaşamış olduğum rahatsızlıklarımdan dolayı kurtulmuş... Devamını oku >>

Fatma

Sayın Fatih Şendağ ve uzman ekibine yaptıkları başarılı operasyon için şükran ve minnetlerimi sunuyor ve teşekkürlerimi iletiyorum. Böyle işinde uzman bir profesör ve ekibi ile... Devamını oku >>

Selda Sunay

30.05.2015 tarihinde değerli hocamız Fatih Şendağ ve ekibinin birlikte gerçekleştirmiş olduğu başarılı operasyon sayesinde 3 yıldır yaşamış olduğum sıkıntılarımdan... Devamını oku >>

Tülin Özcan

Sayın Fatih Şendağ;
31.01.2015 tarihinde yapmış olduğunuz operasyonumun başarılı olmasından dolayı size çok teşekkür erdim.Sizin gibi dalında bir numara hoca tarafından ameliyat... Devamını oku >>

İlke Yıldız

Sevgili Fatih Bey
10.01.2015 tarihinde yağmış olduğunuz laparoskopik myom ameliyatı sonrasında hızlı bir iyileşme süreci geçirdim. bu kadar hızlı bir iyileşme süreci olacağını... Devamını oku >>

Duygu Doğusoy

Sayın Hocam Prof.Dr. Fatih Şendağ;
Geçirdiği operasyonun uzmanı olduğunuz şeklinde aldığım bilgiler doğrultusunda size geldiğim için çok memnunum. Sayenizde az ağrılı ve kolay bir... Devamını oku >>

Işıl Başeğmez

Sn Fatih Bey ben Güllü Çelik
Yapmış olduğunuz laparoskopik myom ameliyatı için çok teşekkür ederim.Gayet başarılı bir ameliyattı.Her şey için çok... Devamını oku >>

Güllü Çelik

Öncelikle Hocama çok teşekkür ediyorum.
Hocamıza myom teşhisiyle geldim daha öncesinde gittiği doktorlarımız açık ameliyat yöntemiyle myomu alabileceğini, aynı zamanda rahiminde... Devamını oku >>

Havva Güneş

Sevgili Hocam iyiki sizi tanıdık. Kızımın ameliyatını sizin yapmanız bizim için bir şans oldu. Kızım sağlığına sizin sayenizde kavuştu. İlginiz ve sevecenliğiniz için çok ama... Devamını oku >>

ŞENAY ATAY

Sn Fatih Hocam
Senelerce çektiğim sıkıntılardan sizin sayenizde kurtuldum.bu kadar zor bir operasyon ancak bu kadar sorunsuz atlatılabilirdi.Size ne kadar teşekkür etsem az.Umarım sizin... Devamını oku >>

Pınar Karakoçoğlu
Sayın Prof Dr Fatih Şendağ’a ve Dr İsmail Hakkı Yağan’a her şey için çok teşekkür erdim. İki yumurtalığımdaki kistlerden sayelerinde kurtuldum. Böyle değerli doktorlarla... Devamını oku >>

Damla Oğuz
28 mart 2015 tarihinde çikolata kisti ameliyatı oldum.Ameliyatım çok başarılı geçti.1 haftada normal hayatıma döndüm. Fatih ve İsmail beye emekleri ve ilgileri için çok teşekkür... Devamını oku >>

Selin Ecem Altunkılıç


4 Nisanda geçirdiğim myom ameliyatından önce oldukça sıkıntılı, üzgün günler yaşamıştık eşimle birlikte.Kontrol amacıyla gittiğim bir doktordan 12 cm büyüklüğünde bir myomum... Devamını oku >>

Esra Bilal Önder


Muayenehanenize gelirken bile güven içinde gelmiştim.Hiç tededdütüm olmadı. Geldiğim zaman güvenimin boşa çıkmadığınıda gördüm. Öncelikle çok güleryüzlü bir insansınız bir... Devamını oku >>

Ezgi ŞANAL2009 yılında oğluma doğum yaparken fark edilen 3,5cm ,2 cm , 1 cm olma üzere 3 tane myomum olduğu söylendi.2008 yılında 4,5 cm lik bir myom ameliyatı olduğum için tekrarlamasına çok... Devamını oku >>

Pınar Özel

19 Şubat 2015 tarihinde olduğum myom ameliyatım başarılı geçti. Olumsuz hava şartlarına rağmen geç de olsa Hocam Fatih Şendağ ameliyata girdi. Her şey yolunda. İlgisi için Hare... Devamını oku >>

Yasemin UYAR

Sayın Prof Dr.Fatih Şendağ’a
Gösterdiği güler yüz ve ilgili davranışından dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Kısa bir zaman zarfında ayağa kalktım ve sıkıntımdan kurtuldum. Çok... Devamını oku >>

