DOKTORA SOR
1000 sola karakterler
Mesleki Faaliyetlerim Mesleki Faaliyetlerim
AKTİVİTELER
• Jinekolojik Endoskopi Eğitim Programı Direktörlüğü (Şubat 2008den itibaren)
Türkiyedeki tek Jinekolojik Endoskopi Eğitim Programı olan Ege Üniversitesi Jinekolojik Endoskopi Eğitim Programı direktörlüğünü yürütmekteyim. Yılda 3 defa (her yılın Şubat, Haziran, Kasım aylarında) 1 er aylık eğitim programları düzenlenmektedir. Her programa maksimum 5 Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı kabul edilmektedir. Aralık 2010 tarihine kadar 9 program gerçekleştirilmiş ve toplam 43 Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı eğitilmiştir.
• Türkiyede ilk defa tek porttan laparoskopik histerektomi operasyonu (Mart 2009)
• Jinekolojik Endoskopi Derneği Web sitesi editörlüğü (2004 den beri)
• Türkiyede ilk defa jinekolojik laparoskopide sanal gerçeklik eğitiminin başlatılması (Ocak 2008 den itibaren).

DERNEKLERDEKİ GÖREVLER
1. Jinekolojik Endoskopi Derneği Başkanlığı (2011 den beri)
2. Üreme Sağlığı ve İnfertilite Derneği Yönetim Kurulu Üyesi (2007 den beri)
3. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi (2004 den beri)
4. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Denetleme Kurulu Üyesi ( 2008 den beri)
5. Middle East Society of Gynecological Endoscopy (MESGE): Scientific Secreteriat (2010 dan beri)
6. European Society of Gynecological Endoscopy (ESGE): International Scientific Committee (2008 den beri)

MESLEK KURULUŞLARINA ÜYELİKLER:
• Türk Jinekoloji Obstetrik Derneği
• Türkiye Osteoporoz Derneği
• American Society for Reproductive Medicine
• Jinekolojik Endoskopi Derneği
• Üreme Sağlığı ve İnfertilite Derneği
• European Society of Human Reproduction and Embryology
• American Association of Gynecological Laparoscopists
• European Society of Gynecolocigal Endoscopy
• Middle East Society of Gynecological Endoscopy (MESGE)

DİPLOMALAR VE BAŞARI BELGELERİ
1. Tıp Fakültesi Diploması
2. Uzmanlık Belgesi
3. Doçentlik Belgesi
4. Yabancı Dil Başarı Belgesi
5. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem Birinciliği
6. Üremeye Yardımcı Tedavi Yöntemleri Eğitim Sertifikası
7. Klinik Laparoskopi ve Vaginal Ultrasonografi Yeterlilik Belgesi
8. Laparoskopi Uygulama Kursu Sertifikası

Araştırma Projeleri ve Ödüller
Yurtiçinde tamamlanan araştırma projeleri
1. Transvajinal Sonografi ile Servikal Uzunluk Ölçümünün Erken Doğumun Belirlenmesinde Kullanımı, 2007
2. Laparoskopik Cerrahi Eğitiminde Sanal Gerçeklik Teknolojisi, 2007
3. Jinekolojik Laparoskopi Eğitiminde High Definition ve Konvansiyonel Video Sistemlerinin Karşılaştırılması, 2009
4. Cerrahi Menopoz Sonrası Hormon Replasman Tedavisi altında Olmayan Osteopenik veya Osteoporotik Kadınlarda Bifosfanat Kullanımının Güvenlilik ve Hasta Uyumu Yönünden Deperlendirildiği Gözlem Çalışması, 2007

Yurtdışı destekli ve tamamlanan araştırma projeleri
1. "A Multinational, Multicenter, Randomized, Double-Blind, Prallel Group, Placebo-Controlled Clinical Trial of the Effects of Tibolone (Org OD-14 1.25 mg) on the Incidence of New Vertebral Fractures in Osteoporotic Postmenopausal Women", 2007

Ödüller
1. Şendağ, F., Yılmaz, A., Çırpan, T., Yucebilgin, S., Erdener, D., Mutaf, I., Turgan, N., "The Effect of Postmenopausal Hormone Replacement Therapy on Serum Homocsyteine, Malondialdehide, Vitamin B12, Folic Acid, Apolipoprotein-A1, Apolipoprotein-B and Lipid Profile", 2nd International & 5th National Congress on Menopause & Osteoporosis, İstanbul, 18-21 Eylül 2002. Sekizincilik ödülü
2. Dursun, A., Şendağ, F., Terek, C., Yılmaz, H., Öztekin, K., Baka, M., Tanyalçın, T., "The Morphometric Changes of Endometrium and Serum Leptin Levels During the Implantation Period of the Embryo in the Rat in Response to Exogenous Ovarian Hyperstimulation by Human Menopausal Gonadotropin and Recombinant Follicle Stimulating Hormone", V. Türk-Alman Jinekoloji Derneği ve II. Reproductive Medicine Tartışmalı Konular ve Çözümler Ortak Kongresi, 16 - 20 Mayıs Antalya, 2003. Birincilik ödülü.

