• (0232) 464-20-55
  • (0530) 877-10-57
  • (0536) 828 24 90
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tüp bebek tedavisine olan talep her geçen gün daha fazlalaşıyor. Bunun en önemli nedeni hastaların tüp bebek tedavisinin ne olduğu konusunda daha çok bilinçli hale gelmeleridir. Bunun yanı sıra tüp bebek tedavisindeki gelişmeler ve Türkiye’deki hekimlerin başarıları da talebin artmasına önemli derecede etkiliyor.

Her geçen gün tüp bebek tedavisine katkı sağlayacak yeni bir destek tedavi yöntemi geliştirilmekte ve tüp bebek tedavisindeki başarı oranı artırılmaktadır. Örneğin son zamanlarda embriyolardaki genetik tanı çok daha sık kullanılmaya başlandı. Bu sayede tüp bebek tedavisine iki şekilde katkı sağlandı. Birincisi embriyoların genetiği incelenip aileden geçme ihtimali olan genetik hastalıklar incelenerek daha sağlıklı bir bebek dünyaya getirilmesi sağlanıyor. İkinci olarak da tüp bebek tedavisindeki başarısızlıkların sebepleri bulunarak sağlam embriyonun seçilmesi sağlanıyor. Tüp bebek tedavisinde vücut savunma sistemleri yani immünite sistemi önemli bir rol oynamaktadır. Çünkü embriyonun anne rahminde tutunması için anne rahmi ile embriyonun uyum sağlaması gerekmektedir. Bu açıdan immünoloji önem kazandığından bunun altında yatan sebepler araştırılmaya başlandı ve ilk etapta lenfosit ile gebelik aşıları uygulamasına başlanıldı.

Tüp bebek tedavisinde gebelik aşısı nedir?
Gebelik aşıları ilaçlardan, anneden ya da babadan alınan az miktarda kan ile yapılabiliyor. Bu aşılar direkt rahim içine ya da annede cilt altına uygulanabilir. Buradaki amaç ise anneyi embriyoya alıştırmaktır. Annenin embriyoyu kabul etmesi için önce ikisinin birbirini tanımasını sonra da reddetmemesini sağlamaktır.

Tüp bebek tedavisinde embriyonun tutunmasını sağlamak için birden fazla teknik kullanılır. Önemli olan bu yöntemlerden hangisinin hangi kişiye daha uygun olduğunu belirlemektir. Tüp bebek başarısızlıklarının sebebini bulmak için geliştirilen çok sayıda test mevcuttur. Yapılan bu testler ve kontroller sayesinde gebeliğe ve bebeğin tutunmasına engel olacak sorunlar ortadan kaldırılabiliyor. Annenin yumurta ve babanın sperm kalitesini artırmak amaçlı bazı antioksidan ve yan ürünler kullanılabiliyor. Sonuç olarak rahmin, yumurtanın ve spermin maksimum iyi olduğu an yakalandığında gebelik açısından da yüksek şanslara ulaşılmış oluyor.

PES ETMEYİN!
Tüp bebek tedavisinde başarısız olan aileler kendilerini mümkün oldukça üzmemelilerdir. Eğer başarısız bir tedavi gerçekleştiyse çok vakit kaybetmeden yeni tedaviye başlamalılar çünkü ilerleyen zamanlarda yumurtalık rezervlerinde azalma, sperm kalitesinde düşme gibi sorunlar yaşanabilir ve çocuk sahibi olmak imkânsız hale gelebilir.

Yayınlandığı Kategori TÜP BEBEK
Pazartesi, 09 Ekim 2017 23:21

Septum ve Tedavisi

Rahim ve bazı durumlarda alt genital sisteme dahil olan vajenin kız bebeğin anne karnında iken olan kusurlu gelişiminden kaynaklanır. Nedeni belli değildir. En sık görülenler rahim ve vajenin gelişimine iki parça halinde başlayıp orta hatta birleşememesi sonucu oluşan anormalliklerdir. Bunlara füzyon defektleri denir.  Füzyon defektleri içinde en sık görüleni septumdur. Septum rahmin bir duvar veya perde ile yukarıdan aşağıya doğru ikiye bölünmüş olmasına verilen isimdir. Derinliğine göre yani rahmin alt bölmesine ne kadar indiğine göre şiddeti değişir. Daha az sıklıkla olmak üzere bikornus uterus, didelfis uterus ve diğer füzyon defektleri de görülebilir.