Emine ÇAM

Sayın Fatih Şendağ;
Bana ve aileme vermiş olduğunuz güvenden dolayı ameliyata giriş ve çıkış sürecim boyunca hiç korkum ve sıkıntım olmadı. Güler yüzünüz, hastalarınız ile... Devamını oku >>

Cansu Ergunoğlu

Operation went well with in 24 hours felt very good. No discomfort or side effects. Stomach swollen for 2-3 days but now reduced. Burses a doctors very good. Have been very suprised low quick a... Devamını oku >>

Tina Oakes

Fatih Şendağ size çok teşekkür ediyorum. 3 gebelik geçirdim sonuç olarak ölümle karşılaştık. Sorunumu çözdüğünüz için teşekkür ederim. Bundan sonra inşallah bebeğimiz... Devamını oku >>

Zühre Mıtık

26.10.2014 tarihinde geçirmiş olduğum operasyon çok iyi geçti. Benim ilk operasyonum olmasına rağmen hem öncesindeki hemde sonrasındaki süreç zorlu geçmedi. Hatta tahminimden güzel... Devamını oku >>

Merve Senem Engin

6 günlük hastane yatış süremde ve ameliyatımda her şey mükemmeldi. Hiç bir sorun çıkmadığı gibi her şey umduğumdan daha güzel geçti. Çok teşekkür ederim.

Gülşah Erden

19.10.2014 tarihinde saat 08:15 sularında tarafımca laparoskopik tubal cerrahi operasyonuna girdim. Ameliyat öncesi ve sonrası başarılı operasyon gerçekleştiren Prof. Dr. Fatih Şendağ... Devamını oku >>

Özlem Emiroğlu

Ameliyat kararını Fatih beyin adını duyup araştırdıktan ve kendisiyle konuşma fırsatı bulduktan sonra verdim.

Ameliyat olana kadar hiç bir korkum olmadı çünkü doktoruma güvenerek... Devamını oku >>

Seda Burçak

Doktora ilk gittiğimde Myom teşhisi konulduğunda ve ameliyat olmam gerektiği söylendiğinde korkmuş ve üzülmüştüm. Fatih beyin adını vermişti doktorum. Kendisi ile ilk... Devamını oku >>

Gülsoy Günaydın

Hayat'ın süprizler ile dolu olduğunu düşünüyorum. Kısa bir süre önce myom olduğunu öğrendim. Yönlendirilme ile Fatih hocamın bu konuda çok donanımlı olduğunu öğrendik ve Fatih... Devamını oku >>

E. Ç. Çaçan

Sn Fatih Şendağ tarafından 13.12.2014 tarihinde Laparoskopik rahim, yumurtalık ve mesane toplanması ameliyatı oldum. Gerçekten de herşey o kadar mükemmel ve başarılıydı ki kendisine... Devamını oku >>

Faika Dirik

Fatih bey bir çok doktorun yapamam dediği şeyi yaptı.Onun sayesinde miyomlarımdan laparoskopi ile kurtuldum. Operasyon sonrasında hemen toparlandım.tavsiye üzerine gitmiştim. Ben de herkese... Devamını oku >>

R.S.K

2 aydır adet kanamalarım çok fazla geliyordu. Doğum sancısı kadar çok ağrılarım vardı. Doktora gittim ve rahimde miyom olduğu tesbit edildi. Doktor rahimimle birlikte miyomun... Devamını oku >>

ÇİĞDEM DEMİR

Geçtiğimiz Şubat ayında eşimin önerisi ile Prof. Dr. Fatih Şendağ’a muayene olup, “Laparoskopik histerektomi” kararı çıkınca gönül rahatlığı ile evet dedim. Artık beni... Devamını oku >>

Christine Erdiç

Uzun süredir çikolata kistlerim ve çok sayıda miyomlarımla birlikte yaşıyordum. Sıkıntılarım arttıkça, bu miyomların ve kistlerin mutlaka alınması gerektiğine karar verdikten sonra... Devamını oku >>

Ebru Binlik Künkcü

Fatih bey merhaba ben emine ipek Günindi .Eşimle Kıbrıs'dan gelmiştik size ameliyat olmaya. Güzel bir haber vermek için sizi rahatsız ettim eşim 6 aylık hamile. Bu güzel şeyde sizinde... Devamını oku >>

Ali & Emine İpek Günindi

merhaba Fatih Bey, ben sizin 24 haziranda dış gebelik ameliyatı yaptığınız hastanızım. Şu anda 23 haftalık hamile olduğumu ve sizin ameliyat ettiğiniz tam da dış gebelik yaşadığım... Devamını oku >>