Doçentlik Sonrası Ödüller
3. Sendag F., Tosun, G., Oztekin, K., Bilgin, O., "Benign Uterin Patolojilerde Laparoskopik Histerektomi Güvenilir Bir Yöntem midir?", 2. Jinekolojik Endoskopi Kongresi, İzmir, 4-7 Nisan 2007. Birincilik ödülü
4. Biler, A., Sendag, F., Akdemir, A., Ates, U., Sezer, E., Yucebilgin, S., "Sıçanlarda Oluşturulmuş Laparoskopi Modelinde, Farklı İntraabdominal Basınç Protokollerinin Oksidatif Stres Markerlerı ve Morfoloji Üzerine Olan Etkileri", 6. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 14-19 Mayıs 2008, Antalya (üçüncülük ödülü)
5. Sendag, F., Akdemir, A., Bilgin, O., Öztekin, K., " Laparoskopik Cerrahi Eğitiminde Sanal Gerçeklik Teknolojisi", 7. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, , KKTC, 14-19 Mayıs 2009. Birincilik Ödülü

Eğitim-Öğretim Faaliyetleri
Doçentlik Öncesi Verilen Dersler (Toplam 209 saat)

1. Ege Üniversitesi Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik Bölümü Kadın Sağlığı Dersi: 1999-2000 öğretim yılında toplam 14 hafta (1saat/hafta=14 saat).
2. Ege Üniversitesi Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği Bölümü Kadın Hastalıkları ve Doğum Acilleri Dersi: 2000-2001 öğretim yılında toplam 14 hafta (2saat/hafta=28 saat).
3. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Doktora Programı İleri Klinik Dersi: 28.03.2000-27.06.2000 tarihleri arasında toplam 14 hafta (3 saat/hafta=42 saat).
4. 2001-2002 öğretim yılında Tıp Fakültesi 4. Sınıf staj dersleri: 1 grup: 5 saat/6 hafta (Toplam 7 grup=35 saat)
5. 2002-2003 öğretim yılında Tıp Fakültesi 4. Sınıf staj dersleri: 1 grup: 5 saat/6 hafta (Toplam 7 grup=35 saat)
6. 2003-2004 öğretim yılında Tıp Fakültesi 4. Sınıf staj dersleri: 1 grup: 5 saat/6 hafta (Toplam 7 grup=35 saat)
7. 2001-2002 öğretim yılında 3. Sınıf 7. Ders Kurulu: Kadın Genital Sistemi, Meme ve Endokrin Sistemi: 2 saat entegre pratik, 2 saat teorik ders
8. 2002-2003 öğretim yılında 3. Sınıf 7. Ders Kurulu: Kadın Genital Sistemi, Meme ve Endokrin Sistemi: 2 saat entegre pratik, 2 saat teorik ders
9. 2003-2004 öğretim yılında 3. Sınıf 7. Ders Kurulu: Kadın Genital Sistemi, Meme ve Endokrin Sistemi: 2 saat entegre pratik, 2 saat teorik ders
10. 2002-2003 öğretim yılı 2. Sınıf 5. Ders Kurulu: endokrin, üreme, boşaltım: 4 saat pratik ders
11. 2003-2004 öğretim yılı 2. Sınıf 5. Ders Kurulu: endokrin, üreme, boşaltım: 4 saat pratik ders