Septum neden önemlidir?

Özellikle septum düşük ve erken doğumlardan sorumlu olabilir. Önceleri sadece geç düşükler septuma bağlanırken bugün erken düşüklere de yol açabileceği kabul edilmektedir. Septum aynı zamanda gebe kalmayı da engelleyebilir. Bu her ne kadar tartışmalı olsa da başka bir neden bulunmayan kısır çiftlerde septum sorumlu tutulmaktadır. 

Septum tanısı nasıl konur?
Tanı vajinal ultrason ile konabilir. Rahim filmi de tanıda yardımcıdır ancak septum ve bikornus ayırıcı tanısını yaptırmaz. Histeroskopi ve beraberinde laparoskopi ile tanı kesinleşir. Biz tanıda vajinal yolla yapılan 3 boyutlu ultrasondan yararlanıyoruz. Tüplerina açık olup olmadığına bakmak istemiyorsak rahim filmi çektirmiyoruz. Histerskopi yaparken de laparoskopiyi yapılması için başka bir gerekçe yoksa uygulamıyoruz. 

Septum nasıl tedavi edilir?
Septumun altın standart tedavisi histeroskopi ile kesilmesidir. Kesme işlemi makas, elektrik enerjisi veya lazer kullanılarak yapılabilir. En fazla kabul gören yöntem elektrik enerjisi ile septumun kesilmesidir. Deneyimli ellerde tedavi çok başarılıdır ve daha önce düşük ve erken doğum öyküsü olan kadınların %90’ında doğum ile sonuçlanan gebelik elde edilebilir. Kısa bir genel anestezi ile vajinal yoldan yapılan cerrahi sonrasında hastanede kalmak gerekli değildir. Komplikasyonları son derece az görülür. En önemlisi rahim ağzının genişletilmesi sırasında veya kesme işlemi sırasında rahmin delinmesidir. Bu olasılık deneyimli cerrahlar arasında pek görülmez. Bikornus ve didelfis uteruslar ise zorunlu kalınmadıkça tedavi edilmemelidir.

Yayınlandığı Kategori Jinekolojik Sorunlar
MİKROENJEKSİYON NEDİR? HANGİ DURUMLARDA UYGULANABİLİR?

Klasik tüp bebek tedavilerinden farklı olarak erkeğin seçilmiş tek bir sperminin mikromanipulatör aracılığıyla yumurta içerisine bırakıldığı yönteme “Mikroenjeksiyon” adı verilmektedir. 1992 yılında bu işlemle birlikte ilk gebelik elde edilmiş ve ardından yöntem giderek bugünkü popülaritesine ulaşmıştır.

Mikroenjeksiyon yönteminden önce uygulanan tüp bebek tedavilerinde “döllenme” işlemi için spermler yumurtalarla bir araya getirilerek gebelik elde edilmesi amaçlanırken, bu yöntemin getirdiği yenilik adeta devrim olarak nitelendirilmiştir.

Mikroenjeksiyon yönteminde döllenme işlemi için ilk olarak yumurtanın etrafında bulunan kumulus hücreleri temizlenir. Ardından yumurta özel bir pipet aracılığı ile sabitlenir ve ince bir iğneyle sperm buraya bırakılır. Bu işlem, yumurta toplama işlemi bittikten sonra iki ya da dört saat içerisinde yapılabilmektedir.

Tedavi uygulamalarında döllenme amaçlı kullanılan ve bu neticenin elde edilebildiği yumurta oranı %70 olarak gerçekleşmektedir. Bu sonuca bakılarak 10 yumurta bulunan bir hastada 5 embriyo elde edilebildiği söylenebilir.

Bazı durumlarda, yapılan değerlendirmeler sonucunda morfolojik olarak oldukça kötü durumda olan spermlerle karşılaşılabilmektedir. Bu türden sorunlar için IMSI (İntrasitoplazmik Morfoloji ile Seçilmiş Sperm İnjeksiyonu) uygulanarak farklı bir yol izlenmektedir.