Sevim Meyan Akyurt

Sayın Prof. Dr Fatih Şendağ ve ekibi Ameliyattan önce ve sonra göstermiş olduğunuz ilgi ve alaka için teşekkür ederim. Mutlu ve sağlıklı bir yıl olmasını dilerim.
Not: tüm... Devamını oku >>

Melike Güntuğ AYDIN

Öncelikle Dr. Fatih Beye çok teşekkür ederim. Ameliyatım zor bir ameliyat olmasına rağmen en başarılı şekilde sonuçlandı. Fatih Beyi ve ekibini bulmuş olmak büyük bir şans oldu... Devamını oku >>

Senem Utkan Tuç

Fatih Hocama teşekkür ederek satırlarıma başlamak istedim. Buraya geldiğimde gerçekten çok umutsuz ve mutsuzdum. Çünkü Fatih Hocama geldiğimde birçok doktor rahmimin alınmasını... Devamını oku >>

İnci Cengiz

Prof. Dr. Fatih ŞENDAĞ’ın 03.09.2013 de yapmış olduğu başarılı ameliyattan dolayı kendisine ve ekibine çok teşekkür ederim. Ayrıca dünya çapındaki başarısından dolayı... Devamını oku >>

Öznur Şimşek

Servikal gebeliğimi ilk öğrendiğimde alanında uzman olduklarını ilan ettikleri bir çok profesör doktor ile görüştüm. Hepsinin ortak kanısı, bu gebeliğin 17.000'de bir görülen ve... Devamını oku >>

Hasan-Nurcan Kafadar

Kıymetli doktorum Fatih Bey,(Fatih ŞENDAĞ) Size gelmeden önce, sizi tavsiye eden doktor arkadaşınızdan hastalığımla ilgili sizin dışınızda başka bir yere gitmemem istendi. Daha... Devamını oku >>

Havva Çınar

Fatih Hocam, Sonsuz teşekkürler 26.11.2013 ‘de hastaneye girişim oldu 27.11.2013 saat:10:30’da ameliyat oldum. Yaklaşık 1 saat içinde yoğun bakımda kendimdeydim. Sondam olmasaydı... Devamını oku >>

Arzu Beşer

Üç senedir çekmiş olduğum ağrılardan,laporoskopi ameliyatı ile kurtuldum. Ameliyat ve iyileşme döneminde hiçbir sorun yaşamadım. Fatih Bey’in ameliyat öncesi ve sonrasındaki tüm... Devamını oku >>

Senem K.

Anne olmamış bir bayan için rahim ameliyatı olacağını duymak çok korkutucu.İnsanın aklına her türlü olumsuz düşünce gelebiliyor. Özelliklede birden fazla doktora gittiyse ve her... Devamını oku >>

İlke Nayman

Çok korkarak girdiğim ameliyattan rahatlamış ve mutluluk içerisinde çıktım.2 senede 3. Ameliyatım olacağı için özellikle çok korkuyordum.Fakat Fatih Bey o kadar öz güveni yüksek bir... Devamını oku >>

İlknur Kaya

Üzerine düşünüp kaygılandığımız böylesine hassas bir konuda bizim kadar önemseyip titiz bir şekilde çalışan becerikli ve iyi organize olmuş ekibe kendimi emanet ettiğim için çok... Devamını oku >>

Seden A.

Fatih Bey’in yaptığı operasyondan sonra hiçbir şikayetim olmadı. Çok rahat bir operasyondu. Her şey için teşekkürler.

Gökben Öndeş

Ben endometriosiz dördüncü evre bir hastanızdım. Sizinle ilk görüşmeye geldiğimde daha önce başka yerlerde söylenenlerin aksine o kadar olumlu yaklaştınız ki hiçbir tereddüt etmeden... Devamını oku >>

Firuze Koca

Sevgili Dr. Fatih Şendağ’a bir doktordan öte ilgili ve samimi yaklaşımı, bilgilendirmesi, aklımda soru işareti bırakmadan yol göstermesi kendisinin ve ekibinin ameliyat öncesi ve... Devamını oku >>

Sinem Özün

Yaklaşık 4 yıldır miyom sorunum vardı ve bu süre içinde birkaç doktor muayenesinden geçtiğim halde bana ameliyat önermediler fakat son dokuz ayda artık adet dönemlerim benim için bir... Devamını oku >>

Ayşe Çıracı

Prof. Dr. Fatih Şendağ’ın muayenehanesine çikolata kisti şikayeti ile geldim. Kistlerin boyutu nedeni ile, doktor beyin bana dediği ilk şey ameliyattı. Daha önceden hiç operasyon... Devamını oku >>