Doçentlik Sonrası verilmiş dersler (Toplam 205 saat)
12. 2005-2006 eğitim-öğretim dönemi dersleri (Toplam: 41 saat)
Tıp Fakültesi 2. Sınıf: 2 saat
Tıp Fakültesi 3. Sınıf: 3 saat
Tıp Fakültesi 4. Sınıf staj dersleri: 6 saat/grup (Toplam 6 grup=36 saat)
13. 2006-2007 eğitim-öğretim dönemi dersleri (Toplam: 41 saat)
Tıp Fakültesi 2. Sınıf: 2 saat
Tıp Fakültesi 3. Sınıf: 3 saat
Tıp Fakültesi 4. Sınıf staj dersleri: 6 saat/grup (Toplam 6 grup=36 saat)
14. 2007-2008 eğitim-öğretim dönemi dersleri (Toplam: 41 saat)
Tıp Fakültesi 2. Sınıf: 2 saat
Tıp Fakültesi 3. Sınıf: 3 saat
Tıp Fakültesi 4. Sınıf staj dersleri: 6 saat/grup (Toplam 6 grup=36 saat)
15. 2008-2009 eğitim-öğretim dönemi dersleri (Toplam: 41 saat)
Tıp Fakültesi 2. Sınıf: 2 saat
Tıp Fakültesi 3. Sınıf: 3 saat
Tıp Fakültesi 4. Sınıf staj dersleri: 6 saat/grup (Toplam 6 grup=36 saat)
16. 2009-2010 eğitim-öğretim dönemi dersleri (Toplam: 41 saat)
Tıp Fakültesi 2. Sınıf: 2 saat
Tıp Fakültesi 4. Sınıf staj dersleri: 6 saat/grup (Toplam 6 grup=36 saat)
Tıp Fakültesi 3. Sınıf: 3 saat

Yönetilen uzmanlık tezleri
1. Bozdogan, B., "Sıvı Bazlı Bir Adezyon Bariyeri Olan SprayGelin Etkinliğinin Tavşan Modelinde Değerlendirilmesi", Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı, Uzmanlık Tezi, İzmir, 2006
2. Akdemir, A., "Laparoskopik Cerrahi Eğitiminde Sanal Gerçeklik Teknolojisi", Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı, Uzmanlık Tezi, İzmir, 2009
3. Turan, T., "Polikistik Over Sendromlu Hastalarda İnsulin Direnci ile Homosistein ve Oksidatif Stres Arasındaki İlişki", Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı, Uzmanlık Tezi, İzmir, 2010

Bilimsel Toplantı Düzenleme Etkinlikleri
Ulusal Bilimsel Toplantı Düzenleme Etkinlikleri

1. 21. Yüzyılda Üreme Sağlığı ve Endoskopik Cerrahi Kongresi, 14-17 Eylül 2000, Kuşadası
Etkinlik: Kongre Düzenleme Kurulu Üyeliği
2. I. Ege Jinekolojik Endoskopik Cerrahi Sempozyumu, 13-14 Aralık 2002, İzmir
Etkinlik: Sempozyum Sekreterliği
3. I. Ege Menopoz Osteoporoz Sempozyumu, 4-6 Nisan 2003, Çeşme
Etkinlik: Düzenleme Kurulu Üyeliği
4. 3. Uluslar arası Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi, 20-23 Nisan 2003, Ankara
Etkinlik: Bilimsel Kurul Üyeliği
5. Güncel İnfertilite ve Yardımcı Üreme Teknikleri Sempozyumu, 24-27 Nisan 2003, Çeşme
Etkinlik: Bilimsel Kurul Üyeliği
6. PCOS Güncel Durum Tedavi ve Ovulasyon İndüksiyonu Uluslar arası Sempozyum, 4-7 Eylül 2003, Antalya
Etkinlik: Bilimsel Kurul Üyeliği
7. II. Ege Ürojinekoloji ve Pelvik Rekonstüktif Cerrahi Sempozyumu, 11-12 Mart 2004, İzmir
Etkinlik: Düzenleme Kurulu Üyeliği