2005 tarihli bir araştırmada normal gebeliklerden daha fazla karşılaşılan “Ürogenital Anomali” durumu, 2010 yılı itibariyle azalmış ve eşit seviyede gerçekleşir olmuştur.
Yayınlandığı Kategori TÜP BEBEK
Preimplantasyon Genetik Tanı (PGT)
Genetik risk taşıyan çiftler bu tarama yöntemiyle sağlıklı bir bebek dünyaya getirme avantajına sahip olmaktadır. Embriyoların transferden önce genetik bakımdan incelenmesinin ardından sağlıklı embriyoların transferi yapılmakta ve bu sonuca ulaşılabilmektedir. Kromozom anomalisi olan ilerleyen yaşlardaki hastalar için tavsiye edilen bir yöntem olan PGT, akdeniz anemisi ve orak hücreli anemi benzeri gebelik rahatsızlıkların önceden belirlenebilmesini sağlar.

Tüp bebek tedavilerinin esas amacı olan sağlıklı bebek doğumlarına katkıda bulunan PGT, gelişen olanaklar sayesinde hastaların daha kolay öğrenip ulaşabildiği bir yöntem haline gelmiştir.Tekrarlayan düşük ya da başarısız deneme yaşayan ve ilerleyen yaşlardaki hastalarda Embriyo Taraması için PGT uygulanması ise yarar ve zarar açısından tartışmalara yol açmaktadır.

Yardımcı Yuvalama (Assisted Hatching)
“İmplantasyon” diye tabir edilen durumda sorun olması halinde kullanılan yöntemdir.

Rahim içerisine yerleşen embriyonun, bölünme ve büyümesini sürdürmesi ve belirli büyüklüğe ulaşmasının ardından etrafındaki Zona Pellucida zarını yırtmasıyla birlikte rahim iç tabakasına (Endometrium) gömülmesine İmplantasyon denilmektedir. Embriyo bu zarı yırtamadığında ise gebelik oluşumu yaşanmamaktadır. Araştırmalara göre tedaviye başvuran kadınların % 50’den fazlasında genelde bu yüzden gebelik elde edilememektedir.

Yardımcı yuvalama yöntemiyle embriyonun etrafındaki zarı yırtmak suretiyle dışarıya çıkarılması amaçlanır. Bunun içinse yapılacak transferden önce zarda küçük bir delik açılarak işlem yapılır. İşlemde mekanik, kimyasal ya da lazer yöntemlerine başvurulur.

Embriyo Dondurma
Tüp bebek tedavilerinde maksimum 2 ya da 3 embriyo transfer edilerek çoğul gebeliklerin önlenmesi hedeflenmekte, geriye kalan embriyolar ise isteğe bağlı olarak dondurulabilmektedir. Böylece daha sonra ihtiyaç olması durumunda bu embriyolar çözündürülüp tekrar kullanılmakta, hasta yeni bir tedaviye girmemektedir. Ayrıca bu türden bir kolaylık psikolojik ve ekonomik anlamda yaşanacak olumsuzlukların da önceden engellenebilmesini sağlamaktadır. Ülkemizde de uygulanabilen embriyo dondurma yöntemi, çiftlerin iznine bağlı olarak Embriyoların 5 yıl süreyle muhafaza edilebilmelerine olanak tanır.

Uygulamada yapılan dondurma ya da çözme işlemlerinde öncelikle “Kriyoprotektan” olarak nitelendirilen kimyasal maddelerle dengelenme ve soğutma yapılır. Ardından -196 derece sıvı nitrojen içerisinde depolama, çözülme sonrasında ise embriyo kimyasal ortamdan alınarak özel kültür solüsyonlarına bırakılır. Böylece ileri gelişim sağlaması amaçlanmaktadır.

Klasik tüp bebek ile mikroenjeksiyon tedavilerinde bu yöntemle % 25 ila % 40 oranlarında gebelik elde edilebilmektedir. %40 oranının elde edilebildiği hastalar ise taze embriyolarla gebelik elde edebilen ya da transfer yapılmadan tüm embriyoları dondurulanlardır.