Mine Taşkınlar

İnanın yeniden doğmuş gibiyim. O yoğun kanamalar, aşırı kansızlık, yanlış teşhisler, hastane trafiği, hayat kalitem o kadar düşmüştü ki anlatamam. Tamamen umutsuzluğa... Devamını oku >>

Hülya Dormanlı

Bugün kızım 1 yaşına girdi Fatih beye bizim için verdiği emeklerden dolayı bir kez daha teşekkür etmek istedim.sizin kadar başarılı bir doktoru tanımak belki de hayatımdaki en büyük... Devamını oku >>

Hatice Paçun

Öncelikle 3 hafta önce Fatih Bey tarafından yapılan ve son derece başarılı geçen operasyonum için doktoruma çok teşekkür ediyorum. Ayrıca dünya çapındaki başarılarını gururla... Devamını oku >>

Çiğdem Kümbetli

Esra Yavuz’un annesiyim kızımın yumurtalığında kist olduğunu duyunca şok oldum. 2 profa baş vurdum ve açık ameliyat dediler. Sonra araştırdım Prof. F.Şendağ’ı tanıdık ve... Devamını oku >>

Yavuz Ailesi

Fatih Hocamı bir arkadaş kanalı ile tercih ettim. Gerek teşhiste gerekse ameliyat sürecinde yapılan işlemlerden çok memnun kaldım. Rahatsızlığım 2 yıl devam etmesine rağmen doğru... Devamını oku >>

Güldal Tıraş

7 yıldır endometriozis hastasıyım. Bugüne kadar 2 başarısız ameliyat sonrası Prof Dr. Fatih Şendağ ile tanışma fırsatım oldu. Doktorum ile tanıştıktan sonra hayatım tamamen... Devamını oku >>

Müge Yücel

Fatih Beyin hastasıyım , septum ameliyatı oldum ameliyat ile ilgili korkum ve paniğim vardı,Personel ve doktorumun verdiği moral ile ameliyatım başarılı geçti Fatih bey ve ekibini gelecek... Devamını oku >>

Vesile Öztürk

Rahimde 10 cm büyüklüğünde bir myom olduğu teşhis edildiğinde bu büyüklükte bir myomu laparoskopik yöntemle başarılı bir şekilde alabilecek bir doktor aramaya başladım.Bunun... Devamını oku >>

Betül M.

Muhterem Hocam yıllardır çektiğimiz amansız hastalıktan ailemi olağanüstü başarılı bir ameliyatla kurtardığınız için başta şahsınıza vede ekibinize şahsım ve ailem adına çok... Devamını oku >>

Kemal Albaş

Doktorum Fatih Bey’e yapmış olduğu başarılı operasyondan dolayı teşekkür erdim. Uzun zamandır tedavi görüyordum ama sonuç alamamıştım, olmaz denileni başardı ve tüplerimi açtı.... Devamını oku >>

Özlem Ayvaz Ağar

Fatih bey doktorum olarak size çok teşekkür ederim.Çünkü sizinle tanışmadan önce bir ameliyat daha oldum ve sizin amaliyatınızın çok farklı olduğunu anladık. Önceki ameliyatımızda... Devamını oku >>

Gönül Uzun

Benim çikolata kirsi ile tanışmam yaklaşık 2 yılı buldu. Benimde herkes gibi şiddetli ağrılarım oluyordu. tanı konulduktan sonra tedavisi için araştırlamalar yaptım. Fatih Şendağ... Devamını oku >>

Sibel Ordukaya

Edirnede’ki doktorum histeroskopi önerdiğinde bu operasyonu yapacak güvenli bir isim aradık. Yaptığımız araştırmalarda en güvenli isim olarak Prof.Dr Fatih ŞENDAĞ karşımıza... Devamını oku >>

Eylem T. Şahin

Bundan 1 ay önce Sayın Fatih Şendağ tarafından yapılan miyom ameliyatı oldum. Miyomum 12 cm çapındaydı, büyük bir miyomdu. Fatih Bey ameliyatımı başarı ile gerçekleştirdi. Kapalı... Devamını oku >>

Aygül Arbun

Doktorumuz Fatih Şendağ tarafından 08.05.2013 tarihinde Üniversal Ege Sağlık Hastanesinde Laporoskopik Endoskopi yöntemiyle ameliyat olduk. Ameliyattan bir gün sonra dahi sanki hiç ameliyat... Devamını oku >>

Sussanne Önder Vural

2008 yılı nisan ayından beri endometrioma hastasıyım. Gitmediğim hastane, gitmediğim doktor kalmadı. Bana verilen tek cevap ‘yapacak bir şey yok, çekeceksin’oluyordu. Son zamanlarda her... Devamını oku >>