Doçentlik Sonrası Ulusal Bilimsel Toplantı Düzenleme Etkinlikleri
8. 2. Ege Jinekolojik Endoskopi Sempozyumu & Workshop, 10-12 Mart 2005, İzmir
Etkinlik : Sempozyum Sekreteri
9. Jinekolojik Endoskopi Sempozyum ve Çalıştayı, 26-29 Ocak 2006, Bursa
Etkinlik : Bilimsel Kurul Üyesi
10. 2. Jinekolojik Endoskopi Kongresi, 5 - 7 Nisan 2007, İzmir
Etkinlik : Kongre Genel Sekreteri
11. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği İzmir Şubesi, Bilimsel Toplantı, Menopoz Döneminde Yeni Yaklaşımlar, 25 Mayıs 2007, İzmir
Etkinlik : Yönetim Kurulu Üyesi
12. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği İzmir Şubesi, Bilimsel Toplantı, 28 Aralık 2007, İzmir
Etkinlik : Yönetim Kurulu Üyesi
13. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği İzmir Şubesi, Bilimsel Toplantı, Perinatal Enfeksiyonlara Yaklaşımda Son Durum, 25 Ocak 2008, İzmir
Etkinlik : Yönetim Kurulu Üyesi
14. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği İzmir Şubesi, Bilimsel Toplantı, Perinatolojide Çözüm Bekleyen Sorunlar, 29 Şubat 2008, İzmir
Etkinlik : Yönetim Kurulu Üyesi
15. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği İzmir Şubesi, Bilimsel Toplantı, Servikal Premalign Patolojilere Yaklaşımda Güncel Durum, 28 Mart 2008, İzmir
Etkinlik : Yönetim Kurulu Üyesi
16. Jinekolojik Endoskopi Eğitim Günleri, 26 - 28 Kasım 2008, İzmir
Etkinlik : Bilimsel Sekreter
17. 3. Ulusal Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite Kongresi (TSRM 2008), 16-19 Ekim 2008, Antalya
Etkinlik : Kongre Düzenleme Yönetim Kurulu Üyeliği
18. 3. Ege Jinekolojik Endoskopi Sempozyumu, 20-22 Mart 2008, İzmir
Etkinlik : Sempozyum Sekreteri
19. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği İzmir Şubesi, Bilimsel Toplantı, 25 Nisan 2008, İzmir
Etkinlik : Yönetim Kurulu Üyesi
20. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği İzmir Şubesi, Bilimsel Toplantı, 30 Mayıs 2008, İzmir
Etkinlik : Yönetim Kurulu Üyesi
21. Jinekolojik Endoskopi Eğitim Günleri, 9-11 Aralık 2009, İzmir
Etkinlik : Bilimsel Sekreter
22. Jinekolojik Endoskopi Eğitim Günleri, 17-19 Şubat 2009, İzmir
Etkinlik : Bilimsel Sekreter
23. 3. Jinekolojik Endoskopi Kongresi, 7-11 Nisan 2009, İzmir
Etkinlik : Kongre Genel Sekreteri
24. Jinekolojik Endoskopi Eğitim Günleri, 23 - 25 Haziran 2009, İzmir
Etkinlik : Bilimsel Sekreter
25. TSRM Uzmanlık Sonrası Eğitim Kursu, KOH ve IUI Optimizasyonu, 8 Mart 2009, İzmir
Etkinlik : Kongre Düzenleme Kurulu Üyeliği
26. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği İzmir Şubesi Bilimsel Eğitim Toplantıları, Ürojnekoloji, 25 Aralık 2009, İzmir
Etkinlik : Yönetim Kurulu Üyesi
27. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği İzmir Şubesi Bilimsel Eğitim Toplantıları, Kontrasepsiyon, 29 Ocak 2010, İzmir
Etkinlik : Yönetim Kurulu Üyesi
28. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği İzmir Şubesi Bilimsel Eğitim Toplantıları, Perinatoloji, 28 Mayıs 2010, İzmir
Etkinlik : Yönetim Kurulu Üyesi
29. Jinekolojik Endoskopi Eğitim Günleri, 22-24 Kasım 2010, İzmir
Etkinlik : Bilimsel Sekreter
30. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, 2010 - 2011 Bilimsel Toplantısı, İzmir
Etkinlik : Moderatör
31. 4. Ulusal Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite Kongresi, 7-10 Ekim 2010, Antalya
Etkinlik : Kongre Düzenleme Kurulu Üyesi
32. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Bilimsel Eğitim Toplantısı, 22 Ekim 2010, İzmir
Etkinlik : Yönetim Kurulu Üyesi
33. Ege Jinekolojik Endoskopi Eğitim Günleri, Minimal İnvazif Cerrahi Gelişmeler - 4, 22-24 Nisan 2010, İzmir
Etkinlik : Sempozyum Sekreteri
34. Jinekolojik Endoskopi Eğitim Günleri, 30 Haziran - 2 Temmuz 2010, İzmir
Etkinlik : Bilimsel Sekreter
35. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği İzmir Şubesi, Bilimsel Eğitim Toplantıları, Perinatoloji, 26 Kasım 2010, İzmir
Etkinlik : Yönetim Kurulu Üyesi
36. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği İzmir Şubesi, Bilimsel Eğitim Toplantıları, Ürojinekoloji, 24 Aralık 2010, İzmir
Etkinlik : Yönetim Kurulu Üyesi
37. Jinekolojik Endoskopi Eğitim Günleri, 17-18 Şubat 2011, İzmir
Etkinlik : Bilimsel Sekreter
38. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği İzmir Şubesi, Bilimsel Eğitim Toplantıları, Perinatoloji, 25 Şubat 2011, İzmir
Etkinlik : Yönetim Kurulu Üyesi
39. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği İzmir Şubesi, Bilimsel Eğitim Toplantıları, Menopoz / Jinekoloji, 25 Mart 2011, İzmir
Etkinlik : Yönetim Kurulu Üyesi