Embriyo Yapıştırma

-Tedavilerde faydası olan bir yöntemdir ancak sıra dışı ya da mucize gibi tabirlerle anılması doğru değildir.

-Embriyo Yapıştırma Yöntemi, tekrarlayan başarısız denemeler yapmış çiftlerle ileri yaştaki kadın hastalarda gebelik oranlarını artırabilmektedir. Uygulama işlemlerinde “Glue” ismi verilen bir yapıştırıcı kullanılmaktadır.

-Tekrarlayan başarısız deneme yapmış ve 39 yaşından büyük kadınlarda yaptığımız iki çalışmada aldığımız olumlu sonuçlar nedeniyle bu yöntemi biz de hastalarımıza önerebiliyoruz.

Mikrodiseksiyon TESE
Testislerde Sperm arama amacıyla uygulanan yöntemlerdir. Tıkanıklıktan kaynaklanan Obstrüktif Azospermi hastalarının tamamında, yapım bozukluğundan kaynaklanan Nonobstrüktif Azospermi hastalarının yarısında Sperm bulmak mümkün olmaktadır.

Uygulamada küçük bir kesi yapılarak iki testisin de etrafında yer alan “Tunika Albuginea” kılıfı ile Testislerin içerisinde durduğu kese açılır. Ardından mikroskop altında doku incelemesi yapılarak geniş kanalcıklardan örnek alınır ve kesi yapılan yerler dikilerek uygulama bitirilir. Bazı yayınlarda bu uygulamanın testis dokusuna diğer yöntemlerden daha az hasar verdiği savunulmuştur.

Dondurulmuş spermlerin çözülme sonrasındaki canlılık oranı ile gebelik oluşturabilme potansiyeli Obstrüktif Azospermi vakalarında olumlu sonuçlar elde edilmesini sağlarken, aynı durum Nonobstrüktif Azospermi vakalarında kesinlik kazanmamıştır. Yapısal bozukluktaki spermler nedeniyle dondurma ve çözme işlemlerinde sorun yaşanılan bu vakalarda, dikkatle sperm seçimi yapılarak daha sonra kullanılmak üzere dondurma işlemi tercih edilebilir. Yine de Nonobstrüktif Azospermi vakalarında taze sperm kullanılması daha doğrudur.

-Obstrüktif Azospermi sorunu yaşayan hastalarda 7 kereye dek cerrahi işlem yapılarak Sperm aranabildiği ve tüm işlemlerde bulunabildiği tespit edilmiştir.

-Nonobstrüktif Azospermi sorunu yaşayan ve yapılan TESE işlemlerinde Sperm bulunabilen hastalarda ise 6 kereye dek TESE uygulanabildiği ve sperm alınabildiği tespit edilmiştir.

-Nonobstrüktif Azospermi hastalarından ilk TESE uygulamasında sperm elde edilemeyenlerin % 15’inde ikinci TESE uygulamasında sperm elde edilebildiği tespit edilmiştir.

-İlk TESE uygulaması ve tekrarlayan TESE uygulamaları ile elde edilen gebelik oranı aynıdır.

Tüplerin Çıkartılması
Hastanın tüplerinde oluşan tıkanmanın “Hidrosalpenks” isimli sıvının birikmesinden kaynaklandığı durumlarda laparoskopi uygulanarak tüpler çıkartılmaktadır. Daha önce karın cerrahisi operasyonu geçirdiğinden ötürü yapışıklık sorunu yaşayan ve bu yüzden laparoskopi uygulanamayan hastalarda ise tüpler rahime bitişik oldukları bölgeden bağlanarak tedavi edilirler.

Tüplerinde sıvı biriken hastalarda gebelik elde etme başarısı % 30 ila % 50 oranında düşmektedir.

Blastokist Kültürü
Embriyoların laboratuarlarda kültür sıvıları içerisinde uzun süre yaşayabilme olanağı bulması, gebelik elde edilmesine de olumlu şekilde yansımaktadır.  Yaşanan gelişmelerle birlikte bu yöntemin kullanılması embriyoların kaliteli olanlarının seçilebilmesini ve transfer işleminde daha az embriyo kullanılarak çoğul gebelik ihtimalinin düşmesini sağlar. Bu yöntem embriyoları canlılık bakımından incelenebileceği uygulamalara zemin hazırlar.