Neşe Yıldızlı

Fatih Hocam,
Sizinle tesadüfen internette doktor araştırırken karşılaştım web sitenizden.Bilgileriniz ve Laparoskopik rahim ameliyatı yapıyor olmanız çok dikkatimi çekti ve hemen... Devamını oku >>

Gülşen Ayça

05.02.2013
Uzun süredir yaşadığım sıkıntıları atlatmam ve yeniden sağlığıma kavuşarak önümü görmemi sağlayan Dr.Fatih Şendağ,hemşiresi Selda Hn. Ve çalışanlarına en içten... Devamını oku >>

Şenay Çine

Bana her konuda yardımcı olup aynı zamanda moral olan,gerek yaptığı araştırmalar gerekse de gerçekleştirmiş olduğu operasyonlar ile benimde ameliyatımı gerçekleştiren Fatih Hocama... Devamını oku >>

Ferda Güner

Ben çikolata kisti teşhisi ile doktora başvurdum. Bulunduğum şehirdeki doktorlar açık ameliyat olmam gerektiğini söylediler. Ancak bir doktorum bana Fatih beyi tavsiye etti. Bende Fatih beye... Devamını oku >>

Dilber Güneş

Çok Teşekkürler Fatih Bey:…..
Manisa’dan bir meslektaşınızın tavsiyesiyle size geldik. Size gelene kadar çok doktor dolaştık. Hepside birkez daha laparoskopi yapılması gerektiğini... Devamını oku >>

Zerrin Özdil

Sevgili Fatih bey,

bundan tam bir yıl önce, 04.01.2012'de beni ameliyat edip bir yığın ağrı ve sancıdan kurtarmıştınız, aradan çok zaman geçmeden müjdeli haberide aldık. Ve tam bir... Devamını oku >>

Hüsniye Sema

Miyomla ilgili rahatsızlığım artık beni sosyal hayattan bile ayırmaya başlamıştı.Evden çıkamaz hale,işe bile gidemez hale gelmiştim. Bu rahatsızlığımın giderilmesinde doktorum... Devamını oku >>

Meral Türkan Şengezer

2 Seneden beri miyomum takip altındaydı. Ancak 1 sene içinde 2cm’den 12cm’e çıkınca ürküp korkmamak elde değildi.Bir meslekdaşından Fatih Şendağ adını duydum. Operasyona karar... Devamını oku >>

Berna Demirezen

Dr. Fatih Beye ilgisinden,verdiği güvenden dolayı çok teşekkür ederim.

Deniz Taşdan

Hayallerimiz,umutlarımız,heyecanlı bekleyişlerimizin sonucunu sizinle tattık.İnanın bunları size yazarken size ne kadar minenettar olduğumuzu anlatacak kelimeler bulamıyoruz. Bu duyguyu... Devamını oku >>

Lazoğlu Ailesi

Merhaba Fatih Bey,
Mesleğinizi mükemmel yaptığınıza inanıyorum. Hiç tereddüt etmeden size güvenerek ameliyat oldum ve sonuç hepimizin istediği gibi oldu. Ameliyat süresine giden yol... Devamını oku >>

isimsiz

Merhabalar Fatih Bey,
Sizin için söyleyeceklerim çok fazla olmayacak belki ama kısa sürede de olsa destekleriniz ve yardımlarınız için teşekkür ederim.Başarılı bir operasyon... Devamını oku >>

Semahat Banaz

01.12.2012 günü laparoskopik yöntemle çikolata kisti ameliyatı oldum.Doktorum Fatih ŞENDAĞ sayesinde çok rahat bir ameliyat geçirdim.Hem 10cm’e ulaşan çikolata kistimden hem... Devamını oku >>

Nurhan Yalçınkaya

Bebeğimizi sağlıklı bir şekilde kucağımıza aldığımız için;Prof.Dr.Fatih ŞENDAĞ’a emeklerinden dolayı teşekkür ederiz.

Hatice Pagun

Fatih Bey benim tavsiye üzerine tanıma şansı bulduğum bir doktordur.Beni en çok etkileyen tarafı,tam kariyerinin ağırlığına ve olgunluğuna sahip bir görüntü içinde olması ve... Devamını oku >>

Pınar Taşlı

Güven duygusu ve tecrübesi ile beni etkileyen ve sağlığıma kavuşmamı sağlayan doktorum Fatih ŞENDAĞ ve ekibine teşekkürler

Canan Güler

Beni uzun süredir rahatsız eden korkulu rüyam çikolata kistinden kurtaran Değerli Doktorum Fatih ŞENDAĞ’a ve ekibine teşekkürlerimi sunarım.