Uluslararası Bilimsel Toplantı Düzenleme Etkinlikleri
1. 1st International Congress on Reproductive Medicine, 22-25 Eylül 2004, İstanbul
Etkinlik: Bilimsel Kurul Üyesi
2. Updates in ART And Obstetrics & Gynecology, 1-2 Haziran 2006, İzmir
Etkinlik: Sempozyum Sekreteri
3. AAGL 5th International Congress on Minimally Invasive Gynecology, April 6-10, 2011, Istanbul
Etkinlik: Kongre Sekreteri
4. 6th Annual Meeting of Mediterranean Society for Reproductive Medicine, 20-23 Nisan 2007 Antalya
Etkinlik: Bilimsel Kurul Üyesi
5. 18th Annual Congress ESGE, 28-31 Ekim 2009, Floransa
Etkinlik: International Scientific Committee
6. 19th Annual Congress ESGE, 29 Eylül - 2 Ekim 2010, Barselona
Etkinlik: International Scientific Committee
7. 20th ESGE Annual Congress , 21-24 Eylül 2011, Londra
Etkinlik: International Scientific Committee

Diğer Faaliyetler
Jinekolojik Endoskopi Workshop DVD Editörlükleri

1. I. Ege Jinekolojik Endoskopi Sempozyum & Workshop İzmir, 13 - 14 Aralık 2002, DVD Kurgu Editörlüğü
2. 2. Ege Jinekolojik Endoskopi Sempozyumu & Workshop, İzmir, 10-12 Mart 2005, DVD Kurgu Editörlüğü
3. 3. Ege Jinekolojik Endoskopi Sempozyumu, İzmir, 20-22 Mart 2008, DVD Kurgu Editörlüğü
4. 3. Jinekolojik Endoskopi Kongresi, İzmir, 7-11 Nisan 2009, DVD Kurgu Editörlüğü
Ege Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Jinekolojik Endoskopi Eğitim Programı Direktörlüğü ve Eğitim Programı Tanıtım DVDsi Editörlüğü
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı 50. Yıl Tanıtım DVDsi editörlüğü
Endoskopik Bülten Editörlüğü
1. Endoskopik Bülten, Mart 2005 - Bülten Editörü
2. Endoskopik Bülten, Mart 2007 - Bülten Editörü
Bilimsel Toplantılarda Oturum Başkanlıkları
- Uluslararası Toplantılarda Oturum Başkanlıkları
1. 17th Annual Congress of ESGE, 8-11 Ekim 2008, Amsterdam
- Tips and Tricks, How To Diminish Risks in thr OR to the Patient and the Doctor? Chairman
2. 37th Global Congress of Minimally Invasive Gynecology, 28 Ekim - 1 Kasım 2008, Las Vegas
- Hysteroscopy and Endometrial Ablation, Chairman
3. AAGL 4th International Congress on Minimally Invasive Gynecology, 23-26 Haziran 2010, Dubrovnik
- MIGS, Chairman

- Ulusal Toplantılarda Oturum Başkanlıkları
1) 1. Jinekolojik Endoskopi Kongresi, 18-21 Mart 2004, Ankara
- Oturum Başkanı
2) 2. Ulusal Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite Kongresi, 7-10 Eylül 2006, Antalya
- Oturum Başkanı
3) 2. Jinekolojik Endoskopi Sempozyum ve Çalıştayı, 17-20 Ocak 2008, Uludağ
- Endometriozis, Oturum Başkanı
4) 2. Jinekolojik Endoskopi Sempozyum ve Çalıştayı, 17-20 Ocak 2008, Uludağ
- Histerektomi : Kime Hangi Yöntem?, Oturum Başkanı
5) 6. Ulusal Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi, 23-25 Nisan 2009, Ankara
- Oturum Başkanı
6) 4. Ulusal Ürojinekoloji Kongresi, 21-24 Ekim 2009, İstanbul
- Oturum Başkanı

Siz ne düşünüyorsunuz?

  • İZMİR: Şair Eşref Bulvarı 1408 Sok. Meriç Ap. No.7 K.2 D.5 Alsancak / İzmir
    İzm: (0232) 464-2055 - (0530) 877-1057
    İst: (0536) 828-2490
    Whatsapp: (0536) 828-2490

SOSYAL MEDYA
Sosyal medya hesaplarımız üzerinden videolarımızı izleyebilir, dilerseniz sorularınızı bizimle paylaşabilirsiniz.