Bunların dışındaki bir başka yararı ise preimplantasyon genetiğine yer verilen kliniklerde blastokist iç hücre tabakalarında (Trofoektoderm) Biyopsi yapılabilmesine imkan tanımasıdır. Böylece embriyonik olmayan bu doku herhangi bir etik tartışmaya yol açmamaktadır.

Endometriyal Ko-Kültür
Günümüzde araştırma maksatlı kullanılan bir yöntemdir. Embriyoların ileri gelişim evresine ulaşmasında kültür ortamlarının yetersiz kaldığı iddiası ile 1990 yılı başlarında gündeme getirilmişse de, embriyo gelişimine 5 ila 6. güne dek olanak sağlayan ardışık kültür ortamlarının geliştirilmesiyle birlikte tercih dışı kalmıştır. Endometriyal Ko-kültür yöntemi, tedavinin bir ay öncesinde rahimden endometrial biyopsi ile alınan küçük bir parçanın laboratuarda hücre kültürüyle geliştirilmesi ve embriyoların oluşturulan hücre tabakası üzerinde izlenmesi esasına dayanır.

2003 yılında yayınlanan spandorfer araştırmasında bu yöntemin tekrarlayan başarısız denemeleri yaşayan çiftlerde gebelik oranlarını artırdığı yönünde bir görüş ortaya atılmış ancak bu görüş başka bir araştırma ile desteklenmemiştir. Araştırmayı yetersiz kılan faktör ise rastgele seçilen randomize gruplar üzerinde yapılmaması ve gebelik oranlarının artışında rahimdeki kontrollü travmadan bağımsız bir etki yaratıp yaratmadığının netleşmemesidir.
Yayınlandığı Kategori TÜP BEBEK
Tüp bebeğe bakış açısını nasıl yorumluyorsunuz?
Bizim toplumumuz için çocuk arzusunun önemli bir yeri var. Toplum içinde çok önemseniyor ve bunun için aileler her şeyi yapmaya hazırlar. Fakat toplumda bu bir kusur olarak algılanıyor. Doktora gitmeye çekiniliyor. Özellikle erkekler, kadınlara sen git bir doktora görün benim gitmeme gerek yok sorun bende değil nasılsa gibi şeyler söylüyorlar. Fakat bu durum %50 %50’dir. Oranlar eşittir, kadında kusura olacağı gibi erkekte de olabilir. Özellikle gelen çiftlerin en çok sorduğu soru ‘’sorun bende mi eşimde mi?’’ sorusu. Bu tür yaklaşımları doğru bulmuyoruz. Sonuçta bu ortak bir şey. İnsanlar bunun için bir evlilik yapmışlar ve bu evlilikte her iki tarafında ortak bir çaba göstermesi lazım. 

Bu bir kusur olarak mı adlandırılmalı yoksa sağlık problemi mi?
Bu kesinlikle bir kusur değil sağlık problemidir. Özellikle aileler ‘’biz kızı getirdik, buyurun değerlendirin bunda kusur var mı yok mu?’’ diye soruyor. Bu tür yaklaşımlar toplumumuzda maalesef hala var ama gelişmeler kat ediyoruz. Artık erkeklerinde geldiği bir ortam görüyoruz. Bu da tüp bebeğin biraz daha yaygınlaşmasını sağlıyor. Öncede biraz daha farklı bakılıyordu. Toplumda ‘’tüp bebek benim bebeğim değil, tüp bebek senin bebeğin mi hücresi kimden’’ gibi şeyler söyleniyordu. Bu konular çok tartışıldı, çok suiistimal edildi ve dolayısıyla insanlar bunları saklamak zorunda kaldı. Sonuçta bu bebek yine onların, genetik açıdan yine %100 onların bebeğidir.  Tüp bebeğin normal bir bebekten hiçbir farkı yok. Sonuçta bu tüp bebeklerde ileriki zamanlarda okula gidiyor, evleniyor ve çocukları oluyor.