Ayşegül Öztürk

Hayatımın en güzel hediyesini bana armağan eden değerli doktorum Fatih ŞENDAĞ’a sonsuz teşekkürler

İrem Emrem

Bir operasyon geçirmek düşüncesi bile beni oldukça korkutuyordu.Ancak anladım ki kendini güvende ve emin ellerde hissetmek tüm endişeleri bir tarafa bıraktırıyor.Öncesinde ,sonrasında... Devamını oku >>

Mine Çertuğ

Dr. Fatih Bey’le tanışmamız başka bir doktorun tavsiyesi ile oldu. Bende 7cm. ve 4,5cm. olmak üzere iki adet çikolata kisti vardı. Her gittiğim doktor tabii ki ameliyat dedi fakat hiçbiri... Devamını oku >>

Serpil Demirhan

Merhaba ,
Evlendiğimde miyomum olduğunu öğrendiğimde önceleri önemsememiştim.2 sene içinde rutin kontroller boyunca hem sayıları arttı hemde büyüdüler.Birkaç doktora gittim... Devamını oku >>

G.B.

Merhaba Fatih Bey,
Ben Nevra Öztürk Atay. 2 Nisan sabahı sezeryan ile kızım İnci dünyaya gözlerini açtı.
Artık ben de anneyim. Size bir kez daha teşekkür etmek istiyorum çünkü sizin... Devamını oku >>

Nevra Öztürk Atay

Ben Size ne kadar teşekkür etsem bilmiyorum ve ben size doktorlarin tavsiyesi ile gelmiştim 2 operasyon sonucu hem sağlığıma kavuştum hem de şuan 5 haftalık hamileyim size minnettarım

Burcu Akkaya

Merhaba ben Kasım 2010'da evre 4 endometriosis ve 6 cm endometrioma ve ileri derece yapışıklıklarla opere ettiğiniz bir hastayım. Ocak 2011'de FSH'ım 13.5 idi. Evleninceye dek OKS... Devamını oku >>

Nevra Ö. A.

öncelikle size çok teşekkür ederim beni sağlığıma kavuşturduğunuz için Şubat aynda laparoskopi yöntemiyle çikolata kisti amiliyatı oldum sayenide çok başarılı bir amiliyat ve... Devamını oku >>

Hatice Pagun

Bazı insanlar yürekleriyle çalışırlar. Onları diğerlerinden özel ve farklı kılan da budur. Yalnızca adlarıyla değil, sahip oldukları değerlerle de size güven verir, emin ellerde... Devamını oku >>

Berna Çalışkan

Merhaba, Ben 01 Mart tarihinde İzmir de laparoskopi yöntemiyle myom ve çikolata kisti ameliyatı oldum. Ameliyatımı yapan ve sonrasında da yakından takip eden doktorum Fatih Şendağ a çok... Devamını oku >>

Songül Sidar

Merhaba ben Seval NAS bizde bu problemle karşılaşan çiftlerdeniz ve üç sene mücadele ettik
Nihayet Fatih ŞENDAĞ ile tanıştık ve hiç unutmam ilk görüşmede sizi bir bebekle gönderirim... Devamını oku >>

 Seval NAS

Size çok teşekkür ederim beni sağlığıma kavuşturduğunuz için. Hastanenin beyaz prenslerine ve beyaz meleklerine bütün personeline hastalarla güzel ilgilendikleri için sonsuz sevgi ve... Devamını oku >>

Hatice Erol

11/01/10 kent hastahanesindeki müdahaleniz sonrası siizi daha derin tanıma
isteği ile sitenizden edindiğimiz bilgi birikiminiziden emin ellerde tedavi
olduğumuzun yanında bizleri... Devamını oku >>

Şayan-İrfan Aytekin

sayın doktor Fatih Bey,
sizi geçtiğimiz yaz bir müdahelemizde ege ünv hastanesinde tanıkdık bir tavsiye ile eminN ellerde olduğumuzu hissettirdiniz. bugün tekrar görüşmemizde mutlu olduk... Devamını oku >>

Pınar Yılmaz Tombak

Ben, hekimleri Tanrı’nın dünyamızdaki elleri olarak görürüm. O eller arcılığıyla insanlara şifa dağıtılır; hayat verilir. Bir de o eller dostça uzanırsa bir de o eller mahirse... Devamını oku >>

Filiz BAŞAR

09.09.2014 tarihinde kent hastanesin laparoskopi amaliyatı oldum yaklaşık 7 yıldır çikolata kistim vardı ve gitmediğim doktor kalmamıştı çoğu doğum kontrol hapları verdi hatta en son... Devamını oku >>