Tüp bebekler normal bebeklere göre daha sağlıklı ve daha güzel gibi sözler söyleniyor. Bu konuda ne söylemek istersiniz?
Toplumda yayılan kulaktan kulağa böyle söylemler olabiliyor. Aslına bakarsak böyle bir şey yok. Tüp bebekte spermler özenle seçiliyor, özenle seçildiği için daha güzel oluyor gibi düşünceler var ama böyle bir şey yok. Sonuçta anne ve babanın genetik yapısı ne ise doğan çocuk aynı. Hiç fark etmiyor. Toplum içinde ‘’ biz tüp bebek yaptıracağız, laboratuvar ortamında seçildiği için hem daha güzel oluyor hem daha sağlıklı oluyor’’ gibi düşünceler de söz konusu. Fakat böyle bir şey yok.

Tüp bebeğin güzel olması kesinlikle rastlantısaldır. Böyle bir bilimsel çalışma yok. Bizim baktığımız çalışmalarda ; tüp bebek ile doğan bebekler, normal yolla doğan bebekler gibi sağlıklı olup olmadığına ya da toplum içindeki gelişimlerine bakıyoruz. Bizim için önemli olan bunlar. Şu andaki çalışmalarımız ise, tüp bebek ile doğan çocuklarda normal yolla doğan çocuklar ile hem sağlık açısında hem de diğer şeyler açısından bir farklılık olmadığı gösteriyor. 

Tüp bebeklerin normal bebeklere göre daha az yaşadığı söyleniyor. Bu doğru mudur?

Böyle bir şey yok. Aslında böyle bir şey söylemek için daha erken. Çünkü ilk tüp bebeğin doğum tarihine baktığımızda 1978 olduğunu görüyoruz.  Fakat şu ana kadar baktığımız zaman ne yaşam uzunluğu ne sağlık ne güzellik açısında normal bebeklerden bir farklılığı yok.

Erkekte kısırlık konusunda neler söyleyebilirsiniz?
Aslında bu konu çok önemli. Biz hep vurguluyoruz. Öğrencilerime anlatırken genellikle söylüyoruz. İlk olarak erkeği inceleyin. Çünkü erkeği incelemek daha kolaydır. Sadece bir sperm örneği ile doğurganlık yeteneğinin olup olmadığını kontrol edebiliyorsunuz. Fakat kadını incelemek biraz daha zor. Örneğin aylık periyodlarını takip etmek gerekiyor, yumurtlama zamanına bakmak gerekiyor, kanalların açık olup olmadığını kontrol ediyorsunuz, kısacası bir sürü araştırma yapılıyor ve bunlar zaman alıyor.

Daha önceden senin çocuğun olmaz denilen erkekler için inanılmaz yollar açıldı. Özellikle 1992 de mikro enjeksiyon yönteminin ortaya konması ile spermi yumurta içerisine direk enjekte edebiliyoruz. Bu çok önemli bir gelişme. Senin çocuğun olmaz denilen erkeklerin çoğunu çocuk sahibi olma imkânı veriyor.  Hatta sperm sayısı 0 olan erkekler için bile yöntemler çıktı. Bu yöntemde testislerden bir parça alarak birtakım işlemlerden geçirerek çocuk sahibi olma imkanını sağlayabiliyoruz.

Bir kadının kaç yaşından sonra yumurtalık kontrolü yaptırması gerekiyor?
Eğer bir kadının ailesinde erken menopoz varsa, yumurtalıklar ile ilgili bir cerrahi geçirecekse ya da kanser gibi bir hastalıktan radyoterapi tedavisi görecekse bunlar yumurtalıkları etkileyebiliyor. Bu 3 grubun ileride doğurganlığı ile sıkıntı çekmemesi için en kısa zamanda kontrol yaptırması gerekiyor.  Diğer doktorlarımıza zaten söylüyoruz eğer yumurtalıklar ile ilgili bir müdahalede bulunulacaksa önce bize bir gönderin ona bir danışmanlık hizmeti sunalım daha sonrasında eğer hastada isterse gereken işlem neyse yapıyoruz.

Kanalları bağlanan bir hasta daha sonrasında bağlattığı kanalları açtırarak tekrar çocuk sahibi olabilir mi?
Tüp açma ameliyatlarımızda bazı kriterlerimiz var. Hastalarımıza ilk sorduğumuz soru aradan kaç yıl geçti sorusudur.  Eğer uzun süre geçtiyse başarı şansı düşebiliyor. Aynı zamanda tüpün nasıl bağlandığı da önemli. Robotikle ya da diğer yöntemler ile bağlanan tüplere bakılabilir eğer tüpler çok tahrip olduysa hiçbir şey de yapmayabiliriz ya da tüpler çok tahrip olmadıysa, uygun uzunluğu varsa onları birleştirebiliriz. Dolasıyla tüp açma ameliyatları tamamen içerideki duruma bağlı. Tüpleri dışarıdan göremiyoruz bu yüzden hastamızdan onay alarak ameliyatta hiçbir şey yapamayacağımız, tek tüpü açabileceğimizi ya da ikisini de açabileceğimizi içerideki durumu gördükten sonra yapabileceğimizi söylüyoruz. Hastanın bunu kabul etmesi lazım. Tabi ameliyattan sonra iyileşmenin olup olmadığını görmek için bir rahim filmi çekiyoruz. Eğer sonuçlar iyi ise hastamıza normal yolla hamilelik şansını deneyebileceğini söylüyoruz. Tabi normal yolla gebe kalmak erkeğe de bağlı. Daha öncesinde iyi olup sonralardan azalma ya da kalitede düşme olmuş olabilir.

Tüp bebek ile normal bir bebeğin genetik kodları aynı mıdır? Bir farklılık oluyor mu?
Hiçbir farklılık yok. Sonuçta yine genetikler %50 %50 şekilde anne ve babadan geliyor. Yine bir sperm var yine yumurtalar var ve genetikler aynı, değişen hiçbir şey yok. Normal bir gebelikte de tüp bebek gebeliğinde de aynı genetik kodlar söz konusu.

Takipçilerinize ne gibi bir mesaj vermek isterseniz?
Sonuçta doğurganlık bir neslin devamı için olması gereken bir şey. Aynı zamanda insanların içinde bir içgüdüdür. Bir kadın ne derse desin bu iç güdüye sahiptir. Tabi çocuk sahibi olmak için bazen hayatımızı programlamamız gerekiyor. Örneğin kariyer yapmak için çocuk yapmayı erteleyen bir kadın gibi. Tabi bu düşüncede olan bireylerin önceden bir bilgi alması, basit testler ile bir sorun olup olmadığını ya da ileride bir sorun olup olmayacağının kontrol edilmesi gerekiyor. Bir kadın açısından doğurganlık her zaman çok önemlidir ve doğurganlık testine girmek için mutlaka evli olmak gerekmiyor. Genellikle başvurular evlendikten sonra olur. Evlilik öncesi kadın doğum uzmanına gidilmez gibi bazı yargılar var. Örneğin bir genç kızın çok ciddi şekilde adet sancıları ve kanaması var. Bunu bir büyüğüne söylediğinde ise merak etme evlenince geçer deniliyor. Belki de o genç kızın rahiminde bir miyomu var ve bu yüzden kanamaları şiddetli. Fakat toplumda bu tür rahatsızların evlenince geçeceği yargısı var ve bir jinekoloğa ya da kadın doğum uzmanına götürülmüyor. Bu da kızın sosyal yaşantısını etkiliyor. Örneğin okul başarısı ya da iş hayatındaki başarılar gibi. Fakat bir kadın doğum uzmanına gidilse belki bu kişiye verilecek basit ilaçlar ya da küçük cerrahiler ile bu sorun ortadan kalkacak. Tabi toplumdaki bu yargı yüzünden ne yazık ki ihmal ediliyor. Oysa ki bazı zaman erken teşhisin ya da erken tedavinin kişiye büyük katkıları oluyor.
Yayınlandığı Kategori TÜP BEBEK
Salı, 05 Eylül 2017 13:33

Çip Bebek Yöntemi

 