Gözde Gelişigüzel

17 sene önce oğlumu kucağıma almıştım. Oğlumuz 1 ve 3 yaşındayken hızla büyüyen myomlar yüzünden iki defa daha açık ameliyat olmuştum. Yıllar sonra, peşimi bırakmayan myomlar... Devamını oku >>

Laika Ustaoğlu

Iki yildir evliyiz ve cocugumuz olmuyordu. Esimin rahim ici disi duvari her yeri miyomlarla kapliydi. Yaklasik iki yildir gitmedigimiz dr kalmadi hepsinden cocuk sahibi olmamizin imkansiz olacagini... Devamını oku >>

Y. P.

Çok uzun zamandır yaşadığım rahatsızlıklardan sonra ameliyat kararı vermemde doktorun yaklaşımı ve tecrübeli oluşu en büyük etkendi. Gönül rahatlığı ile herkese tavsiye ediyorum,... Devamını oku >>

Mine Bengi

Uzun zamandır ameliyat olup olmamakta tereddüt ettiğim bir myomum vardı. Fatih beyi hem tavsiye hem de internet araştırmalarımla buldum ve ilk muayeneden sonra hemen ameliyat olmak için tarih... Devamını oku >>

Sabahat Yıldırım

Laporoskopik myom ameliyatı
2 Ocak 2014 laporoskopik myom ameliyatı geçirdim. Ameliyat öncesi ve ameliyat sonrasında hiçbir sorun yaşamadım. Ameliyat sonrasında sadece ilk bir hafta... Devamını oku >>

Senem Karahan

Şiddetli adet ağrılarımdan dolayı doktora başvurduğumda 9cm büyüklüğünde myom olduğunu öğrendim. Yaptığımız araştırmalar sonucunda Prof.Dr. Fatih Şen dağ’a... Devamını oku >>

Hicran İnat

Fatih Doktoruma ve personeline çok teşekkür ediyorum. İlgileri ve aklımdaki sorulara net cevap vererek içimi rahatlattılar.Operasyondan çok korkuyordum. Yumurtalığımı kaybedeceğim... Devamını oku >>

Buse Demirler

Eskiden, ben daha küçükken yani, büyüklerimin ameliyattan ölesiye korktuklarına bir anlam veremezdim, kendim ameliyat olana kadar. Ancak anestezinin ve ağrı kesicilerin etkisi geçince... Devamını oku >>

Deniz Coşkuner

Operasyonum hakkındaki duygularım, Fatih Beyle ilk muayeneden sonra, operasyon kararını aldığımızda, her şeyin en azından benim için çok kolay ve rahat olacağı hissine kapılmıştım.... Devamını oku >>

Vebidar Paksoy

Biz yeni evli bir çifttik ve bu hastalığı öğrendiğimiz zaman şok yaşadık. Kadın hastalığının adının geçtiği bütün doktorları araştırdık.2-3 ay çeşitli doktorlardan ilaç... Devamını oku >>

Burcu EYİOL

Çok Değerli Fatih Doktorum,
Sizinle tanışmam bir arkadaşımın gece yarısı telefonunda ‘Lütfen Çiğdem geçen sene çok acı çektin. Fatih Şendağ’a ol ameliyatını ‘demesiyle... Devamını oku >>

Çiğdem Bakıcı

Ben Fazilet Gönül 10 yıldan bu yana yumurtalık kisti ile başlayıp miyoma kadar süre gelen şikayetlerim oldu. İlk ameliyatım çikolata kisti için açık ameliyat yöntemi idi.Benim... Devamını oku >>

FAZİLET GÖNÜL

Ameliyat olacağımı öğrendikten sonraki 3 hafta kâbuslarla geçti desem yalan olmaz. Her anım korku her anım stres. Ameliyattan sonra düzeleceğimi düşünerek kendimi avutmaya çalışsamda... Devamını oku >>

FULDEN ZABUN

SAYIN FATİH ŞENDAĞ
Hastalığım ile ilgili olarak ameliyat teşhisi konulduğunda ciddi bir şekilde bunalım ve sıkıntıya girmiştim. Ayrıca cerrahi müdahalenin derhal yapılmasını,... Devamını oku >>

Semra Görücüoğlu

Kist şikâyetlerimin arttığı bir dönemde doktor beyi internet araştırmalarımın sonucunda buldum. Ameliyat teşhisi konulmuş olması beni son derece korkutmuştu. Ancak doktor beyin... Devamını oku >>

MERVE ÖZDİNÇ

"Fatih hocamızla tedavi surecine başladığımda daha yolun başındayken ne kadar doğru bir karar verdiğime hocamızın kararlı durusundan bilgi ve tecrübesinden surecin iyi geçeceğine ve... Devamını oku >>

AHU DİDEM AYYILDIZ

SAYGI DEĞER PROF. FATİH ŞENDAĞ HOCAM

11.03.2014 TARİHİNDE LAPAROSKOPİK ÇİKOTALA KİSTİ AMELİYATI GEÇİRMİŞ BULUNMAKTAYIM. OPERASYONUMLA İLGİLİ DUYGU VE DÜŞÜNCELERİMİ... Devamını oku >>

SİNEM DEMİRHAN

Daha önce kanamalar yüzünden ayda on gün hep rahatsız geçirdiğim günler geçti ameliyat olduğum gece 3 saat sonra hiç ağrı sancı olmadan ayağa kalktım. Eve döndüğümde normal... Devamını oku >>

NURCAN BEŞBUDAK

Sayın Dr Fatih Şendağ,
Geçirmiş olduğum operasyondan sonra hiçbir şikâyetim olmadı ve ameliyatımın başarılı geçmiş olması, hiç umudumun kalmadığı anda bana umut ışığı... Devamını oku >>

Zeynep Ülker

Sanırım her kadın gibi bende bir bebek sahibi olmak isterdim, fakat yumurtalık kistleri ve myomlarım böyle yüklü isteklerimi yok etti. Myomlarım için rahimle birlikte alınacağını... Devamını oku >>

Arzu Şahin

Öncelikle ben gerçektende çaresi olmayan bir hastaydım. Fatih beyi tanıyıncaya kadar. Fatih bey imkânsızı başardı. Bulunduğum şehirdeki doktorların hiç biri bu operasyonu kesinlikle... Devamını oku >>

Pınar Demir

Operasyon öncesi gerçekten çok korkmuştum, çok büyük bir myomum vardı ve bu yaşta bu kadar büyüğünü beklemiyorduk diyen doktorlar oldu, hatta rahim alınması gerekebilir diyenler oldu... Devamını oku >>

Çiğdem V.

Merhabalar ben Fatma Özel
Myom rahatsızlığımdan dolayı birçok hastane ve doktor dolaştım. Fatih beyle tanışmam internette yapmış olduğu ameliyatları izleme sonucunda oldu. Daha sonra... Devamını oku >>

Fatma Özel

Sayın Fatih Hocam,
Bu benim beşinci ameliyatımdı sizinde bildiğiniz gibi.Bu ameliyatımın diğerlerinden farkı çok büyüktü,daha rahat ve ağrısız günler geçirdim.Ameliyat öncesi ve... Devamını oku >>

Kabiren Çekim

01.07.2014 İzmir Özel Kent hastanesinde myom ameliyatı oldum.2011’den beri takip ediliyordu durumum ve ameliyata gerek görülmemişti 4 cm iken büyüklüğü 2014 Nisan ayında 9 cm’e... Devamını oku >>

Özlem Derman

Sayın Fatih Hocam,
Biz yeni evli bir çift olarak bu rahatsızlığı öğrendiğimizde önce moralimiz bozuldu. Tedavi için girişimlere başladık. Önce bölgemizde Dr. Ümmühan hanıma... Devamını oku >>

Şerife-Esat Sönmez

Ben Şerife Aksoy E. Ü göğüs hastalıklarında çalışmaktayım.3 yıl önce hastanede hemşirelere yönelik bir çalışma için kadın doğum kliniğinde myom tanısı konuldu. Total... Devamını oku >>

Şerife Aksoy

06.06.2014 tarihinde İzmir Kent hastanesinde laparoskopik myom ameliyatı oldum. Prof.Dr Fatih Şendağ hocamıza gelmeden öce üç kadın doğum uzmanına gittim. Her üç hekimde de güven sorunu... Devamını oku >>

Meltem Avcı

01.07.2014 tarihinde Sayın Fatih Şendağ ile ilk görüşmem gerçekleşti. Kendisine daha önce yaptırdığım tahliller sonucu tüplerimin kapalı olduğunu ve çocuk sahibi olmak istediğimi... Devamını oku >>

Ayşegül Çiçek
  • İZMİR: Şair Eşref Bulvarı 1408 Sok. Meriç Ap. No.7 K.2 D.5 Alsancak / İzmir
    İzm: (0232) 464-2055 - (0530) 877-1057
    İst: (0536) 828-2490
    Whatsapp: (0536) 828-2490

SOSYAL MEDYA
Sosyal medya hesaplarımız üzerinden videolarımızı izleyebilir, dilerseniz sorularınızı bizimle paylaşabilirsiniz.