Çip bebek hakkında bilgi verebilir misiniz?
Çip bebek son zamanların en teknolojik yöntemlerinden bir tanesi. Bu sperm seçme ile alakalı bir yöntem türüdür. Sonuçta milyonlarca sperm arasından ne kadar iyi bir sperm seçebilirsek o kadar başarı yüzdesi artar. İyi bir sperm seçmek için aslında pek çok yöntem var. Mikro çip dediğimiz yöntemde spermler biraz daha farklı bir yöntemle seçiliyor. Çok ince kanallar içinde spermler yarıştırılıyor daha sonrasında sağlıklı spermler bir yerde birikiyor sağlıksız spermler zaten yolda ölüyor, özellikle DNA hasarı olan spermler başka bir yerde birikiyor. Sağlıklı spermlerin olduğu taraftaki spermleri kullanarak tüp bebekte kullanıyoruz. Aslında doğal süreçte de bu şekildedir. Önce spermler bir yarışa girer, rahim ağzını geçerler, rahim boşluğunu geçiyor, yumurtalık kanallarını geçiyor ve bu sırada bir yarış söz konusu oluyor. En iyi sperm yumurtaya ulaşıyor. Mikro çip teknolojisi de aslında bunu taklit eden bir teknoloji.

Çip bebek teknolojisi kişilerin kararı ile mi uygulanıyor?
Çip bebek, uygulanan tekniklerden sadece bir tanesi. Tüp bebek için pek çok teknik uyguluyoruz. Embriyoların bölünme zamanını, bölünme hızını tek tek kamera ile izleyebiliyoruz. Daha sonrasında geriye dönük kayıtlara bakabiliyoruz ve daha iyi embriyolar seçebiliyoruz. Dolayısıyla çip bebek teknolojisi sperm seçimi ile ilgili bir yöntem. Bunu ne zaman uyguladığımıza gelecek olursak, eğer standart bir tüp bebek yerleşimi ile başarılı oluyorsak sorun yoktur ama birkaç defa başarısız olduysak detaylara iniyoruz. Yeni teknikler kullanıyoruz. Bu teknikleri kullanırken de hastamıza sunuyoruz. En iyi spermi çip bebek yöntemi ile seçebileceğimizi, embriyoyu kamera ile izleyebileceğimizden ve diğer detaylardan bahsediyoruz.


Embriyoskop yöntemi nedir?
Hücreleri, embriyoları inkübatör adı verilen cihazın içinde saklıyoruz. İnkübatörün ısısı 37 derece yani vücut ısısı ile aynı. Eski teknolojiye göre, acaba yumurta döllenmiş mi diyerek inkübatörden çıkarıp mikroskop altında inceliyoruz ve geri koyuyoruz daha sonrasında tekrar inkübatörden çıkarıp acaba bölünmüş mü diye kontrol ediyoruz. Tabi bu sırada yumurta ortam ile etkileşime geçiyor. Isı ya da diğer etkenler inkübatörden çıkan yumurtayı etkiliyor. Buda tabiki verimi etkiliyor. Daha sonrasında ise kameralı yöntemler gündeme geldi. İnkübatörün içerisindeki kamera ile embriyoyu hiç çıkartmadan tamamen dışarıdan gözlemleyerek ne zaman bölündüğünü ne zaman çoğaldığını, kaç hücreli olduğunu gözlemleyebiliyoruz. Hatta bu kayıtları hastamıza da verebiliyoruz. İnkübatörün içindeki embriyoyu izlemeye biz embriyoskop diyoruz.

Yayınlandığı Kategori TÜP BEBEK

İletişim Kanallarımız

Şair Eşref Bulvarı 1408 Sok.
Meriç Ap. No.7 K.2 D.5 Alsancak / İzmir
İzmir: (0232) 464 20 55 ve (0530) 877 10 57
Whatsapp: (0536) 828 24 90
dr@fatihsendag.com

İletişim Formu

Form by ChronoForms - ChronoEngine.com
Copyright © 2019 Prof. Dr. Fatih Şendağ www.fatihsendag.com.

Lütfen telefon numaranızı girin
sizi arayıp bilgi verelim.

We are calling your phone

0:00

Thanks,
We will call you back soon.

Doktora Danış Formu

Beni geri arayınız
Sizi aramamızı ister misiniz?

Whatsapp
Whatsapp iletişimi

Bana Ulaşın

Bana Ulaşın

Close
1000 sola karakterler